ولیکن ممکن است گفته شود که اصل عدم سلطه شامل چنین مواردی نمی شود که فرد مسلمان به صورت آزاد ضمن عقد لازم چیزی را برای فرد کافر متعهد گردد و متقابلا شخص کافر نیز چیزی را به نفع مسلمان به عهده بگیرد وگرنه بایستی بگوییم : هرگونه معامله و یا قراردادی که از آن نفعی به کافر برسد ممنوع است و این چیزی است که هیچ فقهی آن را نگفته است .
البته ممکن است گفته شود که در عقد ازدواج خصوصیت ویژه ای نهفته است چه این که طبق آداب و رسوم اجتماعی ، زن باید در محدوده وسیعی مطیع امر شوهرش باشد بنابریان لازمه عقد ازدواج با کافر سلطه کافر بر زن مسلمان خواهد بود ولی به هر حال این دلیل اخص از مدعاست زیرا تردیدی نیست که ازدواج زن مسلمان با کافر در تمامی موارد و زمانها سلطه به شمار نمی آید و به خصوص در جوامعی که از آزادی عقیدتی بر آنها حاکم است .
بعضی از نویسندگان معاصر ، عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد کافر را معلول عدم اعتراف غیر مسلمان به مشروعیت آیین اسلام دانسته اند بدین معنا که زن مسیحی در خانواده مسلمان مورد تحقیر دینی قرار نمی گیرد زیرا ازادی مذهبی از طرف اسلام پذیرفته شده است ولی زن مسلمان در خانواده مسیحی به طور طبیعی مورد تحقیر دینی قرار خواهد گرفت زیرا مسیحیت آزادی دینی را قبول ندارد و تنها مذهب نجات بخش را آیین مسیح می داند ، چان که یهودیت و دین زرتشت نیز چنین تلقی ای دارند و این احتمال بسیار مقبولی است .
منبع ( از سایت ازدواج با بیگانگان ) ، برداشتم و احتمالا بتوانم از آن سایت منبع دقیقش را پیدا کنم .
2-1-1-2- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج مسلمانان با فرد مسیحی یا یهودی
ازدواج با کافر جایز نیست . بنابریان پسری که مسلمان است نمی تواند با دختر مسیحی یا یهودی یا مجوسی ازدواج کند ، ولی می تواند ازدواج موقت ( منعه ) با آنان داشته باشد اما ازدواج دائم با آنان صحیح نیست مگر اینکه دختر مسلمان شود .
برعکس ازدواج دختر مسلمانی با پسری مسیحی یا یهودی است ، مطلقا ً جایز نیست نه به عقد دائم و نه به عقد موقت(امام خمینی،بی تا).
یکی از ادیانی که به شدت پیروان خود را از ازدواج با بیگانگان برحذر داشت آیین یهود است . در بخش های مختلفی تورات به شدت یهودیان زا از ازدواج با بیگانگان منع کرده و آن را از گناهان کبیره معرفی کرده است.
ممنوعیت ازدواج با بیگانگان یکی به سبب مصونیت اعتقادی پیروان دین بوده و یا به جهت حفظ ملیت و اصالت نژاد و قومی .
در آیین مسیحیت و مجوسیت نیز ازدواج با بیگانگان ممنوع است در اسلام ممنوعیت ازدواج با بیگانگان در موارد محدودی که مطرح بود ، مبمی بر حس ملی گرایی و برتری قومی نبوده بلکه به جهت مصونیت اعتقادی مسلمانان و دور نگه داشتن آنان از آلودگی های اخلاقی و حفظ اصالت خانوادگی و بوده است .
از نظر فقهای اسلام ازدواج با زنان یهودی و مسیحی به عنوان یک اصل اولی جایز است ، هرچند اکثر فقهای شیعه ازدواج با اهل کتاب را تنها به صورت موقت جایز دانسته اند ولی همه فقهای اسلام ازدواج دائم با مشرکان را ممنوع دانسته اند .
در مورد ازدواج با زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان اتفاق نظر فقهای شیعه و ظاهر آیات بر این است که ازدواج زن مسلمان با هر فرد غیر مسلمان اعم از این که کتابی باشد یا غیر کتابی جایز نیست(سوره بقره،آیه 222).
فلسفه تحریم این ازدواج در قرآن روایات ، خون تاثیر پذیری مسلمان از غیر مسلمان و راه یافتن ضعف عقیدتی و اخلاقی به مسلمانان ذکر شده است .
از آن جا که تاثیر پذیری در مورد مردان ( به خصوص در دوران حاکمیت اسلام ) ضعیف تر است در شرایطی که غیر مسلمان ضعیف بوده و با مسلمانان قرارداد ذمه امضا کرده باشند به مردان اجازه ازدواج داده شده است اما از آن جا که زنان به صورت نسبی در معرض تاثیر پذیری قرار دارند از این ازدواج مطلقاً منع شده اند(ابراهیمی،بی تا،ص117) .
صدوق در کتاب علل الشرایع در مورد این که ازدواج مردان با زنان مستضعف ناصبی جایز است ولی زنان حق ندارند با چنین مردانی ازدواج کنند روایتی را از زراره نقل کرده که امام صادق (ع) فرمود :
با زنان شکاک و مردد در دین خود ازدواج کنید و زنان مسلمان را به شکاکان تزویج ننماید زیرا زن از شوهر تربیت می پذیرید و شوهر او را مجبور می کند که به آیین خود در آید(صدوق،بی تا،ص502).
علامه مجلسی روایتی به همین مضمون آورده که از افراد بی اعتقاد زن بگیرید ولی به آنان زن ندهید زیرا زنان در معرض تاثیر پذیری از مردان هستند و مردان زنان را مجبور به پذیرش آیین خود می کنند(بحارالانوار،ج 103 ،صص377- 380 .).
ممکن است گفته شود اگر فلسفه حکم چنین است پس چه مانعی دارد در شرایطی با اطمینان به این که چنین خطری وجود ندارد بلکه شرایط به گونه ای است که زنان می توانند شوهرانشان را به پذیرش اسلام متمایل سازند این ازدواج جایز باشد چنان که مسیحیان در شرایطی که به این امر اطمینان داشته باشند به زنان خویش چنین اجازه ای می دهند .
پاسخ : اولاً این مسئله صرفاً یک تصور از زن پیش از ازدواج می باشد و پس از ازدواج ناخودآگاه و به تدریج تحت تاثیر قرار خواهد گرفت زیرا در هر حال نمی توان تاثیر آن از مرد را نادیده گرفت .
ثانیاً : آن چه در فلسفه حکم تحریم ازدواج و تفاوت زن و مرد یاد شد علت تامه حکم نیست چه این که ممکن است مصالح و مفاسد بسیار دیگری نیز در وضع حکم فوق مطرح باشد که از آن بی اطلاعیم .
شاید یکی از دلایل این باشد بعضی از فقها با استناد به آیه : ” لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلاً “( نساء،آیه141).
بر عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان استدلال می کنند چه این که لازمه این ازدواج سلطه غیر مسلمان بر مسلمان خواهد بود .
بدین گونه که طبق آداب و رسوم اجتماعی زن مطیع شوهرش می باشد . و لازمه ازدواج با غیر مسلمان سلطه وی بر مسلمان خواهد بود . بعضی از نویسندگان معاصر عدم ازدواج زن مسلمان با مرد کافر را معلول عدم اعتراف غیر مسلمان به مشروعیت آیین اسلام دانسته اند بدین معنا که زن مسیحی در خانواده مسلمان عقیده دین او قابل احترام است زیرا آزادی مذهب از طرف اسلام پذیرفته شده و به عنوان اهل کتاب شناخته شده است ولی زن مسلمان در خانواده مسیحی به طور طبیعی مورد تحریم قرار خواهد گرفت زیرا مسیحیت آزادی دینی و دین اسلام را به عنوان دین آسمانی قبول ندارد و تنها مذهب نجات بخش را آیین مسیح می داند ، چنان که یهودیت و دین زرتشت چنین تلقی دارند و این احتمال بسیار مقبول است(صیدی،بی تا).
2-1-1-3- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان
در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان برخی از فقهای شیعه به شرح ذیل فتوا داده اند .
مرحوم حضرت آیت اللهخ فاضل لنکرانی : ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان اگر موقت باشد مانعی ندارد .
مرحوم حضرت آیت الله بهجت : ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان در صورت کتابی بودن ، عقد موقت بی اشکال است .
حضرت آیت الله مکارم شیرازی : ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان جایز نیست(مکارم شیرازی،1381).
در مذهب اسلام این دسته از فقها برای جائز بودن یا نبودن نکاح ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان به آیات ذیل استفاده می نمایند .
در مذاهب اسلامی زن مسلمان نمی تواند با غیر مسلم ازدواج کند، یعنی نکاح باطل است. به عنوان دلیل آیه ذیل را می آورند:
وَلاَ تَنکِحُواْ الْمُشْرِکَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ وَلأَمَهٌ مُّؤْمِنَهٌ خَیْرٌ مِّن مُّشْرِکَهٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْکُمْ وَلاَ تُنکِحُواْ الْمُشِرِکِینَ حَتَّى یُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَیْرٌ مِّن مُّشْرِکٍ وَلَوْ أَعْجَبَکُمْ أُوْلَئِکَ یَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ یَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّهِ وَالْمَغْفِرَهِ بِإِذْنِهِ وَیُبَیِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ
و با زنان مشرک ازدواج مکنید تا ایمان بیاورند قطعا کنیز با ایمان بهتر از زن مشرک است هر چند او شما را به شگفت آورد و به مردان مشرک زن مدهید تا ایمان بیاورند قطعا برده با ایمان بهتر از مرد آزاد مشرک است هر چند شما را به شگفت آورد آنان به سوى آتش فرا مى‏ خوانند و خدا به فرمان خود به سوى بهشت و آمرزش مى‏ خواند و آیات خود را براى مردم روشن مى‏ گرداند باشد که متذکر شوند.
اما نسبت به جائز بودن ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان آیه ذیل را دلیل می آورند:
الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ حِلٌّ لَّکُمْ وَطَعَامُکُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ مِن قَبْلِکُمْ إِذَا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ وَلاَ مُتَّخِذِی أَخْدَانٍ وَمَن یَکْفُرْ بِالإِیمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِی الآخِرَهِ مِنَ الْخَاسِرِینَ
امروز چیزهاى پاکیزه براى شما حلال شده و طعام کسانى که اهل کتابند براى شما حلال و طعام شما براى آنان حلال است و زنان پاکدامن از مسلمان و زنان پاکدامن از کسانى که پیش از شما کتاب به آنان داده شده به شرط آنکه مهرهایشان را به ایشان بدهید در حالى که خود پاکدامن باشید نه زناکار و نه آنکه زنان را در پنهانى دوست ‏خود بگیرید و هر کس در ایمان خود شک کند قطعا عملش تباه شده و در آخرت از زیانکاران است.
طبق آیه ذیل اهل کتاب مشرک هستند:
اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِیَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ
اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به جاى خدا به الوهیت گرفتند با آنکه مامور نبودند جز اینکه خدایى یگانه را بپرستند که هیچ معبودى جز او نیست منزه است او از آنچه شریک مى‏ گردانند.
مجوز دادن برای ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب یعنی مجوز دادن به ازدواج با زن مشرک است که در آیه ذیل ممنوع شده است:
وَلاَ تَنکِحُواْ الْمُشْرِکَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ وَلأَمَهٌ مُّؤْمِنَهٌ خَیْرٌ مِّن مُّشْرِکَهٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْکُمْ
و با زنان مشرک ازدواج مکنید تا ایمان بیاورند قطعا کنیز با ایمان بهتر از زن مشرک است هر چند او شما را به شگفت آورد.
در آیه که بر آن استناد کرده و ازدواج زن یا مرد مسلمان با مشرک را حرام دانستند، در اصل نمی تواند بر تحریم دلالت کند. چرا که در آیه اسم تفضیل به کار رفته است، و معنی آن بهتر بودن ازدواج با مسلمان را نشان می دهد. یعنی بین دو تا خوب، یکی بهتر است. دو باره آیه را می آوریم تا مطلب واضح تر شود: و با زنان مشرک ازدواج مکنید تا ایمان بیاورند قطعا کنیز با ایمان بهتر از زن مشرک است هر چند او شما را به شگفت آورد و به مردان مشرک زن مدهید تا ایمان بیاورند قطعا برده با ایمان بهتر از مرد آزاد مشرک است هر چند شما را به شگفت آورد آنان به سوى آتش فرا مى ‏خوانند و خدا به فرمان خود به سوى بهشت و آمرزش مى‏ خواند و آیات خود را براى مردم روشن مى‏ گرداند باشد که متذکر شوند.
ابوالعاص بن الربیع داماد پیامبر (ص) بود. در زمان جاهلیت با زینب ازدواج کرده بود و هنوز مسلمان نبود. در جنگ بدر او اسیر شد و زینب مقداری از ثروت و گردنبندی که

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *