نحوه برخورد با پیشرفت دانش ‏آموز:/پایان نامه یادگیری مشارکتی

نحوه برخورد با پیشرفت تحصیلی دانش ‏آموزان

1- موفقیت تحصیلی او را بهانه‏ای برای محبت کردن قرار ندهید و همین طور عدم موفقیت و قصور در امر تحصیل را بهانه‏ای برای کاهش محبت خود نسبت به او قرار ندهید. دانش‏آموز باید جدای از رفتارش مورد محبت و عشق شما قرار بگیرد. بنابراین در مقابل شکست‏های تحصیلی او فقط عوامل موثر را شناسایی کنید.

2-عملکرد تحصیلی دانش‏آموزان را با هیچ کس مقایسه نکنید.

3-احساس خود را نسبت به موفقیت‏های او هر چند که اندک باشد بسیار واضح و شفاف اعلام کنید.

4-انتظارات خود را خیلی دقیق و شفاف با توجه به توانایی و استعداد و علاقه‏های دانش‏آموزان بیان کنید. به عبارتی اول برای خود معلوم کنید، سپس با دانش‏آموزان در میان بگذارید و در هر مورد که دانش‏آموزان اعلام آمادگی و توانمندی کرد، آن را جمع بندی کرده و در یک دفترچه یادداشت کنید و سپس هر نوع امکاناتی که لازم است برای کمک کردن به دانش‏آموزان که بتواند آن انتظارات را برآورده کند، فراهم نمایید و سپس دانش‏آموزان خود را تشویق کنید که همه توان خود را به کار ببرند و به شوق و تلاش او پاداش بدهید، اما نتیجه عملکردش را بگذارید خودش ارزیابی کند، اگر در ارزیابی اش خود را ناموفق ارزیابی کرد، او را همراهی کنید تا بار دیگر شروع کردن را تجربه کند (خیر، 1391).

 

عوامل روحی و روانی افت تحصیلی

افت تحصیلی یک کودک موجب بهبود وضعیت پیشرفت تحصیلی وی نمی شود و از این نظر تا حدود زیادی بی فایده است اما در عوض عوارضی برای کودک به دنبال دارد که قابل توجه است. یکی از عوارض جبران ناپذیر مردودی بر روی شخصیت کودکان، کاهش عزت نفس و خودپنداره مثبت است. امروزه نقش خودپنداری مثبت در موفقیت انسان ها مورد تأکید صاحبنظران و پژوهشگران تربیتی است آنان بعد از خانه، مدرسه را مهم‏ترین نیروی شکل دهنده خودپنداری می‏دانند موستکاس[1] معتقد است که ما همه اشتباه می‏کنیم. مرتبک خطا شدن و پایین آوردن اعتبار و حیثیت یک کودک و در عین حال آگاه بودن از این که شخصیت کودک بیمار می‏شود بسیار جدی تر از آن است که کودک کلمات را به هنگام قرائت جا بیندازد (بهرام زاده، 1391).

کاهش اعتماد به نفس کودک که حاصل از شکست هاست، بزرگ‏ترین عامل تعیین کننده روند آتی زندگی وی، خاصه زندگی تحصیلی اوست. این شکست ها نگرش ها و اعتقادات وی را نسبت به مدرسه، معلم و دانش منفی می‏سازد. به گونه‏ای که به مرور از علم و مدرسه روی گردان می‏شود تا جایی که به انتهای خط می‏رسد و بالاخره ترک تحصیل می‏کند شکست‏های متوالی و در انجام خواست‏های مدرسه ظاهرا هسته مرکزی بسیاری از مشکلات روانی را تشکیل می‏دهد (بهرام زاده، 1391).

 

چه مهارت‌هایی منجر به پیشرفت تحصیلی می‌شود؟

از دیدگاه صاحب‌نظران و کارشناسان آموزشی، مهم‌ترین مهارت‌هایی که می‌تواند منجر به موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان شود، عبارت است از: هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی درسی، روش صحیح مطالعه، تقویت حافظه، تمرکز و دقت.

[1] – Mostcas

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تأثیر یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر مهارت‏های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش ‏آموزان دختر پایه هفتم شهرستان جم