به طور کلی از مهمترین کاربردهای سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان می­توان به موارد زیر اشاره نمود که در بخشهای بعدی هریک از این موارد به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته­اند:

 • تجسم طرح
 • مرور مراحل ساخت وکمک به طراحی
 • برنامه ریزی تجهیز کارگاه
 • برنامه زمان­بندی و توالی عملیات ساخت
 • تخمین هزینه ساخت
 • یکپارچه سازی اطلاعات پیمانکاران جزء و تامین کنندگان مصالح
 • هماهنگی بین سیستم­ها
 • پیاده­سازی طرح و عملیات کارگاهی
 • پیش ساختگی
 • بهره­برداری و نگهداری
  • تجسم طرح

یکی از بدیهی­ترین کاربردهای سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) هم برای طراحان و هم برای پیمانکاران، تبادل تصمیمات طراحی با اعضای تیم کاری و کارفرما می­باشد. برای بسیاری از افراد، تجسم حالت نهایی پروژه از روی نقشه­های دوبعدی و مشخصات ارائه شده مشکل است. بنابراین مدل سه بعدی BIM علاوه بر اینکه پروژه کامل شده را به صورت مجازی نشان می­دهد، قابلیت تبادل آرایه­ای از اطلاعات در مورد سیستم­ها، مصالح و محصولات بکار رفته در ساخت آن را نیز به همراه دارد. از سوی دیگرBIM  امکان اجرای شبیه سازی سناریوهای مختلف طراحی و یا ساخت و به تبع آن تحلیل گزینه­های مختلف را به تیم کاری پروژه می­دهد. نهایتاً به سبب امکان ارتباط BIM با قابلیتهای تکنولوژی عینکهای سینمای سه بعدی[۱]، تجسم طرح بهبود چشم­گیری می­یابد و به عنوان مثال می­توان با حرکت مجازی در داخل فضای یک ساختمان درک واقعی­تری از چگونگی شکل­گیری آن ساختمان بدست آورد.
 
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 • مرور مراحل ساخت و کمک به طراحی

یکی از مزایای مهم سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان این است که قبل از شروع عملیات، به پیمانکار و تیم آن، اجازه تحلیل و آزمایش چندین روش اجراء و وسایل مورد نیاز آن عملیات را می­دهد. این قابلیت باعث آشکار شدن به موقع مشکلات ریز و درشت احتمالی در طی انجام عملیات پروژه خواهد شد که در صورت کشف دیرهنگام آنها، ممکن است فرآیند اجرای عملیات با چالش جدی روبرو باشد. پس از کشف اشکالات اجرایی قبل از شروع عملیات، پیمانکار موضوع را با طراح در میان خواهد گذاشت تا نسبت به اصلاح طرح اقدام گردد. این مزیت مهم یکی از عمده­ترین کاربردهای سیستم BIM است. بعلاوه، این مرورکاری از سوی دیگر می­تواند منجر به تایید استانداردهای کیفیت و ارزیابی وضعیت ایمنی ساخت و ساز در عملیات ساختمانی گردد.