پایان نامه حقوق دریاها/:جلوگیری از آلودگی دریایی

کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زائد و دیگر مواد (1972)

کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زائد ودیگرمواد (1972)1

تاریخ لازم‌الاجرا شدن توسط اعضاء تاریخ تصویب در آیمو – 30/08/ 1975         13/11/1972

تاریخ لازم‌الاجرا شدن تاریخ تودیع سند الحاق تاریخ تصویب در مجلس

24/11/1375    24/10/1375    25/06/1375

کنوانسیون مذکور، نقشی جهانی دارد و به کنترل بین‌المللی و جلوگیری از آلودگـی دریایـی می‌پـردازد. این کنوانسیون بیان می‌کند که محیط‌زیست‌ دریایی‌ و موجودات‌ زنده‌ آن‌ برای‌ بشر دارای‌ اهمیت‌ حیاتی‌ می‌باشند و همه‌ مردم‌ در تضمین‌ نگهداری‌ آن به‌گونه‌ای که‌ به‌ کیفیت‌ و منابع‌ دریایی‌ آسیبی‌ وارد ‌نگردد دارای‌ منافعی‌ هستند. با تصدیق‌ اینکه‌ قابلیت‌ دریا برای‌ جذب‌ مواد زائد و بی‌ضرر نمودن‌ آن‌ها و توانایی‌ آن‌ به‌منظور احیاء مجدد منابع‌ طبیعی‌ دریاها محدود می‌باشد. بر اساس این کنوانسیون، تخلیه انواع خاصی از مواد خطرناک ممنوع، نیاز به مجوز خاص قبلی و تخلیه سایر پسماندها یا مواد، نیاز به مجوز عام دارد. کنوانسیونی که در 13 نوامبر 1972 به تصویب رسید و در 30 اوت 1975 لازم‌الاجرا شد. تخلیه، به معنای دفع عمدی پسماندها یا سایر مواد در دریا از شناور، هواپیما، سکو یا سایر سازه‌های ساخته‌شده و همچنین دفع عمدی شناورها یا سکوهای مذکور است. این تعریف، پسماندها حاصـل از تجسـس و اکتشـاف منابع معدنی کف دریا را شـامل نمی‌شود. همچنین، شروط مندرج در کنوانسیون به هنگام نیاز حفظ ایمنی جـان انسـان یا شنـاورها در مواقـع فورس ماژور کاربـردی ندارد. فعالیت بین‌المللی به‌منظور کاهش دفع مواد زائد به دریا در اوایل دهه (1970) میلادی آغاز و نتیجه این فعالیت‌ها منجر به تشکیل یک قرارداد بین‌المللی در خصوص کنترل دفع مواد زائد به دریا با عنوان «کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریا از طریق دفع مواد زائد و دیگر مواد»، در سال (1972) در لندن گردید، این کنوانسیون به‌عنوان کنوانسیون لندن نیز شناخته می‌شود. کنوانسیون لندن در ٢٢ اصل و سه ضمیمه تهیه و تصویب گردیده است. روح کلی حاکم بر کنوانسیون جلوگیری از آلودگی آب دریاها ناشی از ریختن هر نوع ضایعات در دریا می‌باشد. درواقع این کنوانسیون توجه ویژه‌ای است به این موضوع که نکات کلی آن در کنوانسیون مار پل ٧٣/٧٨ بیان‌شده است. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در تاریخ 13 ژانویه 1996 (23 دی 1375) به عضویت این کنوانسیون وارد گردیده است1.

1 Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (LC)(1972)

1 دایره‌المعارف جامع دریایی بندری – سازمان بنادر و دریانوردی

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و علل عدم تصویب آن توسط جمهوری اسلامی ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *