بایگانی دسته: پایان نامه ها

پایان نامه با کلمات کلیدی زین العابدین، قطب الدین شیرازی، آستان قدس رضوی، مقام معظم رهبری

است و تنها شامل مقاله سوم در بیان اغذیه مرضی یعنی غذاهای بیماران می باشد وظاهرا اندکی افتادگی دارد و در برگ 13و 32 افتادگی دارد ، نسخه کامل آن به ش 1/1773 در فهرست گلپایگانی 3/56 و نسخه ای … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه با کلمات کلیدی مقام معظم رهبری، جلال الدین محمد، زاد المسافر، غیاث الدین

منقسم به مقالاتی و هر مقاله بمباحث و فصولی در بیان علل و اسباب بروز امراض و کیفیت علاج آنها مطابق با طب بقراطی و جالینوسی و اصول طب جدید، نام مؤلف علی العجاله بدست نیامد ولی از قراری که … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه با کلمات کلیدی سلطان محمد، زین العابدین، رحمه للعالمین، ناصرالدین شاه

از باب سی‌ام (برگ ‎۳۰۸ نسخه) نام مصنف کنز الحکماء را (که در آن اختلاف است) ابوسعید بن ابراهیم مغربی ضبط نموده. این کتاب (به ضبط مقدمه دوم برگ ‎۱۰ نسخه و ترقیمه نسخه) در سال ‎۹۳۱ق. (برابر با “خیر … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه با کلمات کلیدی زاد المسافر، عبدالفتاح، زبان عربی، احمد شاه قاجار

احمد کلارئی، تاریخ تحریر: 1269ق. (به قرینه مجموعه)، کاغذ: نخودی آهارمهره فرنگی، 4 گ 22×16، جلد: تیماج قهوه‌ای، اهدایی در مهر 1386. رجوع الشیخ الی صباه(ترجمه-)(5062)(فارسی) اصل از مولى شهاب الدین ابوالعباس احمد بن یوسف التیفاشی متوفای 651 ق / … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه با کلمات کلیدی مقام معظم رهبری، آستان قدس رضوی، زین العابدین، واجب الوجود

،اسفند 1367. خلاصه الحکمه در کلیات مجمع الجوامع (فارسی)(48681) مؤلف: محمد حسین بن محمد هادی عقیلی علوی شیرازی(زنده در1185و بعد از آن) کتابی است مفصل درطب که درمقدمه آن نام مولف وعنوان کتاب ذکر شده ، مولف درمقدمه گوید که … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه با کلمات کلیدی نادرشاه افشار، مقام معظم رهبری، امیرالمومنین، زبان عربی

جمله رابعه در شربت تریاق.36 وی در این رساله انواع تریاق [طبی] و کیفیت اختیار و تمییز خوب از بد آن را نیز متذکر شده است. 37 آغاز: «فایده در سبب ترکیب تریاق و اجزاء او مشتمل است بر سه … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه با کلمات کلیدی مقام معظم رهبری، نسخه شناسی، آستان قدس رضوی، زبان عربی

اپیدمیک(مثل وبا و طاعون) و بیماری‌های اطفال و زنان و خواص الاشیاء و تأثیر فواکه و باهیه و..برای ورود به توصیف کتابشناسی و نسخه شناسی ابتدا لازم است اشاره شود که مطالب این پایان‌نامه از درهمکرد و نقد و بررسی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه با کلمات کلیدی دانشگاه علوم پزشکی، انقلاب اسلامی، زاد المسافر، علوم پزشکی

مهمترین اثر او مجمع الجوامع است که خود شامل قرابادین کبیر، مخزن الادویه و خلاصه الحکمه می‌باشد. خلاصه‌الحکمه شامل یک دوره کامل طب نظری و عملی، مخزن‌الادویه حاوی مفردات دارویی و قرابادین کبیر شامل داروهای ترکیبی و نحوه تهیه آن‌ها. … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه با کلمات کلیدی خواجه نصیر، ایلخانان مغول، ایران و هند، استان ایلام

ه لحاظ کثرت پزشکان صاحب نام و دارای تالیف، ویژه است. 4-2-2 .پزشکی و پزشکانِ روزگار صفوی پزشکى و داروشناسىِ طبیعى در روزگار صفوی نیز همانند دانش‌هاى طبیعی دیگر مانند ریاضی سیر نزولی داشتند، یعنى در آغاز هنوز بازمانده‌اى از … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه ارشد درباره رهبری کارآفرینانه، اتوبوسرانی، صلاحیت شخصی، مبانی نظری

ه شده است:H0: بین میانگین قابلیت های رهبری کارآفرینانه مشاهده شده مدیران اختلاف معنی داری وجود ندارد.H1: بین میانگین قابلیت های رهبری کارآفرینانه مشاهده شده مدیران اختلاف معنی داری وجود دارد..نتایج این آزمون در جدول شماره 1-14 آورده شده است.در … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید: