گرم کردن در پاورلیفتینگ

از آنجایی که در رشته پاورلیفتینگ برای رشد عضلات از وزنه های سنگین استفاده می شود احتمال آسیب دیدگی، در صورت بی دقتی، وجود دارد. در حقیقت گـرم کردن باید جایی ثابت وهمیشگی در برنامه تمرینات شما داشتـه باشد. در ابتدای تمرین بهتر است، به مدت 2-3 دقیقه روی دوچرخه ثابت ویا دستگاه پله بدن خود را گرم کنید، سپس حرکات کششی مخصوص به عضله ای را که قصد پرداختن به تمرینات ویژه آن را دارید، انجام دهید. البته می توان حرکات کششی را به طور کامل به منظور افزایش انعطاف پذیری بدن نیز انجام دهید. البته بعضی از ورزشکاران از پرداختن به نرمشهای کششی و دوچرخه سواری چشم پوشی کرده و با انجام دو یا سه ست حرکت برای عضله مورد نظر، بدن خود را گرم می کنند (فخریان، 1378).

 

2-9 تمرین صحیح

علم بیومکانیک مسیرحرکات ورزشهای گوناگون را برای یافتن نحوه عمل آنها بررسی می کند. در تمرینات قدرتی بیومکانیک به معنای انجام صحیح حرکات و نحوه درست حالت و فرم بدن در طول مسیر حرکت (تکرار) است.

تمرین به شیوه بالا دارای دو مزیت است:

1-احتمال آسیب دیدگی ورزشکار کاهش می یابد.

2-عضلات در طول مسیر حرکت کاملا تحت فشار قرار می گیرند.

3-رعایت نکات فوق برای مبتدیان ضروری اسـت اما حرفه ای ها با آشنایی کامل نسبت به چگونگی تمرین با سیستم تقلب (ضربه زدن) می توانند آن را به کار ببرند (فاکس. 1380).

 

2-9-1 تنفس

یکی از مهمترین اصولی که به هنگام پرداختن به تمرینـات باید همواره آن را مد نظر قرار داد، این است که هرگز در زمان تمرین کردن نباید نفس را حبس کرد، ورزشکار همواره باید هنگام انجام بخش نگاتیو حرکات  عمل دم تنفس و در حین انجام بخش پوزیتیو عمل بازدم را انجام دهد.

به عنوان مثال: در پرس سینه: وقتی وزنه را پایین می آوریم، بخش نگاتیو باید عمل دم و هنگامی که وزنه را به سمت بالا می فشاریم (بخش پوزیتیو) عمل بازدم را انجام دهیم.

 

2-9-2 ورزش زدگی

اشتباه بزرگی که بسیاری ازپاورلیفتینگ کارها (چه حرفه ای،  چه مبتدی) مرتکب می شوند این است، بیش از حد تمرین کردن. زیاد کردن تعداد ست ها و همچنین زمان تمرین نیز از دیگر عوامل ورزش زدگی هستند. برخی از آثار ورزش زدگی به شرح زیر است:

1-عصبانیت

2-بی حوصلگی نسبت به تمرین و از دست دادن تمرکز

3-احساس درد در مفاصل

4-بی خوابی و یا بد خوابی                   

5- کم شدن اشتها

6- تپش قلب

7- ثابت ماندن وزن ورزشکار

درمان ورزش زدگی

اولین قدم برای مبارزه با ورزش زدگی، استراحت تمرینی است. رفتن به سونا و استخر و دوش آب گرم گرفتن و مصرف کربوهـیدرات مفید است. تحقیقات علمی نشان داده است یک عضله به 48 تا 96 ساعت استراحت پس از تحت فشار قرار گرفتن، نیاز دارد تا کاملا  تجدید  قوا کند و این بدان معناست که در این مدت نباید به هیچ وجه  تحت تمرین مقاومتی (تمرین با وزنه) قرار گیرید (فاکس، 1380).