پایان نامه با کلمات کلیدی
دانشگاه علوم پزشکی، انقلاب اسلامی، زاد المسافر، علوم پزشکی

پایان نامه با کلمات کلیدی دانشگاه علوم پزشکی، انقلاب اسلامی، زاد المسافر، علوم پزشکی

مهمترین اثر او مجمع الجوامع است که خود شامل قرابادین کبیر، مخزن الادویه و خلاصه الحکمه می‌باشد.
خلاصه‌الحکمه شامل یک دوره کامل طب نظری و عملی، مخزن‌الادویه حاوی مفردات دارویی و قرابادین کبیر شامل داروهای ترکیبی و نحوه تهیه آن‌ها.
از آثار دیگر او می‌توان معالجات عقیلی، رساله‌ای در باب طحال اطفال، رساله حجامت، رساله در باب حصبه و جدری و حمیقا، رساله عِرق مدنی، رساله‌ای در باب جنین، خلاصه الطب و زبدۀ النکات فی شرح الکلیات را نام برد که غیر از مجمع الجوامع، خلاصه الطب و زبدۀ النکات سایر کتب امروزه در دسترس نیستند. و زبدۀ النکات فی شرح الکلیات نیز بیشتر به نظر می‌رسد که تألیف پدرِ عقیلی باشد. کتاب معالجات وی مجموعه ای است که در آن طبقه بندی جامع بیماری ها از دیدگاه طب سنتی ایران به همراه روش‌های درمانی مجرب بیان گردیده است.
مؤلف درمقدمه «خلاصه الحکمه» خودگوید که قبل از این تاریخ (منظور تاریخ کتاب حاضر) در سنه 1185ق. به فرمان پیر و مرشد خویش میر محمد علی حسینی متوجه تألیف قرابادین گردیده است و سپس به تالیف ادویه مفرده گردیده و آن قرابادین را مسمی به «مجمع الجوامع و ذخایر الترکیب» و ادویه مفرده را به «مخزن الادویه و تذکره اولی النهی» گردانیده و کتاب حاضر را بعد از اینها بنام «خلاصه الحکمه درکلیات مجمع الجوامع» بر مقدمه دربیان تعریف علم طب و عنایت و موضوع و مشرف و بیان وصایا درآداب طبیب و مریض در4 فصل ،ودو مقاله وخاتمه ترتیب داده است و در هریک فصولی چند آورده است.
نسخه‌های چاپ سنگی مخزن الادویه و قرابادین کبیر بارها به چاپ رسیده است. لغات و ترکیبات پزشکی گویشی در این دو تألیف نیز حائز اهمیت است. واژه‌های گویشی مخزن الادویه در سال ۱۳۸۲ خورشیدی به وسیله به وسیله محمودمدبری بررسی و چاپ شده‌ است. بررسی و چاپ شده‌ است.این کتاب در هند به چاپ سرب رسیده و از سوی انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی در سال ۱۳۷۱ از روی چاپ هند افست شده است.آخرین نسخه موجود در بازار از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۰ به کوشش گروه از مصححین چاپ و روانه بازار شده است.- چند داروشناس دیگر هم در پایان این عهد اثرهاى از خود برجاى نهاده‌اند مانند مسیح‌الملک محمد یوسف صاحب رساله چوب چینى در ذکر فایده‌ها و راه به‌کار بردن آن؛ محمد شریف خان دهلوى صاحب کتاب‌هاى فارسى «تألیف شریف» و «علاج‌الامراض» .

4-2-5. مشهور‌ترین مؤلفین کتب دامپزشکی
در دامپزشکى نیز کتاب‌هائى به فارسى از این عهد در دست است. درباره تیماردارى سِتوران به‌ویژه اسب از دیرباز کتاب‌هائى خاص به اسم فَرَسنامه یا خیل‌نامه، و یا گاه بخش‌هائى در کتاب‌هاى متناسب فراهم آمد. در این عهد بیشتر اینگونه کتاب‌ها در هند تألیف شد خواه به فارسى تصنیف شده باشد و خواه از سانسکریت به فارسى درآورده باشند. از این کتاب‌ها است دفترى که گویا به سال ۹۸۳ درباره اسب و اسب‌دارى و بیمارى‌ها و درمان‌ها و علوفه اسبان و جز این جُستارها در آن رفته است. و کتاب «سالهوتر» که عبدالله بن صفى آن را به سال ۱۰۰۰ هـ از سانسکریت به پارسى درآورد، و ترجمه‌اى دیگر از همین کتاب با عنوان «فَرَسنامه» ترتیب یافت.
– شیخ محمد بن ابوطالب زاهدى گیلانى « رساله فرسنامه» خود را در حدود سال ۱۱۲۷ هـ درباره اسب و شناخت آن و بیمارى‌هایش نوشت. وى دفتر فارسى دیگرى دارد به‌نام «رساله در خواص الحیوان» در یک مقدمه و دو باب.
ـ میرزا نظام‌الدین احمد گیلانی(زنده در 1071ق.) کتابى به‌نام مِضمار دانش به پارسى نوشت که در آن درباره خلقت اسب و اهلى کردن و صفت‌هاى نیک و بد آن و درمان بیمارى‌هایش سخن گفت.
– چند کتاب هم درباره تربیت و نگاهداشت مرغان شکارى از این عهد بازمانده است مانند « بازنامه» تألیف مُحبّ على خان ملقب به «خان خاص محلّى» مرده به سال ۹۸۹ هـ، بازنامه دیگرى داریم از شاعرى به تخلّص «بهادر» ، از پیروان سلسله قادریّه.

4-2-6 . متطببان مشهور و آثار ایشان
4-2-6-1. مؤلفان:
الارشاد لمصالح الانفس و الاجساد
– ابوالمکارم اسماعیل بن هبه الله ابن جمیع اسرائیلی متطبب
الجامع لصنعه التریاق
– نورالدین ابوالحسن علی بن عبدالعظیم انصاری متطبب
الجامع لصنعه التریاق
– نورالدین ابوالحسن علی بن عبدالعظیم انصاری متطبب
مقاله فی تدبیر الامراض
– ابوالحسن مختار بن عبدون متطبب بغدادی ، ابن بطلان ( 458 )
کامل الصناعه الطبیه =)ملکی)
– علی بن عباس متطبب مجوسی ارجانی
مفتاح الطب
– ابو الفرج علی بن محسین هندوی بغدادی درگذشته 410 یا 420 یا 455
اصول التراکیب و القرابادین
– علی بن محمد بن عبدالله متطبب ابزری(-815ق.)
کفایه الطب
– کمال الدین بدیع الزمان ابوالفضل حبش بن ابراهیم بن محمد متطبب تفلیسی (در 550)
تحفه السلاطین
– علی بن احمد متطبب لاهیجانی
زبده قوانین العلاج
– مؤلف :]غیاث‌الدین[علاءالدین محمد بن هبه الله سبزواری مجلدی، معروف به غیاث متطبب یا غیاث طبیب(قرن 9-10ق.)مؤلف «مراه الصحه» در 896ق.
زاد المسافر و قوت الحاضر
– ابن الجزار ابوجعفر احمد بن ابراهیم ابن ابی خالد متطبب قیروانی درگذشته 395
البیان فی اسرار الطب للعیان
– محمد بن احمد بن حمویی ( خویی ) متطبب
الاسباب و العلامات = اسباب العلل و علاجها وعلاماتها
– نجیب الدین شرف الحکما ابوحامد محمد بن علی بن عمر متطبب سمرقندی کشته شده درهرات بدست مغول بسال 618
ا
ل
قرابادین علی ترتیب العلل
– نجیب الدین محمدبن علی بن عمر متطبب سمرقندی

ترتیب رجال النجاشی
– تقی الدین محمدخادم متطبب انصاری
التوحید
– یعقوب بن موسی متطبب
شرح الاربع مقالات لبطلمیوس
– ابوالحسن علی بن رضوان بن علی بن جعفر متطبب (377-453ق.)
آلاراء و المشاورات
– سیف حکیم فاضل رئیس علی بن احمد بن هبل متطبب

السموم = السموم القاتله
– عیسی فرزند علی ، متطبب بغدادی ، ف : سال 358 ق .
المنافع التی تستفاد من اعضاء الحیوان = منافع الحیوان
– عیسی فرزند علی ، متطبب بغدادی . ف : سال 358 ق .


جامع التجارب
– ابوطالب متطبب شریف حسینی متولی آستانه رضوی
تفسیر الاربع مقالات
– ابن رضوان، ابوالحسن علی بن رضوان بن علی جعفر متطبب مصری.
سته ضروریه
– حکیم ولی بن حکیم علی متطبب گیلانی
تقویم الابدان فی تدبیر الانسان
– طبیب بغدادی، ابوالحسن یا ابوعلی یحیی بن عیسی بن جزله متطبب (493ق.)
کفایه الطب
– ابو الفضل حبیش بن ابراهیم بن محمد متطبب تفلیسی
شرح سویدی
– علی بن الحزم قرشی ملقب به علاء الدین دمشقی متطبب شافی معروف به ابن نفیس
رساله محسنیه
– سیدمحمدطباطبائی یزدی متطبب
نخبه المیزان
– علی اکبر بن حاج میرزا محمد جعفر حسنی حسینی متطبب نقوی یزدی
حفظ صحت یا سته ضروریه
– حکیم ولی بن حکیم علی متطبب گیلانی
عجائب المصر
– نظام الدین احمد متطبب گیلانی
کفایه الطب
– کمال یاشرف یاجمال الدین بدیع الزمان ابوالفضل حبیش بن ابراهیم بن محمد بن ابراهیم بن حبیش متطبب کمالی تفلیسی غزنوی یاقونوی
زبده الدرر الضیائیه
– ضیاء الحکماء علی بن مهدی متطبب شیرازی
تخمیس = تسمیط
– سید مهدی کافی متطبب نجفی ، درگذشته : سده 13 یا 14 ه .
مرآه الصحه
– مؤلف :]غیاث‌الدین[علاءالدین محمد بن هبه الله سبزواری مجلدی، معروف به غیاث متطبب یا غیاث طبیب(قرن 9-10ق.)مؤلف «مراه الصحه» در 896ق.

تقویم الصحه
– ابوالحسن مختار بن عبدون متطبب بغدادی ، ابن بطلان ( 458ق.)
اقاویل الاوائل فی معرفه البول و اقسامه
– اسحاق بن سلیمان اسرائیلی متطبب
طب مجدول
– محمد المظفر متطبب
بازنامه
– احمد بن محمود متطبب تولمی گیلانی ( قرن9ق.)
——-
– محمد تقی فرزند ابوالمعانی انصاری خادم متطبب
الموجز )موجز القانون فی الطب(
– ابوالحسن علاءالدین علی بن ابی الحزم قرشی متطبب مشهور بابن نفیس متوفی 687
المختصر
– علی بن محمد بن عبدالله متطبب ابزری (-815ق.)
نور الدلاله فی الجبر والمقابله
– عبد العزیز بن عبد الجبار متطبب خلاطی
کفایه الطالبین
– ابوطالب شریف حسینی متطبب

توحید ( اقاویل قدماء فلاسفه و متاخرین، مختصری در – )
– یعقوب بن موسی متطبب


قانون اعطاء المسهل وتناوله
– محمدباقربن عمادالدین محمود متطبب

الذخیره الخوارزم شاهیه
– سیداسماعیل گرگانی(جرجانی)
خیل نامه
– علی بن محمد متطبب
هدیه الملوک
– ابن الفقیه ابو محامد محمدبن عبدالله بن محمد متطبب اصفهانی
بدایع الاسرار
– احمد متطبب حسینی
البیان فی کشف اسرارالطب للعیان
– محمدبن احمدبن علی خویی متطبب
روضه الکتاب وحدیقه الالباب
– ابوبکر متطبب بن زکی طبیب قونیوی ملقب به صدر در گذشته روزشنبه 1 جمادی الاول سنه737
نذر المعاش
– علی بن محمد بن عبدالله متطبب ابزری (-815ق.)
—————
– حبیش تفلیسی ابن ابراهیم بن محمد کمالی متطبب
شرح اربع مقالات فی القضاء بالنجوم علی الحوادث )شرح مقالات بطلیموس(
– شارح: علی بن رضوان بن علی بن جعفر متطبب مکنی به ابو الحسن

البیان فی کشف اسرار الطب للعیان
– جمال الدین محمد بن احمد بن علی حموی متطبب
خیل نامه
– علی بن محمد متطبب
جامع شتات النبات و ضروب انواع المفردات من الاشجار و الاثمار و الحشایش و الثمار
– شریف ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن ادریس حسینی تمیمی متطبب
کامل الصناعه الطبیه المعروف بالملکی
– علی بن عباس مجوسی متطبب
تقویم الصحه بالاسباب السته واختیارات مایوافق معمول بحسب الرای القیاسی
– مختاربن حسن بن عبدون متطبب معروف به ابن بطلان
———
– حسام الدین ماچینی متطبب بن افلاطون.

———
– تقی بن محمود متطبب

– محمد شریف بن محمدقاسم شریف کرمانی متطبب (زنده در 1070ق.) —–شرایف العلاج
– انصاری متطبب، علی بن عبدالعظیم—- —————- جامع لصنعه التریاق
– متطبب اصفهانی، ابوطالب بن محمد علی———————— جامع التجارب

– مؤلف :]غیاث‌الدین[علاءالدین محمد بن هبه الله سبزواری مجلدی، معروف به غیاث متطبب یا غیاث طبیب(قرن 9-10ق.)مؤلف «مراه الصحه» در 896ق.—————————– شفاء الامراض
– مولف: علی بن محمد معروف به عوض متطبب(مطبب)(815ق.)- ————— خیل نامه= فرسنامه

4-2-6-2.کاتبان:
– مقاله فی تدبیر الصحه(5038)
کاتب: علی فهمی المتطبب

– ذخیره خوارزمشاهی (51040)
جرجانی، اسماعیل بن حسن-مولف/تهرانی متطبب، حسین بن عباس- کاتب

– اجوبه المسائل العشرینیه(3/11083)
ابن سینا، حسین بن عبدالله-مولف/متطبب مسیحی، عیسی بن ابی‌نصر-کاتب

– ماهیه الحزن و اسبابه (فی تبیین -)(2/11083)
ابن سینا، حسین بن عبدالله-مولف/متطبب مسیحی، عیسی بن ابی‌نصر-کاتب

– اختیارات بدیعی (1710و)
انصاری شیرازی، علی بن حسین-مولف/متطبب، محمد بن احمد،قرن ‎۹ق.-کاتب

– پاتولوژی = العلل و الامراض = علم الامراض(8749)
تنکابنی، حسن بن ابوالحسن-مولف/متطبب تفرشی، محسن-کاتب

– طبیعیات (رساله در ـ)(14/10679)
حسینی موسوی متطبب، حسن‌حسینی موسوی متطبب، حسن-کاتب

4-2-7.تفصیل تألیفات
داده های این فصل عبارتند از موضوعاتِ خُرد شامل اختلاجِ اعضا(از منظر علوم غریبه و طب) و بیماری‌های

دانلود متن کامل پایان نامه ها در سایت zusa.ir
Share