پایان نامه

پایان نامه

پایان نامه اصلاح الکترود خمیرکربن با نانو ذرات SiO2 زیست حسگر الکتروشیمیایی در بررسی برهم­کنش ساختار DNA­–i-motif با تاموکسیفن

فهرست مطالب عنوان                                                                                                            صفحه فصل اول: مقدمه مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 فصل دوم: تئوری                                                                                                                                    2-1- الکترودهای اصلاح

پایان نامه

پایان نامه اصلاح رفتار رزین اپوکسی با افزایش نرم­ کننده و شتاب­ دهنده

فهرست مطالب عنوان                                                                    صفحه چکیده 1 فصل اول: مقدمه. 1ـ1 مقدمه. 2 1ـ2 بیان

پایان نامه

پایان نامه بررسی شیوه های طنزآوری در ادبیات نمایش معاصر ایران بانگاه به دو نمایشنامه عروسی حاکم ملایر بادختر شاه پریان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشکده سینماو تئاتر پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد