پایان نامه تأثیر اندیشه‌های سیاسی و فلسفی بر رویدادهای تاریخی آلمان و فرانسه در قرن نوزدهم

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران  مرکز

دانشکده الهیات، ادبیات و علوم انسانی ، گروه تاریخ

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(MA)

گرایش: تاریخ عمومی جهان

عنوان:

تأثیر اندیشه‌های سیاسی و فلسفی بر رویدادهای تاریخی آلمان و فرانسه در قرن نوزدهم

استاد راهنما:

دکتر علی بیگدلی

استاد مشاور:

دکتر فیاض زاهد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن
است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا
بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل
است)

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………..

مقدمه……………………………………………… 2

فصل اول: چهارچوب تحقیق و بررسی و نقد منابع

1-1 بیان مسئله……………………………………………… 8

1-2 اهمیت تحقیق………………………………………………. 8

1-3 سئوال مورد تحقیق……………………………………………… 9

1-4 فرضیات………………………………………………. 9

1-5 تعریف واژگان……………………………………………… 9

1-6 محدودیتهای تحقیق………………………………………………. 11

1-7 بررسی و نقد منابع……………………………………………… 15

فصل دوم: نگاهی گذرا بر تاریخچه‌ فرانسه تا 1648.م

2-1 نقاط اغازین شکل گیری قومی…………………………………… 18

2-2 شکوفایی فئودالیسم (قرن دهم-سیزدهم)……………………. 20

2-3 جنگهای صد ساله……………………………………………… 24

2-4 فرانسه قرن پانزدهم……………………………………………… 25

فصل سوم: چشم‌اندازی بر تاریخ آلمان تا 1648.م

3-1 پیشینه سرزمین آلمان……………………………………………… 31

3-2  امپراتوری مقدس رومی ژرمنی………………………………………. 34

3-3 ظهور«دویچلند»…………………………………………….. 36

3-4 ظهور خاندان هابسبورگ……………………………………………….. 40

فصل چهارم: سیاست فرانسه از عصر لوئی چهارم تا کنگره وین

4-1 عصر لوئی چهاردهم……………………………………………… 47

4-2 زمینه‌های بروز انقلاب فرانسه……………………………………………… 50

4-3 طبقات اجتماعی فرانسه……………………………………………… 51

4-4 فتح باستیل (14 ژوئیه 1789)…………………………………………….. 57

4-5 مجمع مقنن (اکتبر 1791 تا سپتامبر 1792)……………………………. 63

4-6 حکومت وحشت (ژوئن 1793 – ژوئیه 1794)……………………………. 67

4-7 جنگ بر ضد اتفاق اول ( 1792 – 1795 )…………………………………73

عصر ناپلئون بناپارت………………………………………………. 74

4-8 ناپلئون بناپارت نخستین امپراتور فرانسه ( 1769 – 1822 )…………….. 74

4-9 کودتای برومر…………………………………………….. 79

4-10 حکومت ناپلئون بناپارت………………………………………………. 83

4-11 جنگ فرانسه و اسپانیا…………………………………………….. 89

4-12 کنگره وین………………………………………………. 93

فصل پنجم: سیاست آلمان از پیدایش حکومت پروس تا شکل گیری رایش دوم

5-1 پیدایش و رشد حکومت پروس………………………………………….. 99

5-2 جنگ توارث سلطنت اتریش (1740 ـ 1748)………………………… 103

5-3 اصول نظام جدید بین المللی…………………………………………. 106

5-4 ظهور بیسمارک در صحنه‌ی سیاسی پروس…………………………. 110

5-5 بیسمارک در مقام صدارت………………………………………………. 120

فصل ششم: تأسیس امپراتوری آلمان (رایش دوم)

6-1 نقش پروس در انقلاب لهستان……………………………………………… 124

6-2 مسأله شلزویک- هولشتاین(1863-1865)…………………………….. 126

6-3 صلح وین تا جنگ اتریش (1866)………………………………………….. 127

6-4 جنگ پروس و اتریش…………………………………………….133

6-5 اختلافات پروس و فرانسه……………………………………………… 136

6-6 پیمان فرانکفورت و تحقق وحدت آلمان…………………………………… 140

و….

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *