تحقیقات جهاد سازندگی،1383).

شکل4-11. نمائی وضعیت طبیعی منطقه از نمای جنوبی
شکل4-12. نمائی وضعیت طبیعی منطقه از نمای شمالی
4-1-6.پوشش گیاهى
پوشش گیاهی این شهرستان از نوع جنگلی به اضافه مرتع و درختان زیتون می باشد با توجه به تاثیر شرایط اقلیمی گرم و مرطوب جلگه گیلان پوشش گیاهی از نوع جنگلی در بخش هایی از رحمت آباد بلوکات قسمت هایی از بخش مرکزی و باریکه ای در شمال غربی و غرب بخش عمارلو دیده می شود که با افزایش نوع پوشش گیاهی تغییر می یابد. و تراکم آن متفاوت است به طوریکه در بخش های جنوبی، جنوب غربی و جنوب شرقی به نسبت دور بودن از تاثیر اقلیم مربوط پوشش جنگلی به ندرت به چشم می خورد و جای خود را به مراتع کوهستانی نمی دهد که هرچه به طرف شمال شهرستان حرکت کنیم پوشش گیاهی اعم از جنگلی و مرتعی غنی و انبوه می شود.
پوشش گیاهی در این منطقه شامل استپ کوهپایه ای بوده که با نزدیک شدن به جلگه گیلان تبدیل به جنگل با انواع درختان سوزنی برگ می شود آثار و فسیل های گیاهی به ویژه سرخس در رودبار فراوان در دسترس است علاوه بر پوشش های ذکر شده زیتون تبریزی و نوع کاج نیز پوشش غالب را تشکیل می دهد.
در ضمن نسبت تنوع پوشش گیاهی به کوهستانی و نسبت غالب کوهستانی زندگی جانوری نیز تنوع خاص دارد که می توان از انواع مختلف جانوری ساکن در جنگل نام برد (شکل4-13).

شکل4-13. پوشش گیاهی بخش مرکزی شهرستان رودبار
4-2. ویژگیهای جمعیتی
4-2-1. ساختار جنسی و سنی جمعیت
در بررسی های جمعیتی وساختار سنی و جنسی جمعیت از عوامل مهم به شمار می رود ترکیب جنسی و سنی در هر جامعه نتیجه روند گذشته زاد و ولد، مرگ و میر و مهاجرت است و سطوح جاری روند های فوق بر ساختار جنسی و سنی جمعیت در سالهای آینده تآ ثیر خواهد داشت بر آورد تعداد جمیت لازم التعلیم و پیش بینی تغییرات آن، تشخیص وضع موجود نیروی انسانی و تحولات آن در سالهای آینده و تامین کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه تنها در صورت آگاهی از ساختار جنسی و سنی امکان پذیر است، چرا که اگر نیازها و گرایش های انسانی بر حسب جنس و سن مشخص نباشد نمی توان نیاز های جامعه را شناسایی و بر مبنای آن برنامه ریزی کرد پس به منظور مطالعه و بر نامه ریزیهای اقتصادی، اجتماعی. .. بررسی این فاکتور جمعیت ضروری است (مهدوی1384، 89).
4-2-2.تعداد، توزیع و تحولات خانوار و جمعیت
از میان مسائل مربوط به جمعیت، توزیع و تحولات آن نه تنها به خاطر اینکه در سایر ویژگیهای جمعیت تآثیر میگذارد، بلکه از جهت وابستگی مهمی که به کل اختصاصاتمحل مورد مطالعه دارد در درجه اول اهمیت قرار میگیرد. بنابر این مطالعه الگوهای توزیع و تراکم جمعیت اساسیترین نکته در درک جغرافیای هر سرزمین است این مسئله روشن میسازد که انسان چگونه خود را در متن طبیعی پخش نموده، نمونه اقتصادش چگونه است، بنیان فرهنگی اش چه می باشد و تاریخ آن سرزمین در یک موقع خاص از زمان (زمان آمار گیری) چه کیفیتی را داراست (نظری، 1368، 32 ).
در جداول(4-2و 4-3) جمعیت فعال و غیر فعال وهمچنین جنس، نوع خانوار و سن بخش مرکزی شهرستان رودبار گنجانده شده است.
جدول4-2.جمعیت فعال و غیر فعال شهرستان رودبار برحسب جنس
جنس
جمعیت فعال
جمعیت غیر فعال
جمع کل
مرد
28072
15666
43941
زن
5280
38401
44007
ماخذ:سرشماری نفوس ومسکن سال 1390
جدول4-3.جمعیت برحسب جنس، نوع خانوار وسن شهرستان رودبار
خانوار معمولی غیر ساکن
خانوار معمولی ساکن

موسسه ای
گروهی
معمولی ساکن
زن
مرد
زن ومرد
زن
مرد
زن ومرد
زن
مرد
زن ومرد
زن
مرد
زن ومرد
0
0
0
151
1395
1546
47
193
240
50111
49046
99157
0
0
0
89
1110
1199
47
181
228
30740
30775
61515
0
0
0
62
285
347
0
12
12
19371
18271
37642
ماخذ:سرشماری نفوس ومسکن سال1390
4-3.ویژگی های اقتصادی
اقتصاد شهرستان رودبار بر کشاورزی، دامداری و صنعت استوار است. مهمترین محصول این ناحیه زیتون و روغن زیتون است. گندم، جو، یونجه، برنج، سیب زمینی، پیاز، انواع سبزی و صیفی از محصولات کشاورزی ناحیهی رودبار به شمار میروند. از آن جا که شهرستان رودبار منطقهای کوهستانی است، پرورش انواع دام به ویژه گوسفند و بز در نواحی مختلف آن رواج دارد. وجود کارخانههای روغنکشی و کارخانه های چون پرسیت، سیمان لوشان، نیروگاه برق آبی سپیدرود، نیروگاه برق لوشان، نیروگاه بادی منجیل و معدن زغال سنگ سنگ رود که از نظر کک دهی دارای اهمیت است، موجب شده شهرستان رودبار از نظر صنعتی در دهه های اخیر از اهمیت برخوردار شود. صنعت صابون پزی به کمک روغن زیتون از مهمترین صنایع دستی این شهرستان به شمار می رود. بعد از شهر صنعتی رشت، بزرگترین مجتمع صنعتی گیلان در لو شان قرار دارد. از نظر منافع ملی بهتر است که صنایع استان در شهرستان رودبار که پوشش گیاهی کمتری دارد، استقرار یابند (فاخته، 168، 1386).

4-4.جاذبه های بخش مرکزی شهرستان رودبار
4-4-1.تپه باستانى کلورز
کلورز از دو آبادی کوچک به نام های کلورز و جلالیه تشکیل شده است و در فاصله ی 2 کیلومتری غرب شهر رستم آباد و 50 کیلومتری جنوب رشت و در کنار جاده ی قدیم رشت – تهران قرار دارد.
این تپه 8600 متر مربع وسعت دارد. محوطه های کنار این تپه در فاصله بین سال های 1345 تا 1348 از سوی اداره کل باستان شناسی به سرپرستی آقای مهندس حاکمی مورد کاوش قرار گرفته ا
س
ت. وی در گزارش خود، به یافتن بقایایی از یک گورستان و پی خانه های مسکونی با پی سنگی و تیرهای چوبی اشاره کرده است. 22 سال بعد، محمدرضا خلعتبری کاوش در گورستان باستانی کلورز را ادامه داد و به آثاری از گورهای اوایل هزاره ی اول برخورد کرد. پس از آن هیات مشترک ایران و ژاپن در سال 1380، تپه باستانی کلورز (جلالیه) را مورد بررسی و کاوش قرار دادند و به بقایایی از معماری پیش از اسلام دست یافتند. مجددا کاوش در تپه ی باستانی کلورز توسط محمدرضا خلعتبری در طی سال های 1383- 1384 دنبال شد و هیات مذکور موفق گردید بقایایی از اتاق ها و دیوارهای دفاعی مربوط به یک دوره ی تاریخی را در آنجا شناسایی کنند(جهانی، 1387، 62).
4-4-2.محوطهى پارینه سنگى قدیم گنج پر
مکان پارینه سنگی قدیم گنج پر در 42 کیلومتری جنوب و جنوب غرب شهر رشت و در غرب شهر رستم آباد واقع شده است این محوطه که حدود نیم هکتار مساحت دارد در سال 1381 به وسیله ی فریدون بیگلری شناسایی و نمونه برداری شد. در بررسی این مکان از 100 قطعه مصنوعات سنگی شامل ساطور – سنگ مادر – تبر دستی و گردآوری شده است. این مجموعه نخستین و بزرگترین مجموعه آشولی ایران است که تاکنون در کشور یافت شده و شباهت های آن از لحاظ فن آوری و گونه شناسی با مجموعه های آشولی پارینه سنگی قدیم قفقاز و خاور نزدیک قابل توجه است.
4-4-3.پل سیاهرود
این پل در سمت راست جاده ی آسفالته ی رشت – رودبار و بر روی رودخانه ی سیاه رود قرار دارد و در زمان پهلوی اول به هنگام ساخت جاده ی رشت به قزوین احداث شده است. این پل دارای دو دهانه، یکی با قوس دسته سبدی و دیگری با قوس جناغی، از آجر و سنگ ساخته شده و از آن به عنوان راه ارتباطی روستاها و پارک جنگلی مجاور استفاده می شود(همان، 64).
4-4-4.پل خشتى لوشان
پل خشتی زیبا و استوار لوشان در شهر لوشان، جنوبی ترین شهر گیلان، برپا گردیده و پنج پایه اصلی دارد. این پل بر روی رودخانه شاهرود ساخته شده است. این پل 540 متر از سطح دریا ارتفاع دارد و در چهار یا پنج کیلومتری شمال پاچنار و 5/22 کیلومتری جنوب غربی منجیل قرار دارد. پل لوشان بنایی زیبا از آجر است که مرکب از یک طاق کوچک و دو طاق بزرگ است و تاریخ بنایش به دوران خسروخان می رسد. روس ها شیب این پل را که تند بود ملایم نمودند. پل لوشان دارای چهار دهانه پل اتاق بزرگی وجود دارد که گویا مورد استفاده کاروانیان قرار می گرفته است. دازای پل یک صد گز و پهنای آن هفت گز است. ارتفاع پل از سطح آب در بلندترین نقطه حدود 15 متر است. این پل کمی بالاتر از پل فلزی لوشان قرار دارد. در دو سوی مسیر گذر عابران، جان پناه وجود دارد. بنای اولیه این پل تاریخی را به قرن نهم هجری قمری نسبت می دهند. پل لوشان به دلیل اهمیت ارتباطی که برای گیلان داشت در دورههای مختلف بازسازی و نوسازی شده است (کیوانی، 1390 144).
4-4-5.قلعه گورمیرزا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *