پایان نامه تاثیر بر انتخاب و ارایه تکنیکی که بتوان به واسطه آن بهترین تامین کننده را انتخاب کرد

روش های تجزیه و تحلیل

روش تصمیم گیری با شاخص های چند گانه: در مواقعی کاربرد دارد که گزینه
ها از قبل تعیین شده باشند و هدف انتخاب یکی از گزینه ها ی موجود از طریق
مقایسه آنها در حضور شاخص  های متعدد تاثیر گذار بر ارجحیت گزینه هاست. در
بین روش های گوناگونی که در حوزه تصمیم گیری با شاخص های چند گانه وجود
دارد، روش ANP برای این تحقیق انتخاب شد. روش فوق توسط ساعتی ابداع شده و
تفاوت آن با روش های دیگر به  بررسی روابط داخلی و بیرونی میان معیارها و
شاخص ها بر می گردد . نرم افزار آن نیز Super decicion می باشد . TOPSIS
روشی است که با آن می توان مساله تحلیلی در تصمیم گیری با شاخص های چندگانه
را به عنوان سامانه ای هندسی در نظر گرفت که در آن m گزینه با n معیار
مورد ارزیابی قرار می گیرد  نرم افزار تجزیه و تحلیل آن Topsis می باشد .

 ۱-۱۱ قلمرو تحقیق

۱-۱۱ -۱ قلمرو مکانی تحقیق:

این تحقیق در کارخانه ی شرکت صنعتی نیرو محرکه واقع در شهر صنعتی البرز در استان قزوین انجام گرفته است.

۱-۱۱ ۲ قلمرو زمانی تحقیق :

این تحقیق از اواخر مرداد ۱۳۹۳ تا اواسط دی ماه۱۳۹۳ صورت پذیرفت.

۱-۱۱- ۳ قلمرو موضوعی تحقیق:

بررسی  و الویت بندی تامین کنندگان  و ارائه یک مدل برای انتخاب بهترین تامین کنندگان در شرکت صنعتی  نیرو محرکه می باشد .

 

 

۱-۱۲ نوآوری تحقیق

با توجه به این که اندازه گیری شاخص های مرتبط با تامین کنندگان و
ارتباط بین شاخص ها در تکنیک های گذشته به صورت دقیق امکان  پذیر نبوده ،
در این تحقیق با بهره گرفتن از تکنیک  ANP و Topsis برای انتخاب تامین کنندگان
با در نظر گرفتن تمامی شاخص های مربوطه و وابستگی بین آنهاسعی می شود
بهترین تامین کننده انتخاب شود.

 

۱-۱۳ تعاریف متغیرها واصطلاحات کلیدی:

تصمیم گیری چند شاخصه ، فرایند تحلیل شبکه ای ، تئوری فازی ، مدیریت زنجیره تامین ، تامین کننده و تاپسیس

 تصمیم گیری چند شاخصه[۱](MADM):

در یک تعریف کلی تصمیم گیری چند شاخصه به تصمیمات خاصی(از نوع ترجیحی)
مانند ارزیابی و اولویت گذاری ویا انتخاب از بین گزینه های موجود که باید
بین چند شاخص متضاد انجام شود اطلاق می- گردد(اصغر پور ۱۳۸۸,۱۹۱)

فرایند تحلیل شبکه ای(ANP)[2]:

یک روش تصمیم گیری چند معیاره است و زمانی کاربرد دارد که وابستگی بین گزینه ها یا معیارها دارای اهمیت باشد(اصغر پور،۱۳۸۹)

تئوری فازی: این تئوری برای شرایط متغیر وشرایط غیر
قابل مقایسه بودن استفاده میگردد و میتواند به ابهام موجود در عبارت های
زبانی نظر دهندگان کمک کند (Semih,2009)

[۱]-Multiple Objeective Decision

[۲]. Analytical Network Process

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

متن کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *