پایان نامه

پایان نامه

پایان نامه تولید انواع روغنهای روانکار و کاربردهای آن و روش های نونین تصفیه روغن های سوخته و تبدیل آن به BASE OIL

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی سمینار برای درجه کارشناسی ارشد مهندسی

پایان نامه

پایان نامه اندازه‌گیری ایزوپرنالین در ادرار به روش میکرواستخراج مایع – مایع پخشی و گاز کروماتوگرافی

فهرست مطالب عنوان                                                          صفحه چکیده 1 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- مقدمه 3 1-2-ایزوپرنالین. 4

پایان نامه

پایان نامه ارزیابی عملکرد فرایند ترسیب الکتروشیمیایی در حذف کروم از فاضلاب های صنعتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی سمینار برای درجه کارشناسی ارشد مهندسی

پایان نامه

پایان نامه بررسی اثرات امواج مایکروویو براسانس و ترکیب شیمیایی موجود در گونه ی گیاهی رزماری

  فهرست مطالب عنوان                                      صفحه    چکیده : 1 فصل اول. 2 1-1مقدمه : 3 2-1-

پایان نامه

پایان نامه بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم­های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف

فهرست مطالب                         عنوان                                      

پایان نامه

پایان نامه شناخت صنایع‌دستی به‌کار رفته در معماری‌سنتی دوره‌ی قاجار شهرستان اردکان

وزارت علوم، تحقیقات، فن‌آوری دانشگاه علم و هنر دانشکده هنر و معماری گروه صنایع‌دستی پایان‌نامه

پایان نامه

پایان نامه بررسی تاثیر متیل جاسمونات بر متابولیت­های ثانویه و اثرآنتی­اکسیدانی گیاه نعنا فلفلی ومیزان اسانس آن .

  فهرست مطالب عنوان                                                                         صفحه چکیده 1 فصل اول – کلیات پیشگفتار3 اهمیت موضوع3 اهداف