بایگانی نویسنده: mitra1--javid

پایان نامه با واژگان کلیدی مدیریت سود، آزمون فرضیه، اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری

از اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود با محدودیت مواجه باشد و همانگونه که بیان شد، متورم بودن ترازنامه نشانه‏ای از محدودیت در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری است. در چنین وضعیتی که مدیریت در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در تازه | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مال موقوفه، ضمن عقد

دخالت دیگران اقدامی نمایند. بدیهی است که تصمیم و رأی یکی از متولیان درامور موقوفه غیر نافذ و فضولی است و با تایید و تنفیذ سایر متولیان نافذ می گردد. همچنین با رد یکی از متولیان باطل و بلا اثر … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ضمن عقد، مال موقوفه

گرفت134. چنانچه ماده 81 قدیم قانون مدنی مقرر داشته بود:” در اوقاف عامه اگر واقف متولی معین نکرده باشد امور موقوفه طبق ماده 6 قانون 28 شعبان 1328 قمری خواهد بود ولی در اوقاف خاصه اگر متولی منصوص نباشد تصدی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ضمن عقد

اوقاف و امورخیریه و قانون مدنی در این مورد ساکت است . البته بعضی از فقها تصریح نموده اند که پس‌ازعودت اوصاف ، متولی به سمت تولیت باز می‌گردد.124حال این سوال مطرح است که در صورتیکه شخص متولی اوصاف مشروط … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مال موقوفه، اصل لزوم قراردادها، ضمن عقد

ل موقوفه را تملیک می‌کنند باید وقف را قبول کنند.پذیرش عقد بودن وقف خاص مبتنی بر این است که وقف را نوعی تملیک به حساب بیاوریم همانطور که مشهور فقهای امامیه در وقف خاص موقوف علیهم را مالک مال موقوفه … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق درباره سطح معنادار

وضعیت پاسخگویان به تفکیک جنسیت 4-2-4بررسی پاسخگویان از لحاظ سابقه شغلی سابقه شغلی ، فاکتور بسیار مهمی در تعیین کیفیت داده های جمع آوری شده می باشد. هر چه فرد سابقه شغلی بیشتری داشته باشد ، احتمالا دانش بیشتری در … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق درباره انتقال اطلاعات، علم کنترل و ارتباطات، انواع ارتباطات، انتقال معنا

کانال ارتباطی صورت می پذیرد ( نوبیل74 و همکاران ، 2013). در تعریف دیگر ، ارتباط به معنای انتقال اطلاعات است که طی آن ، منظور ارسال کننده به دریافت کننده اطلاعات منتقل می‌شود تا رفتار فرد گیرنده را مطابق … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع تحقیق درباره سلسله مراتب، انتقال اطلاعات، بهبود عملکرد

اگر سیستم تغییر باز باشد، می‌تواند کل سازمان را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین بسته به موقعیت، می‌تواند تغییر اساسی یا تغییرات فرعی یا اصلاحات ایجاد کند. به نظر می‌رسد بتوان این دیدگاه را در قالب جدول زیر به نمایش … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق صاحبان سهام، بازده حقوق صاحبان سهام، عملکرد سازمان، عملکرد شرکت

ناکارا(خوشبینانه)DMUنام شرکتمجموعههای مرجع واحدهای ناکارا(خوشبینانه)1سیمان ارومیهDMU:1116سیمان شاهرودDMU:70.09DMU:140.32DMU:230.013DMU:290.462سیمان اصفهانDMU:2117سیمان شرقDMU:10.43DMU:140.37DMU:290.083سیمان ایلامDMU:10.55DMU:70.025DMU:140.2918سیمان شمالDMU:90.18DMU:140.554سیمان آرتا اردبیلDMU:20.009DMU:70.11DMU:230.53DMU:260.3319سیمان صوفیانDMU:1915سیمان بجنوردDMU:10.074DMU:70.06DMU:140.8220سیمان غربDMU:70.079DMU:140.55DMU:230.266سیمان بهبهانDMU:6121سیمان فارسDMU:2117سیمان تهرانDMU:7122سیمان فارس و خوزستانDMU:2218سیمان خاشDMU:140.10DMU:210.054DMU:230.18DMU:290.5923سیمان قائنDMU:2319سیمان خزرDMU:9124سیمان کارونDMU:190.13DMU:260.8510سیمان دارابDMU:110.37DMU:230.04DMU:260.5525سیمان کردستانDMU:25111سیمان دشتستانDMU:110.9926سیمان کرمانDMU:26112سیمان دورودDMU:12127سیمان لار سبزوارDMU:70.07DMU:190.78DMU:220.1413سیمان ساوهDMU:70.52DMU:190.38DMU:260.0628سیمان مازندرانDMU:28114سیمان سپاهانDMU:14129سیمان هرمزگانDMU:29115سیمان سفیدنی ریزDMU:110.23DMU:230.24DMU:250.20DMU:260.3030سیمان هگمتانDMU:70.053DMU:110.50DMU:260.406 … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه با واژگان کلیدی عملکرد سازمان، چرخه عمر، وجوه نقد، عملکرد شرکت

ف آینده بهبود تخصیص منابع و کاربرد بهتر تسهیلات و منابع انسانی برای اجرای برنامه های تصویب شده بهبود جوابگویی(پاسخگویی)در برنامه های عملکرد توانایی ایجاد بهبود های کمی و کیفی در رقابت پذیری افزایش کارایی و بهره وری سازمانهدف ارزیابی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید: