منابع پایان نامه با موضوع عصاره هیدروالکلی، گروه کنترل، پلاسمایی

شکوفه باروت کوب
ارزیابی و تصویب شده توسط کمیته داوران پایان نامه با درجه …………………………………
امضاء اعضا کمیته پایان نامه
دکتر علیرضا یوسفی(استاد راهنما)
دکتر آمنه خوشوقتی(استاد مشاور)
دکتر حیدر آقا بابا (استاد داور)
مدیر گروه تحصیلات تکمیلی معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه
دکتر حیدر آقابابا دکتر حیدر آقابابا
تابستان 1393
صفحه تعهد نامه اصالت پایان نامه
صفحه منشور اخلاقی
تقدیم به
خدایی که آفرید
جهان را، انسان را، عقل را، علم را، معرفت را، عشق را و به کسانی که عشقشان را در وجودم دمید. گاهی بیاییم و احوالشان را بپرسیم.
ای پدر
از تو هر چه می گویم باز هم کم می آورم خورشیدی شدی و از روشنایی ات جان گرفتم و در ناامیدی ها نازم را کشیدی و لبریزم کردی از شوق ……
اکنون حاصل دستان خسته ات رمز موفقیتم شد، به خودم تبریک می گویم که تو را دارم و دنیا با همه بزرگیش مثل تو را ندارد.
و تو ای مادر
ای شوق زیبایی نفس کشیدن ،ای روح مهربان هستی ام ،
تو رنگ شادی هایم شدی و لحظه ها را با تمام وجود از من دور کردی و عمری خستگی ها را به جان خریدی تا اکنون توانستی طعم خوش پیروزی را به من بچشانی.
تقدیم به همسرم
که سایه مهربانیش سایه سار زندگیم می باشد.
و همه آنهایی که دوستشان دارم.
سپاسگزاری
سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.
سپاس مخصوص خداوند مهربان که به انسان توانایی و دانایی بخشید تا به بندگانش شفقت ورزد، مهربانی کند و در حل مشکلاتشان یاری شان نماید. از راحت خویش بگذرد و آسایش هم نوعان را مقدم دارد، با او معامله کند و در این خلوص انباز نگیرد و خوش باشد که پروردگار سمیع و بصیر است.
نمی توانم معنایی بالاتر از تقدیر و تشکر بر زبانم جاری سازم و سپاس خود را در وصف استادان خویش آشکار نمایم، که هر چه گویم و سرایم ، کم گفته ام.
از استاد با کمالات وشایسته جناب آقای دکتر یوسفی که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این پایان نامه را بر عهده گرفتند.
همچنین از مساعدت های راه گشای استاد مشاور محترم، سرکار خانم خوشوقتی کمال تشکر و قدردانی را دارم.
از استاد فرزانه ودلسوز جناب آقای دکتر آقابابا که زحمت داوری این پایان نامه را به عهده گرفتند کمال تشکر و قدردانی را دارم.
باشد که این خردترین بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اوّل :کلیات
1-1- جایگاه سیستماتیکی گیاه ترخون 5
1-2- گیاهان دارویی 6
1-2-1- موارد مهم در تولید گیاه دارویی 8
1-2-2- ویژگی های خاص تولید گیاهان دارویی و معطر 8
1-2-3- شکل های مصرف گیاهان دارویی 9
1-2-4- روش تهیه برخی از اشکال مصرفی داروهای گیاهی 9
1-3- خصوصیات گیاهی 10
1-4- پراکندگی ترخون 11
1-5- ترکیبات موجود در گیاه ترخون 12
1-6- خواص درمانی و کاربردها 13
1-6-1- خواص مفید روغن ‏های فرار ترخون 15
1-6-1-1- ضد روماتیسم 15
1-6-1-2- اشتهاآور 16
1-6-1-3- کمک به بهبود گردش خون 16
1-6-1-4- کمک به هضم مواد غذایی 16
1-6-1-5- بو زدایی 17
1-6-1-6- قاعده‏آور 17
1-6-1-7- محرک 17
1-6-1-8- کرم‏زدا 17
1-6-2- نکات مهم در استفاده و نگهداری ترخون 18
1-7- اثرات فارماکولوژیکی ترکیبات گیاه ترخون 18
1-7-1- خواص کومارین های موجود در ترخون 18
1-7-2- خواص استرول های گیاهی موجود در ترخون 20
1-7-3- خواص فلانوئیدهای موجود در ترخون 22
1-8- غده تیروئید 24
1-8-1- آناتومی و بافت شناسی غده 24
1-8-2- هورمون‌های تیروئید 25
1-8-3- سنتز و ترشح هورمون‌های متابولیک تیروئید 26
1-8-3-1- به دام انداختن یدید 26
1-8-3-2- تشکیل و ترشح تیروگلبولین 28
1-8-3-3- هیدرولیز تیروگلبولین 29
1-8-3-4- اکسیداسیون یدید 29
1-8-3-5- یددار شدن تیروزین و تشکیل هورمون تیروئید 30
1-8-4- سنتز T₃،T₄ 30
1-8-5- هورمون TRH 31
1-8-6- سنتز TSH 32
1-8-7- اعمال فیزیولوژیک هورمون‌های تیروئید 33
1-8-8- اثرات هورمون تیروئید بر مکانیسم‌های اختصاصی بدن 33
1-8-8-1- تحریک متابولیسم کربوهیدرات 33
1-8-8-2- تحریک متابولیسم چربی 34
1-8-8-3- تأثیر روی چربی‌های پلاسما و کبد 34
1-8-8-4- افزایش نیاز به ویتامین‌ها 34
1-8-8-5- افزایش متابولیسم پایه 34
1-8-8-6- کاهش وزن بدن 34
1-8-9- اثر هورمون تیروئید بر دستگاه قلب و عروق 35
1-8-10- افزایش حرکات گوارشی 35
1-8-11- اثرات تحریکی بر دستگاه اعصاب مرکزی 35
1-8-12- اثر بر عملکرد عضلات 36
1-8-13- لرزش عضلانی 36
1-8-14- اثر بر روی خواب 36
1-8-15- اثر هورمون تیروئید بر عملکرد جنسی 36
1-8-16- اثرات بیولوژیک 37
1-8-17- بیماری های تیروئید 37
1-8-17-1- کم کاری تیروئید 37
1-8-17-2- پرکاری تیروئید 38
1-8-17-3- بیماری خود ایمنی تیروئید 38
1-8-17-4-گواتر و توده های تیروئید 38
1-8-17-5- التهاب تیروئید 39
1-8-18- تیروئید و تشخیص آن 39
فصل دوم: مواد و روش کار
2-1- مواد ،وسایل و دستگاههایی که طی انجام تحقیق مورداستفاده قرار گرفتند 42
2-1-1- مواد مصرفی و ترکیبات شیمیایی 42
2-1-2- وسایل ،لوازم و دستگاههای غیر مصرفی 42
2-2- حیوانات مورد استفاده و نحوه نگهداری آنها 44
2-3- گروه بندی حیوانات 45
2-4- روش تهیه و تجویز عصاره 47
2-4-1- روش تهیه عصاره برگ گیاه ترخون 47
2-4- 2- روش تجویز دارو 48
2-5- روش بیهوش کردن حیوانات وخون گیری 49
2-5-1- بیهوش کردن حیوانات 49
2-5-2- خون گیری 50
2-6- روش تهیه سرم و نگهداری آن 51
2-7- روش خارج کردن تیروئید و تهیه و آماده سازی مقاطع بافتی 51
2-8- آماده سازی نمونه های بافتی تیروئید جهت مطالعات میکروسکوپی 51
2-8-1- مرحله تثبیت 51
2-8-2- مرحله آبگیری 51
2-8-3- مرحله شفاف کردن 52
2-8-4- مرحله جایگزینی 52
2-8-5- مرحله قالب گیری 52
2-8-6– برش بافت 53
2-8-7- چسبانیدن برش ها بر روی لام 53
2-8-8- استقرار برش ها بر روی لام 53
2-8-9- خشک کردن و نگهداری لام ها 53
2-8-10- روش رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین 54
2-8-10-1- آماده کردن رنگ آمیزی برش ها 55
2-8-10-2- زدودن مواد مختلف در برش ها 55
2-8-10-3- آب گیری 55
2-8-10-4- شفاف کردن 56
2-8-11- چسباندن 56
2-9- بررسی ها و روش های تجزیه وتحلیل آماری 56
فصل سوم: نتایج
3-1- تاثیر عصاره برگ گیاه ترخون بر وزن بدن 59
3-2- تاثیرعصاره برگ گیاه ترخون بر غلظت پلاسمایی هورمون TSH 62
3-3- تاثیر عصاره برگ گیاه ترخون بر غلظت پلاسمایی هورمون T₄ 65
3-4- تاثیر عصاره برگ گیاه ترخون بر غلطت پلاسمایی هورمون T₃ 68
3-5- نتایج مربوط به میانگین ضخامت دیواره فولیکول ها 71
3-6- نتایج مربوط به میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید 74
3-7- نتایج مربوط به میانگین تعداد فولیکول های غیر فعال بافت تیروئید 80
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری
4-1- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر وزن بدن 85
4-2- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر غلظت پلاسمایی هورمونTSH 88
4-3- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر غلظت پلاسمایی هورمون T₄ 90
4-4- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر غلظت پلاسمایی هورمون T₃ 91
4-5- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر ضخامت دیواره فولیکول ها 93
5-6- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید 94
4-7- تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گیاه ترخون بر تعداد فولیکول های غیر فعال بافت تیروئید 95
پیشنهادات به عنوان دورنمای تحقیقات آینده 96
نتیجه گیری کلی 97
منابع 98
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1- مقایسه میانگین وزن بدن در گروه های کنترل و شاهد 59
جدول 3-2- مقایسه میانگین وزن بدن در گروه های تجربی 60
جدول 3-3- مقایسه میانگین غلظت سرمی هورمون TSHدر گروه های کنترل و شاهد 62
جدول 3-4- مقایسه میانگین غلظت سرمی هورمون TSHدر گروه های تجربی 63
جدول 3-5- مقایسه میانگین غلظت سرمی هورمون T₄در گروه های کنترل و شاهد 65
جدول 3-6- مقایسه میانگین غلظت سرمی هورمون T₄در گروه های تجربی 66
جدول 3-7- مقایسه میانگین غلظت سرمی هورمون T₃در گروه های کنترل و شاهد 68
جدول 3 -8- مقایسه میانگین غلظت سرمی هورمون T₃در گروه های تجربی 69
جدول 3-9- مقایسه میانگین ضخامت دیواره فولیکول ها در گروه های کنترل و شاهد 71
جدول 3-10- مقایسه میانگین ضخامت دیواره فولیکول ها در گروه های تجربی 72
جدول 3-11- مقایسه میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه های کنترل و شاهد74
جدول 3-12- مقایسه میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه های تجربی 77
جدول 3-13- مقایسه میانگین تعداد فولیکول های غیر فعال بافت تیروئید در گروه های کنترل و شاهد 80
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 3-1- نتایج مربوط به میانگین وزن بدن در گروه کنترل و شاهد 60
نمودار 3-2- نتایج مربوط به میانگین وزن بدن در گروه‌های تجربی 61
نمودار 3-3- نتایج مربوط به میانگین غلظت هورمون TSHدر گروه کنترل و شاهد 63
نمودار 3-4- نتایج مربوط به میانگین غلظت هورمون TSHدر گروه های تجربی 64
نمودار 3-5- نتایج مربوط به میانگین غلظت هورمون T₄در گروه کنترل و شاهد 66
نمودار 3-6- نتایج مربوط به میانگین غلظت هورمون T₄در گروه های تجربی 67
نمودار 3-7- نتایج مربوط به میانگین غلظت هورمون T₃در گروه کنترل و شاهد 69
نمودار 3-8- نتایج مربوط به میانگین غلظت هورمون T₃در گروه های تجربی 70
نمودار 3-9- نتایج مربوط به میانگین ضخامت دیواره فولیکول ها در گروه کنترل و شاهد 72
نمودار 3-10- نتایج مربوط به میانگین ضخامت دیواره فولیکول در گروه های تجربی 73
نمودار 3-11- نتایج مربوط به میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه کنترل و شاهد 75
نمودار 3-12- نتایج مربوط به میانگین تعداد فولیکول های فعال بافت تیروئید در گروه های تجربی 77
نمودار 3-13- نتایج مربوط به میانگین تعداد فولیکول های غیر فعال بافت تیروئید در گروه کنترل و شاهد 81
نمودار 3-14- نتایج مربوط به میانگین تعداد فولیکول های غیر فعال بافت تیروئید در گروه های تجربی 82
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل1-1- گیاه ترخون 11
شکل1-2- گل گیاه ترخون 12
شکل1-3- برگ گیاه ترخون 14
شکل1-4- ساختار شیمیایی کومارین 19
شکل1-5- نمونه ای از فیتواسترول 21
شکل1-6- ساختار شیمیایی فلاونوئید 23
شکل1-7- غده تیروئید 24
شکل1-8- ظاهر میکروسکوپی غده تیروئید 25
شکل1-9- مکانیسم های سلولی تیروئید در انتقال یدید، تشکیل تیروکسین و تری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *