پایان نامه ارشد رایگان درمورد استان خراسان، طرح و ساخت، حل اختلاف

در صورتی که تغییرات کلی در بخشهای مختلف جامعه صورت گرفته باشد، موارد مورد ادعا مجددا” مورد بررسی و میزان توافقات بر روی عوامل بحرانی بررسی گردد.
2-بررسی موارد مشترک بحرانی مورد ادعا درسایر حوزه های 9 گانه مدیریت پروژه می تواند به عنوان موضوع تحقیق آتی در نظر گرفته شود.
3-مطالعه تحلیلی بر روی جدول مهمترین عوامل بحرانی برای گروه های تعیین شده و پیشنهاد راهکار برای جلوگیری از ایجاد ادعا در پروژه های ساخت .
4-مطالعه برروی نواقص قراردادهای انعقاد شده در پروژه های ساخت که منجر به دعاوی دادگاهی شده و ریشه یابی و ارائه راهکار.
5-استفاده از فرمول اوکپالا 1989 برای سنجش اشتراک میان گروهها درسایر صنوف.

5-3 محدودیتهای پژوهش
در هر کار تحقیقاتی پژوهشگر با مشکلات و موانع و محدودیتهایی مواجه است که بالطبع این تحقیق نیز از آنها مستثنی نبوده است. که به آنها در ذیل اشاره می گردد.
-محدودیتهای اصلی پژوهشهای مبتنی بر پرسشنامه این است که این نوع تحقیقات، ادراک فرد را از واقعیت می سنجد که ممکن است این ادراک کاملا” منطبق بر واقیعت نباشد. و گاهی نیز به دلیل کثرت پاسخ دهندگان با خطای پاسخ روبرو هستیم که این موضوع در پژوهش مذکور نیز مصداق دارد.
– در بعضی موارد تعداد زیادی از پرسشهای پرسشنامه از سوی پرسش شونده بی پاسخ گذاشته بودند که باعث گردید این پاسخ نامه ها از رده تحقیق خارج گردند.
-در جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف با مشکل کمبود منابع اطلاعات داخلی مواجه بودم. با توجه به اینکه در کشور ما دعاوی و بررسی مشکلات از اهمیت کمتری برخوردار است لذا تحقیقات علل نیز کمتر صورت گرفته بود. بسیاری از منابع خارجی نیز به نوعی با توجه به شرایط محیطی کشورهای مختلف تهیه شده بودند که برای این تحقیق قابل استفاده نبودند .

منابع:

-1آیین نامه تشخص صلاحیت پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه
2-ابرهیمی، نصراله-1389، آسیب شناسی و ریشه یابی فرایند مدیریت ادعا و رفع اختلاف در قراردادهای طرح و ساخت؛ مطالعه موردی قراردادهای وزارت نفت،ششمین کنفرانس مدیریت پروژه.
3-آقایی دیبایی،پیمان،1384، تجزیه و تحلیل علل تأخیرات در بخش مهندسی (E) پروژه هایEPC پتروشیمی، مطالعه موردی شرکت پتروشیمی ، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
4- آقایی دیبایی،پیمان، 1384، مدیریت منابع انسانی و تدارک پروژه ها در شرکتهای پیمانکاری نفت، گاز وپتروشیمی گزارش عملکرد از یک شرکت پیمانکاری در عسلویه، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
5- اشتهاردیان،احسان اله ،1389، بررسی علل تأخیر زمان اجرای پروژه های عمرانی شهری با توجه به عوامل پروژه ، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه .
6-اردشیریان، ف،1390،ظرفیتهای وچالشهای شرکتهای ایرانی درمدیریت واجرای قراردادهای EPC,EP ،نشریه داخلی انجمن صنفی شرکتهای مهندسی ساخت.
7-پارسیان،ا. ” ،1386، مبانی احتمال و آمار برای دانشجویان علوم و مهندسی “، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.
8-پهلوانی،عبدالکریم،1384، طراحی یک متدولوژی برای شناسایی تأخیرات پروژه های بزرگ و ارائه راهکارهای بهبود مطالعه موردی پروژه ساخت تجهیزات پتروشیمی،دومین کنفرانس مدیریت پروژه.
9-ربیعی، فرانک ،1381.حقوق قراردادها ، انتشارات بهنامی، تهران.
10- شاکری، اقبال 1384،” مدیریت پروژه و شناخت علل عمده ادعاهای پیمانکاران پروژه های عمرانی”- دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه.
11- شاکری، اقبال -1384، مهندس ارزش و مدیریت دعاوی و اختلافات در پروژه های عمرانی ” دومین کنفرانس مهندسی ارزش.
12- علیدوستی شهرکی، ناصر،1389، حقوق سرمایه گذاری خارجی، انتشارات خرسندی، چاپ اول
13- عمید، حسن؛1380، فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، چاپ بیست و دوم، ص 955.
14- فرجی، حمیدرضا، 1384، بررسی عوامل تأخیر پروژه های عمرانی و ارائه الگویی جهت کاهش زمان تأخیر، دانشگاه علم و صنعت، کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه.
15- فهیمی آزاد ، ح، 1381،بررسی علل تأخیر و پیامددهای ناشی از عدم تحویل به موقع سدها در استان خراسان ، موسسه آموزش و تحقیقات مدیریت وزارت نیرو ،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی.
16- محفوظی موسوی، سید حسن، 1389، “بررسی کمی تأخیرات در پروژه های عمرانی ملی ” ، دانشگاه شهید باهنر کرمان .
17- محمد کریمی ، شهریار–عربشاهی، نادر ، 1389،”روشهای حل اختلاف ودعاوی قراردادهای ساخت ” ،چاپ اول ،انتشارات فدک ایساتیس ،
18- معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری اسلامی ایران گزارشهای نظارتی پروژه های عمرانی ملی سالهای81-85 تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *