م حقوقی کشور به راه حل هایی در جهت رفع نواقص دست یابیم.
بیان مسئله:
با جا به جا شدن اشخاص و عزیمت آنان از کشوری و اقامت در کشور ایران جهانگردی و مسایل حقوقی راجع به آنان مطرح می شود (نصیری،1388)،و از مهمترین حقوق شناخته شده برای این اشخاص که در قرآن و احکام و آمیزه های دینی و همچنین در قوانین کشورمان،ضرورت احترام به این حق بارها بیان شده است،حق ازدواج می باشد،به نحوی که مشروعیت ازدواج،در قرآن کریم طی آیات فراونی منجمله،آیه 3 سوره نساء، مورد تأکید قرار گرفته،خداوند متعال در این آیه فرموده است “فأنکِحوا ما طابَ لکم مِنَ النّساء ” یعنی با زنانی که به آنان میل و رغبت دارید ازدواج کنید، و رسول خدا (ص) نیز، در راستای تزویج این امر مقدس فرموده اند “من تزویج أحرز نصف دینه فلیتقق الّله فی النصف الاخر”،که از این آیات خداوند و فرامین انبیاء (ع) نه تنها استحباب،بلکه مستحب موکد بودن،ازدواج استنباط می شود(قبله ای خوی، 1388)و از آنجایی که اعمال این حق توسط جهانگردان در ایران،آثار و تبعات حقوقی، منجمله ،نفقه،طلاق ،ارث زوجین، ولادت، و نسب و… را به همراه دارد (کاتوزیان،1387) وچون قوانین کشورمان برگرفته از فقه امامیه می باشد (مدنی،1381)لذا این امر،ضرورت بررسی فقهی و حقوقی این مسایل را می طلبد.ودر این پایان نامه برآنیم، به تمامی مسایلی که به نحوی راجع به ازدواج چهانگردان در ایران می باشد، اعم از اینکه، آیا جهانگردان مسلمان خارجی حق ازدواج در کشور ایران را دارند؟ آیا قانون و فقه کشور ایران، ازدواج جهانگردان غیرمسلمان،در ایران را نافذ و مشروع می شمارد؟ ویا اینکه فقه وحقوق کشورمان،طفلی را که در اثر رابطه نامشروع یک جهانگرد متولد شده را،تبعه کدام کشور می شناسد؟ ومباحثی نظیر فرزندخواندگی وتمکین و مهریه و حق حبس و… که همگی برابهامات و اجمالات موضوع افزوده است را، از نقطه نظر فقه و قانون کشور ایران بررسی نمود؛ وبا قلمی رسا و واضح تمامی نکات مبهم ومجمل این موضوع را به چالش کشیده و به تمامی این ابهامات و اجمالات پایان بدهیم، و امیدواریم با تحریر این پایان نامه نقشی در راستای تدوین قوانین مناسب و مساعدتر و در پی آن توسعه گردشگری و جهانگردی در کشورم، ایفاء نموده باشم.
سوالات تحقیق:
ازدیدگاه فقه و حقوق کشور ایران معیار های لازم ، برای صحت ازدواج جهانگردان با اتباع ایرانی چیست؟
سوالات فرعی
1- از لحاظ فقهی و حقوقی تابعیت اطفال متولد از جهانگردان خارجی، تابع کدام کشور است؟
2- از منظر فقه و حقوق کشور ایران، اعمال حق طلاق جهانگردان خارجی در کشور ایران به چه صورت می باشد؟
پیشینه تحقیق:
متأسفانه با وجود کاربردی بودن و البته بالقوه این صنعت در خصوص این موضوع تا به حال کتاب یا هر منبع دیگری که بطور کامل به این موضوع پرداخته باشد یا با توجه به فرم جستجوی پایان نامه، رساله ای در این زمینه یافت نشده و پژوهش های دقیق و البته کاربردی به شکل جامع در این زمینه صورت نگرفته است صرفاً حقوقدانان به صورت پراکنده اشاراتی به موضوع پرداخته اند.
فرضیات تحقیق:
فرضیه اصلی :
جهانگردان غیر مسلمان، در کشور ایران به علت موانع شرعی و قانونی حق ازدواج با اتباع ایرانی را ندارند .
فرضیه های فرعی
1- اطفال جهانگردان خارجی که در کشور ایران متولد شده اند، از لحاظ تابعیت تبعه کشوری محسوب می شوند که پدرشان تابع آن کشور است .
2- اعمال حق طلاق جهانگردان در کشور ایران، تابع قانونی مملکتی خواهد بود که زوجین تبعه انجا می باشند.
اهداف تحقیق:
برای استفاده موسسات علمی داخلی و خارج از کشور
برای استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی به منظور ادامه ویا تکمیل آن در آینده.
برای استفاده نهادها و مراجع قضایی صلاحیت دار رسیدگی کننده به حقوق جهانگردان
روش تحقیق:
در انجام هر پژوهشی بدون داشتن چارچوب تئوریک پژوهشگر تنها قادر به گرد آوری داده های فراوانی خواهد بود که نه تنها توان دسته بندی درست آن را ندارد، بلکه از ارائه تحلیل علمی نیز ناتوان خواهد بود. هر پژوهشگر می تواند در آغاز پژوهش با توجه به پرسش های اصلی، پرسش های فرعی یک یا چند موضوع فرعی البته تئوریک و مرتبط را در نظر گرفته و مراحل مختلف کارش را بر اساس آن تنظیم کرده و پیش ببرد. البته این کار لزوماً به معنی تلاش برای تایید نظریات مورد استفاده نیست.
بلکه پژوهشگر می تواند در پایان کار تئوری هایی که خود به کار برده است با توجه به داده های حاصل ازکارش نقض نماید، همان گونه که پژوهشگر همیشه درپی اثبات فرضیه ها نیست کم نیستند پژوهش های ارزنده که درپایان کار فرضیه های نخستین خود را رد کرده اند.
ما در پژوهش حاضر برآنیم و در تلاشیم که با توجه به پرسش اصلی که در بند قبل مطرح شد تئوریهای مرتبط با موضوع اصلی که وضعیت حقوقی جهانگردان در ایران است مطرح کرده و بر اساس آنها به تحلیل داده ها بپردازیم.
سازماندهی پژوهش:
پژوهش حاضر در سه فصل سازماندهی شده که فصل اول کلیات موضوع طرح گردیده که شامل مباحث، تعاریف و مفاهیم و سیر تاریخی جهانگردی و جایگاه حقوق جهانگردی در علم حقوق و اهمیت جهانگردی در اسلام و همچنین حقوق جهانگردان از دیدگاه اسلام می باشد.
در فصل دوم مباحث موانع نکاح جهانگردان در حقوق ایران و جایگاه ازدواج جهانگردان در سایر ادیان و قانون حاکم بر احوال شخصیه اقلیت های دینی و قانون حاکم بر نکاح جهانگردان مورد بحث قرار گرفته است.
در فصل سوم مباحث آثار ازدواج جهانگردان در حقوق ایران و تمکین و نشوز و قانون حاکم بر طلاق جهانگردان و تعارض قوانین و مهمترین مسائل مربوط حقوق جهانگردان و قانون حاکم بر آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت.
در پایان نیز یک نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهادهایی در این خصوص ذکر خواهد شد.
فصل اول
کلیات
1-1- تعاریف و مفاهیم و سیر تاریخی جهانگردی
1-1-1- تعریف و مفهوم جهانگرد
1-1-1-1- تعریف جهانگرد
امروزه برای هیچ کشوری و دولتی میسر نیست که چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند؛ چرا که در این میان، افراد (و مجموعه مردم) نیز به دلایل مختلفی چون: حس کنجکاوی جستجوی کار، تجارت، تحصیل علم، جنگ، مراسم مذهبی، مسافرت و … در صحنه بین المللی حضور داشته و به ارتباط و مبادله با همدیگر مشغول اند(مدنی،1381).در ادوار گذشته مقصود جهانگردان و گردشگران نام آور بیشتر کشف نقاط نادیده جهان و سفر به ناشناخته ها بود اما امروزه جهانگردان و گردشگری با مفهوم دیگری مطرح است. جهانگردان و گردشگری اهداف دیگری دارند و قصد کشف جایی را ندارند جهانگردان و گردشگران امروزه بیشتر برای تفریح، سیاحت و زیارت، گذراندن اوقات فراقت و استراحت، آشنایی با سایر فرهنگها، بازدید از آثار تاریخی و . . . به سفر می روند.
پس برخلاف زمانهای گذشته که جهانگردان و گردشگران گروه خاصی بودند امروزه جهانگردی وگردشگری عمومیت یافته وهرکس در شرایطی می تواند به عنوان جهانگرد شناخته شود به همین مناسبت در تقویم میلادی 27سپتامبر 6 مهر را روز جهانی جهانگردی نامگذاری نموده اند.
جهانگردی و گردشگری یا سیاحت ترجمه کلمه توریسم (tourism) است کلمه توریسم به معنای سیاحت در داخل یک کشور و یا کشورهای خارجی است اما جهانگردی در زبان فارسی به معنای گشتن جهان است و شامل سفرهای داخلی نمی شود.
جهانگردی یا توریسم به معنی حرکت کوتاه مدت و موقت مردم است به قصد بیرون رفتن از محل و مکانی که به طور عادی و دائم در آن زندگی و کار می کنند.
سازمان توسعه و پیشرفت و همکاری اقتصادی (OECD) جهانگرد را شخصی می داند که خارج از محل اقامت همیشگی خود، حداقل برای بیست و چهارساعت در محیطی، که هریک از موارد فوق الذکر در جای خود می بایستی مورد بررسی و پژوهش دقیق قرار گیرد و آثار مثبت و منفی آن معلوم گردد.
در تعریف دیگری جهانگردی به سفری موقتی و کوتاه اطلاق شده که ضمن آن جهانگرد به منطقه ای خارج از محل سکونت و کار خود به منظور سیر و سیاحت مسافرت کند.
تعریف دیگر جهانگردی عبارت است از هر نوع مسافرت انفرادی یا گروهی که بیش از 24 ساعت بوده و به منظور کسب کار نباشد(کیانمهر،1372).
تعریف دیگر”جهانگردی ترک موقت محل دایمی زندگی است به قصد دیدار از مکانی دیگر بدون اشتغال به کار و یا کسب درآمد از هر نوع و به هر طریق، مشروط بر آنکه اقامت در محل جدید از یک شب در گذرد.”(پیروز،بی تا).
تعریف دیگر”جهانگردی عبارت است از مجموعه فعالیتهای که در ایام فراغت انجام می شود و البته نه در جهت انجام کار و امور وابسته به آن بلکه به منظور استراحت، بازیابی نیروی انسانی از دست رفته، افزایش شناخت و اگاهی، روابط انسانی و غیره؛ این مجموعه فعالیت ها می بایست به سفر و اقامت در مناطقی به غیر از مسکن و مأوای همیشگی منتج شود.” (ملکی،182).
ملاحضه می شود که در تمامی تعاریف بالا چند نکته مشترک وجود دارد، جدا شدن فرد از محل کار و اقامت دائم خود و موقتی بودن سفر. با توجه به اینکه جهانگردی رشته چند وجهی دارد برای شناخت آن با چنین تعاریفی باید آن را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. یعنی نمی توان برای شناخت جهانگرد بعنوان یک مجموعه با ابعاد و وجوه بسیاری آنرا شکل می دهد یک شیوه مفرد بکار برد بلکه باید نظام گرا به مطالعه صنعت جهانگردی پرداخت و آنرا از زوایای مختلف مورد شناسایی قرار داد.
دقیق ترین تعریف جهانگردی را سازمان جهانی جهانگردی ارائه کرده است “جهانگرد یا توریست کسی است که به کشور یا شهری غیر از محیط زیست عادی برای مدتی که کمتر از 24 ساعت و بیشتر از یکسال نباشد سفر کند و قصد او از سفر تفریح، استراحت، ورزش، دیدار اقوام و دوستان، کسب کار، ماموریت، شرکت در سمینار یا کنفرانس، معالجه، و تحقیق یا فعالیتهای مذهبی باشد.”
پس بر خلاف تصور عمومی، جهانگردی شامل هر مسافرتی می شود که بیشتر از 24 ساعت و کمتر از یکسال باشد فرقی نمی کند که مسافرت در داخل یک کشور، از شهری به شهر دیگر باشد و یا خارج از کشور باشد. در واقع طبق این تعریف کسی که از اقامتگاه عادی خود در مدت و قصد مذکور در بالا دور باشد عنوان جهانگرد به آن اطلاق می شود.
لازم به ذکر است ماهیت جهانگردی در هر جامعه ای، نتیجه و محصول عوامل وابسته و به هم پیچیده اقتصادی، سیاسی و همچنین مشخصه های ویژه جغرافیایی و انواع تفریحاتی است که خارجی ها را به خود جلب می کند.
1-1-1-2- اهمیت جهانگردی در قرآن
در دین اسلام و قران کریم به عنوان کتاب آسمانی دستورات ویژه ای برای گردشگری دارد تا انجا که به صیغه امر، دعوت به سفر و هجرت و جهانگردی می نماید و در ضمن آیاتی، گردشگری را موجب گسترش جهان بینی و تجربه اندوزی و عبرت می داند. قرآن کریم برخلاف نظریه های بسته برخی نویسندگان کتاب دینی و مذهبی در گذشته دیوارهای فضای جوامع بسته آنها را فرو می ریزد آنها را بطور صریح دعوت به سیر و سفر و گردشگری می نماید تا از این طریق بتواند زمینه های رشد و تعالی جوامع و ایجاد بسترهای تمدن را فراهم سازد.
آیاتی که قرآن کریم طی آنها دعوت به سیر و سفر و گردشگری می کند، عبارتند از:
“فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبه المکذبین” اکنون شما عاقلان در روی زمین گردش کنید تا بنگرید عاقبت آنان که (انبیا را) تکذیب کردند به کجا رسیدند(نحل، آیه 36).
“قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبه الذین من قبل”(ای رسول ما) بگو به مردم که در زمین (و احوال اهلش) سیر کنید تا از عاقبت طوایف پیش از خود آگاه بشوید(روم، آیه 42).
“و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *