پایان نامه بررسی ساختار الکترونی وخواص لیگاند شیف باز N4S2

مقدمه

 انتخاب
گروهای گوگردی و نیتروژنی در متالو آنزیم های متنوع توجه قابل ملاحظه‌ای
را در شیمی ترکیبات فلزات واسطه برانگیخته است که در این راستا، کمپلکس‌های
شیف‌ باز فلزات واسطه دارای دهنده‌های گوگردی و نیتروژنی تحت بررسی های
ساختاری قرار گرفته و به عنوان مشابه ‌هایی برای بررسی خواص آنزیم ها مورد
مطالعه قرار گرفته ‌اند. یون های فلزات واسطه نظیر کبالت (II)، منگنز
 (II)، آهن (II) و مس (II) دارای کمپلکس‌ های شیف باز دارای عملکرد های
متنوعی می‌باشند. برخی از آن ها توانایی اتصال برگشت ‌پذیری با مولکول
اکسیژن دارند، بنابراین به عنوان مدل هایی، در مطالعه ی تثبیت برگشت‌ پذیر
اکسیژن از طریق حامل های طبیعی آن ( هموگلوبین، هموسیانین و…) به کار گرفته
می‌شوند. دیگر کمپلکس‌ها  به خاطر توانایی آن ها به عنوان کاتالیست ممکن
است به عنوان مدل هایی در مطالعه اکسیدازها، پراکسیدازها و مونو  و دی
اکسیژنازها به کار روند. همچنین رفتار شیمیایی کمپلکس‌های شیف باز با فلزات
واسطه‌ به خاطر فعالیت کاتالیزوری آن ها در برخی فرایند های صنعتی و
بیوشیمیایی مورد توجه بوده‌اند. (JudithAnn R, 2004) با توجه به اهمیت شیف
‌بازها و کمپلکس‌های آن ها، هدف ما در این پروژه تهیه ی کمپلکس‌ های
شیف‌باز بر پایه پیریدین-2- کربوکسالدهید  با شش اتم دهنده N4S2
با برخی از فلزات واسطه و بررسی ساختار الکترونی آن ها  با بهره گرفتن از روش
های محاسباتی  تئوری عامل دانسیته DFT و  ab initio می باشد.

در
فصل اول به تاریخچه شیف باز ها، روش تهیه لیگاند های شیف باز،کاربردهای آن
ها و مطالعاتی که در رابطه با کمپلکس های شیف بازها با یون های فلزی
نیکل،مس،کبالت وروی انجام گرفته، اشاره می شود.

1-1- تاریخچه شیف بازها[1]

  
در سال 1840، یورگنسن، ورنر و اتلینگ، محصول بلوری سبز تیره ای را از
واکنش مس استات (II)، سالسیل آلدئید و آمین جدا کردند. این ماده بیس
(سالسیل آلدیمینو) مس (II) بود.
پس از این کار در سال 1869، هوگو شیف توانست با تغییر گروه های R و
استفاده از مشتقات آریل، روش تهیه طبقه بندی شده ای برای سنتز این مولکول
ها و کمپلکس های آن ها ارائه دهد. این تحول بزرگ باعث شد تا نام شیف باز به
این ترکیبات شیمیایی داده شود. به طوری که اولین شیف باز سنتزی را به
هوگوشیف[2] درسال 1869 نسبت داده اند. [1992،Amany]

  
در دو دهه اخیر، شیف باز ها به عنوان لیگاندهای کی لیت کننده، یک نقش
کلیدی را در شیمی کئوردیناسیون فلزات واسطه و همچنین فلزات گروه اصلی، ایفا
کرده اند. این لیگاند ها  می توانند به راحتی، کمپلکس های پایداری را با
اغلب یون های فلزات واسطه ایجاد کنند. این لیگاند ها اغلب از مسیرهای سنتزی
مستقیم با بازده خوب و درجه خلوص بالا حاصل می­شوند. علت اینکه این لیگاند
ها بیشتر از سایر لیگاند ها مورد توجه شیمی کئوردیناسیون می باشند به خواص
الکترونی و حلالیت مناسب آن ها در حلال های رایج، دسترسی ساده برای تهیه
آن ها و تنوع ساختاری گسترده این ترکیبات مربوط می شود. (Ashraf M. A, 2011
 )

کمپلکس
های فلزات واسطه با لیگاندهای شیف باز دهنده اکسیژن و نیتروژن به خاطر
توانایی شان در داشتن پیکربندی های متنوع و تنوع ساختاری از اهمیت ویژه ای
برخوردارند. کمپلکس های فلزی حاصل از لیگاندهای شیف بازی که دارای هر دو
نوع اتم های دهنده سخت مثل اکسیژن و نیتروژن و اتم‌های دهنده نرم سولفور در
ساختار شان هستند، اغلب خواص فیزیکی و شیمیایی جالبی نشان می‌دهند. همچنین
سنتز و استفاده از شیف بازهای نا متقارن به عنوان کاتالیزگر برای انواع
واکنش ها بیش از قبل مورد توجه قرار گرفته است. Ramachandran , 2008))

ترکیب
نا متقارن اجازه می دهد که هم خواص الکترونی و هم اثرات فضایی به طور هم
زمان تنظیم شوند و به طور کلی عملکرد شیف باز را افزایش می دهد. در کمپلکس
های شیف باز نا متقارن، فلز محیط شیمیایی مشابه با متالوپورفین را تجربه می
کند و لذا می توان از لیگاند های شیف باز نا متقارن در مطالعه الگویی برای
بررسی رفتار پورفیرینها، استفاده کرد. بسیاری از گروه های تحقیقاتی تلاش
خود را بر سنتز و مطالعه لیگاند های شیف باز نا متقارن و کمپلکس های فلزی
آن ها متمرکز کرده اند. بیشتر این لیگاندها با تراکم مرحله به مرحله دی
آمین مناسب با دو ترکیب کربونیل متفاوت حاصل می شوند. این ترکیبات ممکن است
به عنوان کاتالیزگر برای بسیاری از تبدیل های آلی و همچنین برای طراحی
حسگرها به کار روند. (2010 , Ashrafy  )

1-2- روش تهیه لیگاند های شیف باز

لیگاند
های شیف باز از تراکم آمین های نوع اول با ترکیبات کربونیل دار حاصل می
شوند. گروه عاملی مشخصه شیف بازها  که آزومتین یا ایمین نامیده می شود و
دارای پیوند دوگانه کربن نیتروژن  (R2C=NR  ) است. از نظر ساختاری ایمین
هایی هستندکه محصول تراکمی واکنش آلدئید ها،کتون ها یا β کتون ها با آمین
های نوع اول و مشتقات آن ها هستند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *