edame

پایان نامه

پایان نامه مطالعه تجربی جداسازی اتیلن گلیکول از پسابهای آبی بوسیله فرایند تقطیر غشایی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی

پایان نامه

پایان نامه بازنمایی چالش سنت و مدرنیته در فیلم­های خانوادگی دهۀ هشتاد سینمای ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکدۀ هنر و معماری پایان نامه برای دریافت درجۀ

پایان نامه

پایان نامه ارائه یک الگوی بهینه برای تولید حلال های ویژه و شبیه سازی واحد تولید حلال های پالایشگاه اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی

پایان نامه

پایان نامه بازنمایی و روایت فاجعه در سینمای کردستان با تأکید بر­گزیده آثار فیلمسازان معاصر ایران

دانشگاه سوره دانشکده‌ هنر پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی‌ ارشد سینما عنوان پایان نامه

پایان نامه

پایان نامه بررسی تجهیزات رکوپراتور برای بازیابی انرژی از گازهای زاید پالایشگاهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی “M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی

پایان نامه

پایان نامه بررسی فعالیت کاتالیست های اسید جامد مصرفی در فرایند الکیلاسیون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی ”M.SC” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی

پایان نامه

پایان نامه بررسی ابزارهای نشانه ای و زبانیِ ایجاد هیجان در گزیده ای از نمایشنامه های کودک

بررسی ابزارهای نشانه ای و زبانیِ ایجاد هیجان در گزیده ای از نمایشنامه های کودک

پایان نامه

پایان نامه بررسی روش های بازیافت گازهای ارسالی به فلر در پالایشگاه تبریز به منظور کاهش ضایعات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی “M.Sc.” پایان نامه برای دریافت درجه