پایان نامه تحلیل عددی ذخیره سازی انرژی گرمایی در مبدل های حرارتی با مواد تغییر فاز دهنده

موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران دانشکده مهندسی مکانیک پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی موضوع: تحلیل عددی ذخیره سازی انرژی گرمایی […]

پایان نامه پیش تغلیظ داروی رالوکسیفن به روش میکرواستخراج فاز مایع با استفاده از فیبر توخالی و اندازه گیری دارو به روش HPLC

چکیده: رالوکسیفن برای درمان سرطان پستان و نازایی وابسته به‌اولیگومنوره یا آمنوره ثانویه مصرف‌ می‌شود. رالوکسیفن درمان جدیدی است که اخیراً برای پیشگیری از پوکی […]

پایان نامه شبیه سازی عددی تأثیرات تولیدکننده گردابه بر افزایش انتقال حرارت سیالات غیر نیوتنی

دانشکده فنی و مهندسی گروه مکانیک  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  عنوان پایان نامه شبیه سازی عددی تأثیرات تولیدکننده گردابه بر افزایش انتقال […]