با موضوع ساختار شهری در ایران

سطح محلی ساختار مدیریت شهری ایران طبق این سه سطح در شکل ۱ نشون داده شده. شکل ۱: سطوح مدیریت شهری در ایران                                                          [مولف] […]

مدیریت : مفهوم شهری

City Management                   Urban Government                 Urban Governance با اینکه در کشور ما تموم و یا بعضی از مفاهیم فوق به اشتباه به جای همدیگه […]

اهمیت سلامت سازمانی

کاهش رضایت کارکنان پارگی­کاری و اجتماعی که به واسطه کارکرد پایین افراد یا غیبت تکراری اون­ها رخداده، تنش روی همه رو زیاد می کنن افزایش […]

پارس هوای البرز

  شرکت پارس هوای البرز از سال ۱۳۸۷، با هدف “تهیه، تولید، توزیع و فروش کلیه گازهای صنعتی، آزمایشگاهی و طبی، مخلوط های گازهای، قطعات […]