پایان نامه سنتز و مطالعه بر روی گرانروی محلول،حل پذیری، گرماتابی و بلورینگی

چکیده

دسته‌ی
جدیدی از پلی(آمید-اتر)های فلوئوردار کاملا آروماتیک، بوسیله پلیمریزاسیون
تراکمی مستقیم یک دی آمین بر پایه نفتالن به نام 5,1-
بیس(2-آمینو-4-تری­فلوئورومتیل­فنوکسی)نفتالن (BAFPN) با چهار دی اسید
مختلف شامل ترفتالیک اسید(TPA)، ایزوفتالیک اسید (IPA)، 2،5-پیریدین دی
کربوکسیلیک اسید(2,5-PDA)  و 6،2-پیریدین دی کربوکسیلیک اسید (2,6-PDA) با
موفقیت سنتز شدند و تاثیر حضور گروههای فلوئوردار CF3 و حلقه
های صلب نفتالن بر خواص پلیمرها از قبیل حل پذیری، بلورینگی و پایداری
گرمایی مورد بررسی قرار گرفت. ساختار مونومر و پلیمرهای سنتز شده توسط طیف
سنجی FT-IR و NMR بررسی و تایید شدند. میزان بلورینگی پلیمرها با
مطالعاتXRD  بررسی شد که نتایج حاصل نشان داد گروههای CF3 متصل
به زنجیره ها نظم ساختاری پلیمرها را به مقدار زیادی مختل کرده و منجر به
کاهش بلورینگی شده است. همچنین پلیمرها از حل پذیری خوبی در حلال های آلی
برخوردار بودند. بررسی مورفولوژی پلیمرها بوسیله تصاویر SEM به وضوح نشان
داد که ساختار ماکرومولکولها به صورت میکروپلیت بودند. ترموگرام TGA
پلیمرBAFPN/2,6-PDA  ، نشان داد که این پلی(آمید-اتر) دارای پایداری گرمایی
بسیار خوبی است. همچنین مقدار Tg این پلیمر نیز با استفاده از نمودار DSC تعیین و مشخص شد.

 کلمات کلیدی: پلی‌(آمید-اتر)، مقاومت گرمایی، حل پذیری، بلورینگی

  مقدمه

پلیمرهای
با عملکرد بالا طبقه­ی مهمی از پلیمرها هستند که کاربردشان پیوسته در حال
گسترش است که این کاربردها اغلب خواستار ترکیباتی مناسب و دارای خواصی مثل
استحکام بالا، فرایندپذیری بالا ، چقرمگی، پایداری شیمیایی و حرارتی برجسته
و ثابت دی­الکتریک کم می­باشند. پلی­آمیدها، پلی­ایمیدها و
پلی(آمید-ایمید)ها به خاطر داشتن چنین خواصی توجه هستند اما  این دسته از
پلیمرهای آروماتیک در سنتز و فراورش مشکل حل پذیری کم و دمای انتقال
شیشه­ای (Tg) بالا را دارند. امروزه پژوهش های عملی و بنیادی
روی افزایش فرایندپذیری و انحلال پذیری پلی‌آمیدهای آروماتیک متمرکز شده
است تا کاربرد حرفه ای و صنعتی این پلیمرها افزایش یابد که از جمله این
اصلاحات می توان به واردسازی اتصالات انعطاف‌پذیر در زنجیره‌های پلیمری،
تعبیه گروههای حجیم در پیکره پلیمرها، حضور حلقه های هتروسیکل و همچنین
حلقه های آویزان هتروآروماتیک در ساختار پلیمرها اشاره کرد. همچنین
قرارگرفتن گروههای فلوئوردار در پیکره پلیمر، حل پذیری و عملکرد الکتریکی و
دی الکتریکی پلیمر را افزایش میدهد که این افزایش به علت قطبش پذیری کم ،
دوقطبی جزیی پیوندهای C-F و افزایش حجم آزاد می باشد. وجود گروههای هالوژنی
مثل کلر و فلوئور پلیمرها را در برابر شعله، حلال، اسید و باز مقاوم می
سازد که باعث افزایش کاربرد آنها می شوند. از مهمترین این گروهها می توان
به گروههای CF3 اشاره نمود که حضور این گروه برهمکنش های بین
زنجیری را کاهش داده و با ایجاد سد چرخشی در پلی‌آمیدها حلالیت را تغییر می
دهد. همچنین وجود واحدهای نفتالنی که گروههای آزادکننده الکترون مثل اتر
یا آمین دارند و به عنوان یک بخش سخت با خواص فتواکتیو مطرح هستند، خواص
ویژه ای به پلیمر می دهند و می توانند حل پذیری و فرایندپذیری پلیمرهای
مقاوم حرارتی را بدون کاهش قابل توجه مقاومت حرارتی افزایش بدهند.

1-1- پلی‌آمیدهای آروماتیک با عملکرد بالا

توسعه
پلیمرهای با عملکرد بالا از سال 1950 به منظور استفاده در صنایع هوافضا و
الکترونیک آغاز شد. اصطلاح عملکرد بالا به پایداری غیرعادی به هنگام قرار
گرفتن در شرایط نامساعد و ویژگی هایی که پلیمرهای معمول را بهبود میدهند،
اطلاق می‌شود.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *