بایگانی ماهیانه: خرداد ۱۳۹۷

راهبردهای سازمانی مقابله با فرسودگی شغلی

9-6-2-راهبردهای سازمانی مقابله با فرسودگی شغلی1- به کارگماردن افرادی که به آن کار علاقه مند هستندوازویژگیها لازم برای انجام دادن درست وظایف شغلی، برخوردارند.2- برگزاری دوره های آموزشی مناسب برای متصدیان مشاغل گوناگون سازمان.3- استفاده کمتر از روش های تنبیهی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در تازه | دیدگاه‌ها برای راهبردهای سازمانی مقابله با فرسودگی شغلی بسته هستند

کاهش عزت نفس، خودکم بینی و خودپنداره منفی

منتشرشده در تازه | دیدگاه‌ها برای کاهش عزت نفس، خودکم بینی و خودپنداره منفی بسته هستند

کارایی رواندرمانی حمایتی در درمان سرطان

منتشرشده در تازه | دیدگاه‌ها برای کارایی رواندرمانی حمایتی در درمان سرطان بسته هستند