پایان نامه بازاریابی و توسعه فروش:استراتژی های رشد

استراتژی های رشد

اغلب، مجموع پیش بینی شده فروش ها و سودهای آتی واحدهای فعالیت و بازار- محصول های یک شرکت کم تر قادر به تحقق اهداف سودآوری و رشد در بلند مدت آن شرکت نیست. بین آنچه که شرکت می خواهد، با ادامه فعالیت های فعلی اش، بشود یا آنچه که واقعاً می شود فاصله و شکافی وجود دارد. این مسئله تعجب آور نیست زیرا برخی از بازارهای با نرخ بالای رشد شرکت در طول زمان به مرحله بلوغ می رسند و اهمیت برخی از فعالیتهای بالغ و سودآور نیز با گذشت زمان کاهش می یابد. لذا، برای تعیین سرچشمه و منشا رشد شرکت در آینده، مدیریت می باید درباره طراحی یک استراتژی برای هدایت فرایند توسعه شرکت تصمیم بگیرد.

یک شرکت برای دستیابی به رشد درآینده لزوماً باید از یکی از دو روش زیر استفاده کند: توسعه
فعالیت های فعلی اش با متنوع کردن فعالیتهایش و انجام فعالیت های جدید از دو طریق یا توسعه داخلی فعالیت ها یا از طریق خریداری یک شرکت دیگر. (اعرابی و ایزدی، 1383، ص91-90)

 

2-7-1- توسعه از طریق افزایش نفوذ بازار- محصول های موجود

یک راه برای توسعه یک شرکت، افزایش دادن سهم شرکت از بازارهای موجود است.

استراتژی های مختلف رشد (اعرابی و ایزدی، 1383، ص91

محصولات جدید                            محصولات موجود

          استراتژی های توسعه محصول

 • بهبود محصول
 • توسعه خانواده محصول
 • محصولات جدید برای بازارهای موجود
             استراتژی های نفوذ در بازار

 • بازارهای جدید
 • افزایش سهم بازار
 • افزایش میزان استفاده ازمحصول

افزایش دفعات استفاده

افزایش مقدار استفاده کاربردهای جدید

       استراتژی های متنوع ساختن

 • یکپارچگی عمودی

ادغام رو به بالا

ادغام رو به پایین

 • متنوع ساختن از طریق انجام فعالیت های مرتبط(تنوع همگن)
 • متنوع ساختن از طریق انجام فعالیتهای غیر مرتبط(تنوع ناهمگن)
          استراتژی های توسعه بازار

 • گسترش و توسعه بازار محصولات موجود
بازارهای جدید

 

توسعه جغرافیایی

بخش های هدف جدید

شکل2-2 استراتژی رشد

 

انجام این امر مستلزم اعمالی است همچون بهبود در کالاها یا خدمات، کاهش هزینه ها و قیمت ها و صرف هزینه ها و سرمایه گذاری بیش تر بر روی تبلیغات و پیشبرد درمقایسه با رقبا. شرکت اینترنتی آمازون ازترکیبی از این اقدامات پیروی نمود، ضمن این که با گذرگاه های وب، گروه های مشابه و مانند آنها ائتلاف هایی تشکیل داد، تا بازار خود را گسترش بدهد، البته مخارج سنگین چنین اقداماتی، توانایی شرکت در سودآور شدن را کاهش داد و به تاخیر انداخت. (اعرابی و ایزدی، 1383، ص92-91)

استراتژی نفوذ به بازار کم ریسک ترین استراتژی در این ماتریس است، زیرا شرکت، بسیاری از توانایهای فعلی‌اش را به کار می بندد و کمترین تغییر و تحول را متحمل می شود. این استراتژی زمانی که بازار در حال رشد است، احتمالاً یک استراتژی مناسب است، زیرا با تمرکز بیشتر بر آن (یعنی همان استراتزی محصول فعلی _  بازار فعلی) می توانیم سهم بازارمان را افزایش دهیم. مخصوصاً اگر بدانیم که رقبا به حداکثر ظرفیت‌شان رسیده باشند. اما در مقابل اگر بازار رو به اشباع باشد یا رقبای قدرتمند وجود داشته باشد، شاید این استراتژی تصمیمی صحیح نباشد.

این استراتژی در صورت وجود شرایط زیر کاربرد دارد:

 • بازار موجود اشباع نشده است.
 • همبستگی بالای هزینه های بازاریابی و فروش
 • احتمال بالارفتن نرخ مصرف
 • سهم رقبا رو به کاهش می رود

 

27-2- توسعه از طریق طراحی و تولید محصولات جدید برای مشتریان موجود

راه دوم برای دستیابی به رشد در آینده، اعمال استراتژی توسعه محصول است با تاکید بر افزایش قابلیت های خانواده محصول موجود یا معرفی و عرضه کالاها یا خدمات جدید به مشتریان موجود. مثلاً، آرم اند همر با موفقیت یک پودر لباسشویی، یک گاز پاک کن و یک مایع شوینده فرش را معرفی کرد. دلیل موفقیت این محصول جدید آرم اند همر، وجهه خوب جوش شیرین تولیدی این شرکت و هم چنین شناخت مشتریان از نام تجاری آرم اند همر بود. به همین ترتیب، مدیران ردانو لپ دایماً به دنبال اقلام جدید و منحصر به فردی هستند تا آنها را به مجموعه هدایای خود بیفزایند. (اعرابی و ایزدی، 1383، ص93-92)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

نقش استراتژی بازاریابی بر توسعه فروش شرکت های کوچک و متوسط غذایی دریایی( مطالعه موردی شرکت توسعه صنایع شیلاتی میلاتون جنوب )