صنعت ورزش

صنعت ورزش بازاری است که در آن محصولات ورزشی به خریداران آن که خواهان خدمات ورزشی، سلامت و تندرستی، تفریحات سالم یا اوقات فراغت مرتبط […]

پلاکت‌ها

تلاش پلاکت‌ها برای تشکیل لخته‌ی پلاکتی برای مسدود ساختن منفذ رگ دومین مکانیسم در مسیر قطع خونریزی می‌باشد (14). پلاکت‌ها (ترومبوسیت‌ها)، صفحات کوچک مدور یا […]