۰۸دی/۹۷

پایان نامه با واژگان کلیدی مدیریت سود، آزمون فرضیه، اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری

از اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود با محدودیت مواجه باشد و همانگونه که بیان شد، متورم بودن ترازنامه نشانه‏ای از محدودیت در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری است. در چنین وضعیتیRead More…

۰۸دی/۹۷

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مال موقوفه، اصل لزوم قراردادها، ضمن عقد

ل موقوفه را تملیک می‌کنند باید وقف را قبول کنند.پذیرش عقد بودن وقف خاص مبتنی بر این است که وقف را نوعی تملیک به حساب بیاوریم همانطور که مشهور فقهای امامیه درRead More…

۰۸دی/۹۷

منابع تحقیق درباره انتقال اطلاعات، علم کنترل و ارتباطات، انواع ارتباطات، انتقال معنا

کانال ارتباطی صورت می پذیرد ( نوبیل74 و همکاران ، 2013). در تعریف دیگر ، ارتباط به معنای انتقال اطلاعات است که طی آن ، منظور ارسال کننده به دریافت کننده اطلاعاتRead More…

۰۸دی/۹۷

منابع تحقیق درباره سلسله مراتب، انتقال اطلاعات، بهبود عملکرد

اگر سیستم تغییر باز باشد، می‌تواند کل سازمان را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین بسته به موقعیت، می‌تواند تغییر اساسی یا تغییرات فرعی یا اصلاحات ایجاد کند. به نظر می‌رسد بتوان اینRead More…

۰۸دی/۹۷

پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق صاحبان سهام، بازده حقوق صاحبان سهام، عملکرد سازمان، عملکرد شرکت

ناکارا(خوشبینانه)DMUنام شرکتمجموعههای مرجع واحدهای ناکارا(خوشبینانه)1سیمان ارومیهDMU:1116سیمان شاهرودDMU:70.09DMU:140.32DMU:230.013DMU:290.462سیمان اصفهانDMU:2117سیمان شرقDMU:10.43DMU:140.37DMU:290.083سیمان ایلامDMU:10.55DMU:70.025DMU:140.2918سیمان شمالDMU:90.18DMU:140.554سیمان آرتا اردبیلDMU:20.009DMU:70.11DMU:230.53DMU:260.3319سیمان صوفیانDMU:1915سیمان بجنوردDMU:10.074DMU:70.06DMU:140.8220سیمان غربDMU:70.079DMU:140.55DMU:230.266سیمان بهبهانDMU:6121سیمان فارسDMU:2117سیمان تهرانDMU:7122سیمان فارس و خوزستانDMU:2218سیمان خاشDMU:140.10DMU:210.054DMU:230.18DMU:290.5923سیمان قائنDMU:2319سیمان خزرDMU:9124سیمان کارونDMU:190.13DMU:260.8510سیمان دارابDMU:110.37DMU:230.04DMU:260.5525سیمان کردستانDMU:25111سیمان دشتستانDMU:110.9926سیمان کرمانDMU:26112سیمان دورودDMU:12127سیمان لارRead More…