پایان نامه بازاریابی و توسعه فروش:تبلیغات پیشبرد فروش

تبلیغات پیشبرد فروش:

این تبلیغات محرکهای کوتاه مدتی هستند که برای تشویق خریداران مورد استفاده قرار میگیرد. در تبلیغات غیر شخصی دلایل توجیهی لازم برای خرید کالاها یا خدمات ارائه می شود، اما در تبلیغات پیشبرد فروش دلایل خرید فقط در زمان  فروش کالا ارائه می گردد. در تبلیغات پیشبردی معمولا از جوایز خرید، تخفیفات ویژه و ارائه کالای مجانی نیز استفاده می شود. در اینگونه تبلیغات، برای فروشندگان  انواع پاداش ها نیز وجود دارد.

ابزارهای تبلیغات پیشبرد فروش اخیرا” رشد چشمگیری داشته اند و لذا کاربرد هر یک برای هدف خاصی است.(کاتلر، آرمسترانگ، 2008)

 

انواع خریداران عبارتند از:

۱کسانی که با طبقه کالا کاری ندارند.

۲کسانی که به سایر مارکها وفادارند.

۳کسانی که هر از گاهی کالای خاصی را با مارکی معین مصرف می کنند.

 

تبلیغات پیشبرد فروش اغلب توجه کسانی را به خود جلب می کند که براحتی از خرید یک مارک کالا به خرید مارکی دیگر روی می آورند، زیرا استفاده کنندگان از سایر مارکها و کسانی که اصولا با طبقه کالا کاری ندارند، بیشتر اوقات به تبلیغات پیشبرد فروش توجه نکرده و به آن عکس العمل خاصی نشان نمی دهند. این نوع تبلیغات در کوتاه مدت فروش قابل توجهی را به دنبال آورده و سهم بیشتری از بازار هدف را از آن ما خواهد کرد. بسیاری از فروشندگان از تبلیغات پیشبرد فروش  به منزله ابزاری برای در هم شکستن وفاداری به یک مارک کالا استفاده کرده و از تبلیغات غیر شخصی جهت ایجاد وفاداری به یک کالای خاص بهره می برند و لذا بر این اساس، مسئله مهم از نظر مدیریت بازاریابی، تقسیم بودجه جهت تبلیغات غیر شخصی وتبلیغات پیشبرد فروش است. بازاریابان به ندرت برای مارکهای حاکم بر بازار از تبلیغات پیشبرد فروش  استفاده می کنند زیرا تاثیر این گونه تبلیغات با توجه به کاهش قیمت، تصور نامناسبی را برای مصرف کنندگان پدید می آورد. اکثر تحلیل گران بر این باورند که تبلیغات پیشبرد فروش در حد تبلیغات غیر شخصی به ایجاد رجحان و وفاداری بلند مدت در مصرف کنندگان منجر نمی شود و فقط فروش را در کوتاه مدت افزایش می دهد. آنها معتقدند که این گونه تبلیغات با کاهش وفاداری نسبت به کالا، حساسیت مصرف کننده نسبت به قیمت را تشدید و تاثیر برنامه بازاریابی را در کوتاه مدت حفظ کرده، نهایتا تصویر ذهنی نسبت به کیفیت مارک کالا را منفی نشان می دهد. تبلیغات پیشبرد فروش برای تولید کنندگان، امکان انطباق با تغییرات کوتاه مدت در عرضه، تقاضا وتفاوتهای موجود در قسمتهای مختلف بازار را فراهم می نماید. این تبلیغات مصرف کالای جدید را ترغیب کرده و به اشکال مختلف خرده فروشی تنوع  بخشیده، نهایتا سبب آگاهی بیشتر مصرف کننده نسبت به قیمتها شده وبه افزایش احساس هیجان درآگهی منجر خواهد شد.( کاتلر، آرمسترانگ، 2008)

 

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

نقش استراتژی بازاریابی بر توسعه فروش شرکت های کوچک و متوسط غذایی دریایی( مطالعه موردی شرکت توسعه صنایع شیلاتی میلاتون جنوب )