پایان نامه بازاریابی و توسعه فروش:تعاریف سازمان کوچک

ادبیات و تعاریف سازمان های کوچک و متوسط

امروزه بنگاه های کوچک و متوسط قلب اقتصاد جهان هستند و به عنوان پشتوانه ای برای رشد اقتصادی کشورها محسوب می شوند. با آغاز موج صنعتی شدن و توسعه کشورها، رقابت برای ایجاد صنایع بزرگ و تولید انبوه و یکسان شکل گرفت و در یک ربع اول قرن بیستم به اوج خود رسید. اما در ربع آخر قرن، مفهوم جدیدی معادلات توسعه و پیشرفت را دگرگون ساخت، ” کوچک زیباست”

در مورد اس ام ای [1]ها تعاریف مشابهی وجود ندارد و هر کشوری بسته به توسعه اقتصادی و شرایط اجتماعی خود، تعریف خاصی برای اس ام ای ارائه می دهند. برخی کشورها از شاخص هایی نظیر تعداد کارکنان  یک واحد صنعتی، میزان سرمایه گذاری، کل دارائی ها، میزان فروش و ظرفیت تولید در تقسیم بندی خود استفاده می کنند. همان گونه که سازمان یونیدو در گزارش خود در سال 2007 بیان می کند تعریف شرکت های کوچک و متوسط در ایران از اتفاق نظر برخوردار نیست و سازمان ها و نمادهای مختلف تعاریف متفاوتی ارائه کرده اند. در ایران سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی واحدهای با اشتغال کمتر از 50 نفر را به عنوان واحدهای کوچک معرفی نموده است و در فصل 16 کتاب توسعه صنعتی کشور در بخش جایگاه و نقش صنایع مذکور در ایران واحدهایی با تعداد کارکنان کمتر از 150 نفر را به عنوان کارگاه های کوچک و متوسط معرفی شده اند ( ایران، گزارش سازمان های کوچک و متوسط[2] ، 1386)

تعاریف متعددی از اس ام ها ارائه گردیده است. از جمله این تعاریف، تعریف کمیسیون اروپایی مطالعه شرکت های کوچک و متوسط است که سه گروه از این سازمان ها بر حسب تعداد کارکنان بیان کرده است ( دیده بان سازمان های جهانی[3]، 2007)

  • کسب و کارهای کوچک : 40-20 نفر کارکنان
  • کسب و کارهای متوسط : 99-50 نفر کارکنان
  • کسب و کارهای بزرگ : 500-100 نفر کارکنان

بر اساس پیشنهاد وزارت صنایع به مرکز آمار ایران کارگاه های 5-0 نفر واحدهای صنعتی تولیدی، 49-6 نفر واحدهای کوچک صنعتی، 99- 49 نفر واحدهای صنعتی متوسط و 99 نفر به بالا واحدهای بزرگ صنعتی محسوب می شوند ( مرکز آمار ایران ، 1380).

بنگاه های کوچک و متوسط در اتحادیه اروپا اینگونه دسته بندی می شوند[4]

  • بنگاه های خرد : 9-1 نفر نیروی کار
  • بنگاه های کوچک : 49-10 نفر نیروی کار
  • بنگاه های متوسط : 249-50 نفر نیروی کار

سازمان های کوچک و متوسط در بخش تولیدی برای سازمان های بزرگ تر و نقش تامین کننده تخصیص اجزا و زیر مجموعه ای برای مونتاژ کالاهای این سازمان ها را ایفا می کنند زیرا کالاها به وسیله اس ام ای ها در بازار خانگی در قیمت پایین تری تولید می شوند در نتیجه پایین بودن کیفیت اقلام تولیدی توسط آنها می تواند تاثیر منفی بر قدرت رقابتی سازمان های بزرگ بر جای گذارد. این سازمان ها باعث ایجاد فرصت های شغلی شده و به عنوان منابعی برای تامین کالا و خدمات برای سازمان های بزرگ تر محسوب می شوند.

اغلب اس ام ای ها دارای سیستم ها و فرایند ساده هستند و این امر منجر به انعطاف پذیری، بازخورد سریع، زنجیره تصمیم گیری کوتاه، درک بهتر و پاسخگویی سریع تر به نیازهای مشتریان نسبت به سازمان های بزرگتر می شود. به دلایل رقابت جهانی، پیشرفت تکنولوژی و تغییر در نیازهای مشتریان این سازمان ها تحت فشار شدیدی برای حفظ رقابت پذیری خود در بازارهای داخلی و جهانی می باشند. این چالش ها، اس ام ای ها را وادار به قابت در ابعاد مختلف مانند طراحی و توسعه محصول، تولید، توزیع، ارتباطات و بازاریابی کرده است ( سینگ و دیگران[5] ، 2008)

 

 

[1] SME

[2] Iran , SMEs Report

[3] GEM

[4]  UNIDO,2007

[5] Sing et al

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

نقش استراتژی بازاریابی بر توسعه فروش شرکت های کوچک و متوسط غذایی دریایی( مطالعه موردی شرکت توسعه صنایع شیلاتی میلاتون جنوب )