مارس 2020

پایان نامه

پایان نامه تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری در شهر لاهیجان با تاکید بر جنبه های زیست محیطی با روش ماتریس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت گروه جغرافیای انسانی پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

پایان نامه

پایان نامه جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه‌کننده‌ی ترکیبات آروماتیک خلیج فارس، منطقه ساحلی استان بوشهر

  عنوان                                                  شماره صفحه چکیده.. 1 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1- مقدمه.. 3 1-2-

پایان نامه

پایان نامه روند تاثیر خشکسالی برروی شاخص های کمی و کیفی توسعه پایدار در شهرستان ورامین (بخش کشاورزی)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری دانشکده علوم پایه ، گروه جغرافیای انسانی پایان نامه برای

پایان نامه

پایان نامه تحلیل و بررسی اثر سیاست های پولی و شوک های نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد   (M.A) پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی گرایش: توسعه

پایان نامه

پایان نامه مطالعه ی باکتری های بی هوازی هالوفیل احیا کننده نیترات مولد بیوسورفکتانت از نفت خام ایران

چکیده مبحث حضور باکتریها در اعماق زمین در اوایل قرن 21 مطرح شد. یکی از

پایان نامه

پایان نامه اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره تکوین بر اضطراب، افسردگی و آپاپتوز سلولی در هسته سجافی پشتی موش های صحرایی

چکیده اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره تکوین بر اضطراب، افسردگی و آپاپتوز سلولی در هسته

پایان نامه

پایان نامه اثرات لینالول بر الگوی فعالیت نورونی حلزون و بر همکنش با مکانیسم های سلولی دخیل در القای فعالیت صرعی

چکیده لینالول، مونوترپن الکلی است که در اسانس روغنی تعدادی از گیاهان آروماتیک وجود دارد.

پایان نامه

پایان نامه اصلاح الکترود خمیرکربن با نانو ذرات SiO2 و کاربرد آن به عنوان زیست حسگر الکتروشیمیایی در بررسی برهم­کنش

دانشگاه مازندران دانشکده شیمی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته­ شیمی تجزیه موضوع: اصلاح