چابکی، خستگی

۵-۱- مقدمه.. ۶۳
۵-۲- خلاصه پژوهش….. ۶۳
۵-۳- بحث…. ۶۴
۵-۳-۱- بررسی و تعیین ارتباط بین توان هوازی و توان بی­هوازی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان.. ۶۴
۵-۳-۱-۱- بررسی و تعیین ارتباط بین توان هوازی و شاخص خستگی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان.. ۶۸
۵-۳-۲- بررسی و تعیین ارتباط بین توان هوازی و درصد چربی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان.. ۶۸
۵-۳-۳- بررسی و تعیین ارتباط بین توان بی­هوازی و درصد چربی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان.. ۶۹
۵-۳-۴- بررسی و تعیین ارتباط بین سرعت و توان بی­هوازی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان.. ۶۹
۵-۳-۵- بررسی و تعیین ارتباط بین چابکی و توان بی­هوازی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان.. ۷۱
۵-۴- نتیجه ­گیری… ۷۲
۵-۵- پیشنهادها ۷۳
۵-۵-۱- پیشنهادهای برگرفته ازپژوهش…. ۷۳
۵-۵-۳- پیشنهادهایی برای پژوهش­های بعدی.. ۷۳
منابع… ۷۴
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *