دسته: پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه ارشد درمورد امر به معروف و نهی از منکر

ن کسانی که اورا در آن ضلالت متابعت می کنند بر اوست، و از گناهان متابعت کنندگان چیزی کاسته نمی شود.» (مسلم، 1401ق، 8/62) هرگونه نوآوری درمحیط صنعت، عادات، و… بدعت دردین نیست. بلکه حکم آن... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ارشد درمورد کتابخانه های دیجیتال

ایجاد شبهه برای تشویش دراعتقادات عامه مردم می باشد ودرتمام ادیان، فرق ومذاهب به ویژه مکتب تعالی بخش امامیه به چشم می خورد ویکی از موضوعات مهم دردنیای رنگارنگ ومدرن امروزی است که... ادامه مطلب | Share it now!

پایان نامه ارشد درمورد علامه طباطبایی

میه با غلو و غالیان: 672-21- حد و مرزغلو: 682-22- اعترافات حقانی: 692-23- عوامل پیدایش نظریه همسان غلو وتشیع: 702-24- دلایل اهمیت تحقیق در موضوع غلو 702-25- خرافات اهل غلو: 742-26- پیامدهای خطرناک غلو: 752-27-... ادامه مطلب | Share it now!

اجتماعی و فرهنگی

تجدید نظر در واکنش خود به خودی نمود و این امر احتمال انطباق مجدد اجتماعی را خیلی ضعیف می‌گرداند(گسن،1388، ص176). دسته دوم. تحمل کنندگان احساس بی‌عدالتی است که، در آخرین مرحله ظرفیت... ادامه مطلب | Share it now!

تمایلات بزهکارانه

شد، در آن فصل، یافته‌ها، اصول، دست‌آوردها و انتقادات وارده مربوط دو مکتب فکری(تحققی و دفاع اجتماعی)، بررسی گردید. از یافته‌ها و اصول بنیادین این اندیشه‌ها به این نتیجه دست یافته... ادامه مطلب | Share it now!

اجتماعی و فرهنگی

بودن هوا، فشار بلند یا پایین جوّی، آلودگی هوا و عدم آن، درجه حرارت و… اما عوامل اجتماعی به عوامل چند دیگر قابل دسته بندی اند. از جمله عوامل فرهنگی(خرده فرهنگ‌های انحرافات،... ادامه مطلب | Share it now!

حقوق بشر

نظرداشت تدابیر برای مرحله‌ای پیش از ارتکاب جرم او، توجه طرفداران زیادی را بخود جلب نمود. از این میان می‌توانیم از دانشمندانی، چون: تارد( پیشنهاد کننده‌ای محرومیت از حقوق اجتماعی)،... ادامه مطلب | Share it now!

حقوق بشر

مکتب‌تحققی، هیچ‌گونه احساس ترحم و گذشتی را نسبت به مجرم، که به عبارتی حیوانی است که باید او را تعقیب کرد، روا نمی‌دارند، چون او به خود جرئت داده است نظم اجتماعی را مختل کند»(پرادل،... ادامه مطلب | Share it now!

عوامل اجتماعی

تعدادی از بزهکاران را در پی‌داشت که باید حذف یا از جامعه طرد می‌شدند. اما عوامل جبری بودن بزهکاری (عدم اراده آزاد ارتکاب جرم)، از نظر “انریکوفری” نسبت به لمبروزو گسترده‌تر و... ادامه مطلب | Share it now!

تحقیقات اجتماعی

در نکته اول به سه اصل عام حقوق‌جزا در حد لازم پرداخته شد و نسبت این اصول با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها مورد بررسی قرارگرفت. نتیجه این‌شد که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها با اصل... ادامه مطلب | Share it now!