پایان نامه با واژگان کلیدی خودپنداره، مدیریت منابع انسانی، منابع انسانی، روان شناسی

دوره 9، شماره 4
جزنی،نسرین(1380) مدیریت منابع انسانی، تهران، نشر نی
حاجی کریمی،عباسعلی و حسن رنگریز(1379)، مدیریت منابع انسانی،شرکت چاپ ونشر بازرگانی
حافظ‌نیا، محمدرضا (1378)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق علوم‌انسانی، چاپ هفتم 1380، انتشارات سمت
خاکسار، سرور، گل پرور، محسن و نوری،ابوالقاسم(1386)، نقش عدالت سازمانی ادراک شده و خودپنداره کارکنان بر رضایت آن ها از نتیجه،‌ سرپرست و مدیریت سازمان، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی ،شماره9
خاکی، غلامرضا (1379)، روش تحقیق در مدیریت، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
خاکی، غلامرضا (1391)، روش تحقیق با رویکرد به پایان نامه‌نویسی، انتشاراتی درایت
خلیلی شورینی، سیاوش (1378)، روش های تحقیق در علوم انسانی، انتشارات یادواره کتاب
دبلیو. ویلیام پرکی(1378)، خودپنداره و موفقیت تحصیلی، ترجمه سیدمحمد میرکمالی، تهران
رضاییان، علی (1383)، اصول مدیریت رفتار سازمانی، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، چاپ اول
سنت کلر، مایکل(1386)، درآمدی بر روابط موضوعی و روا نشناسی خود، ترجمه علیرضا طهماسب، تهران، نی
ساروخانی، باقر (1381)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ستوده، هدایت الله(1378)، روان شناسی اجتماعی، تهران، انتشارات آوای نور
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1379)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگه
سعادت، اسفندیار(1382)، مدیریت منابع انسانی، تهران، انتشارات سمت
سید عباس زاده، میرمحمد(1386)، جنبه‌های تربیتی انضباط اجتماعی، مجموعه مقالات همایش وجدان کاری وانضباط اجتماعی، اداره فرهنگ و ارشاداسلامی آذربایجان غربی
سهرابی، نادره و البرزی، شهلا (1381)، تاثیر میزان خلاقیت بر شکل گیری خودپنداره واقعی- ایده ال اولین همایش استعدادهای درخشان در ایران، شیراز، دانشگاه شیراز
سیدجوادین، سید رضا(1381) مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان، تهران، نشر نگاه دانش
سید جوادین سید رضا (1386)، مبانی سازمان و مدیریت، نگاه‌دانش، چاپ دوم
شاکری‌نیا، ایرج(1376)، امنیت و رضایت شغلی و بهداشت روانی، مجله تدبیر شماره 72
شاملو، سعید(1382)، روان‌شناسی شخصیت، تهران، رشد، چاپ هفتم
شفیع ابادی،‌عبدالله(1371)، فنون تربیت کودک، تهران، انتشارات چهر، چاپ ششم
شعاری نژاد، علی اکبر(1381)، روان شناسی تربیتی و روان شناسی نوجوان، تهران، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، بی‌تا
شولتز، دوان(1378) ، نظریه‌های شخصیت، ترجمه‌ی کریمی، یوسف، تهران، ارسباران، چاپ اول
شولتز، دوان (1384)، نظریه‌های شخصیت، ترجمه‌ی کریمی،یوسف و همکاران، تهران، ارسباران، چاپ اول
شولتز، دوان(1386)، نظریه‌های شخصیت، ترجمه‌ی کریمی، یوسف و همکاران، تهران، ارسباران، چاپ چهارم
شیخ الاسلامی، راضیه و لطیفیان، مرتضی(1381)، بررسی رابطه ابعاد خودپنداره با سلامت عمومی و مؤلّفه‌های آن در دانشجویان دانشگاه شیراز، تازه‌های علوم شناختی سال 4 ، شماره 1
طاهری، ابوالقاسم (1374)،روش‌تحقیق و مأخذشناسی، انتشارات دانشگاه پیام نور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *