پایان نامه با کلمات کلیدی زین العابدین، قطب الدین شیرازی، آستان قدس رضوی، مقام معظم رهبری

است و تنها شامل مقاله سوم در بیان اغذیه مرضی یعنی غذاهای بیماران می باشد وظاهرا اندکی افتادگی دارد و در برگ 13و 32 افتادگی […]

پایان نامه با کلمات کلیدی مقام معظم رهبری، جلال الدین محمد، زاد المسافر، غیاث الدین

منقسم به مقالاتی و هر مقاله بمباحث و فصولی در بیان علل و اسباب بروز امراض و کیفیت علاج آنها مطابق با طب بقراطی و […]

پایان نامه با کلمات کلیدی سلطان محمد، زین العابدین، رحمه للعالمین، ناصرالدین شاه

از باب سی‌ام (برگ ‎۳۰۸ نسخه) نام مصنف کنز الحکماء را (که در آن اختلاف است) ابوسعید بن ابراهیم مغربی ضبط نموده. این کتاب (به […]

پایان نامه با کلمات کلیدی زاد المسافر، عبدالفتاح، زبان عربی، احمد شاه قاجار

احمد کلارئی، تاریخ تحریر: 1269ق. (به قرینه مجموعه)، کاغذ: نخودی آهارمهره فرنگی، 4 گ 22×16، جلد: تیماج قهوه‌ای، اهدایی در مهر 1386. رجوع الشیخ الی […]

پایان نامه با کلمات کلیدی مقام معظم رهبری، آستان قدس رضوی، زین العابدین، واجب الوجود

،اسفند 1367. خلاصه الحکمه در کلیات مجمع الجوامع (فارسی)(48681) مؤلف: محمد حسین بن محمد هادی عقیلی علوی شیرازی(زنده در1185و بعد از آن) کتابی است مفصل […]

پایان نامه با کلمات کلیدی نادرشاه افشار، مقام معظم رهبری، امیرالمومنین، زبان عربی

جمله رابعه در شربت تریاق.36 وی در این رساله انواع تریاق [طبی] و کیفیت اختیار و تمییز خوب از بد آن را نیز متذکر شده […]

پایان نامه با کلمات کلیدی مقام معظم رهبری، نسخه شناسی، آستان قدس رضوی، زبان عربی

اپیدمیک(مثل وبا و طاعون) و بیماری‌های اطفال و زنان و خواص الاشیاء و تأثیر فواکه و باهیه و..برای ورود به توصیف کتابشناسی و نسخه شناسی […]

پایان نامه با کلمات کلیدی دانشگاه علوم پزشکی، انقلاب اسلامی، زاد المسافر، علوم پزشکی

مهمترین اثر او مجمع الجوامع است که خود شامل قرابادین کبیر، مخزن الادویه و خلاصه الحکمه می‌باشد. خلاصه‌الحکمه شامل یک دوره کامل طب نظری و […]

پایان نامه با کلمات کلیدی خواجه نصیر، ایلخانان مغول، ایران و هند، استان ایلام

ه لحاظ کثرت پزشکان صاحب نام و دارای تالیف، ویژه است. 4-2-2 .پزشکی و پزشکانِ روزگار صفوی پزشکى و داروشناسىِ طبیعى در روزگار صفوی نیز […]

منبع پایان نامه ارشد درباره نیروی انسانی، رهبری کارآفرینانه، اتوبوسرانی، بازاریابی

دارا می باشد.ب) نتایج آزمون آنالیز واریانس در این بخش با استفاده از آزمون آنالیز واریانس به بررسی وجود اختلاف معنی دار میان ویژگی های […]

منبع پایان نامه ارشد درباره رهبری کارآفرینانه، اتوبوسرانی، صلاحیت شخصی، مبانی نظری

ه شده است:H0: بین میانگین قابلیت های رهبری کارآفرینانه مشاهده شده مدیران اختلاف معنی داری وجود ندارد.H1: بین میانگین قابلیت های رهبری کارآفرینانه مشاهده شده […]