آیند تا زمان بندی عملکرد بعدی سازگار شود ، هنوز ارزشمند است . واکنش سیستم خوب نخواهد بود ، چون مدیر با موقعیت صرف زمان دستی سر و کار دارد .بعلاوه یک سیستم دستی به ما اجازه نخواهد داد تا کل پیامدهای یک تأخیر را در هر چیزی ببینیم که طرح ریزی شده است . ما اغلب خودمان را در وضعیت اضطراری می یابیم این تحقیقی برای قطعات یا پرداختن با کل تغییرات عملکردی با کل هزینه های افزوده شده است که شامل می شود .
جدول 3-4
Gearbox- Master planning
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
4
4
4
4
4
6
4
4
2
2
2
سطح موجودی انبار 16 واحد
قابلیت دسترسی 20 واحد
سفارش یافت شده پنج هفته
تأخیر خرید 20 واحد
جدول 3-5
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
8
8
8
8
8
12
8
8
4
4
4
نیاز خالص
16
8
16
24
8
12
قابلیت دسترسی
20
Order launch
20
20
Order reception
3-9-ارزیابی عملکردهای مدیریت :
3-9-1- مقدمه :
فورد و تایلور مقدار زیادی عملکردهای مدیریت را ارائه داده اند به منظور اینکه در یک رشد سریع نیازها در یک اقتصاد جهانی واکنش نشان دهند در حالیکه تقاضا بیشتر از عرضه بود . بهره وری در حال رشد شان کافی بود تا با تقاضایی رو در رو شوند که به طور مداوم رو به افزایش بود ، به منظور اینکه حد متوسط استاندارد زندگی بهبود بخشیده شود . طرف دیگر سکه برای بسیاری از مردم ، کاریکنواخت و خسته کننده بود که هدف جهانی سخت بود تا پیدا شود . چارلی چاپلین در فیلم اش بنام « زمان های مدرن » مازاد این عملکردهای مدیریت عملیاتی علمی را شرح می دهد . چه چیزی ویژگی این نوع سازمان دهی بود ؟ کلمات تخصصی و تقسیم کار اینهایی هستند که کمک فورد و تایلور در بهترین شویه را شرح می دهد .در آن زمان ، در شروع قرن بیستم ، تنها نیروهای کار فاقد صلاحیت قابل دسترسی بودند . کارخانه ها مجبور بودند تا به کارگرها در یک کار تکراری ساده آموزش بدهند که به سوی عملکرد تولید بر اساس مسیر طراحی هدایت می شد . تحقیق و طراحی ، فعالیت های تکنیکی و اجرایی متمرکز شده بودند . روش های اداری ترتیب های کاری دقیق رو به جلو بودند . همان طور که موقعیت اقتصادی و اجتماعی تغییر کرده احتمال نداشت تا چیزی که تولید می شود ، فروخته نشود . عرضه بیشتر از تقاضا بود . قدرت از تولید کننده به مشتری تغییر کرده است . رقابت و شرایط کیفیت نیز آموخته می شود . بعلاوه ، کارهای تکراری و ساده شروع به اتوماتیک شدن می کند . پیشرفت تکنیکی به این اتوماتیک سازی و افزایش در هزینه های کارگر اجازه می دهد که مطلوب و مقرون به صرفه است .از نتیجه ، پارامترهای بسیاری همگرا شدند :
• اتوماتیک سازی
• افزایش انعطاف پذیری محدودیت ها ، هزینه ها بر کیفیت تولید
• سطح آموزش و خواسته های کارگان .
3-9-2- تقویت کار :
مجموع فعالیت های منسجم اجرا شده بودند : در عوض یک کارخانه بزرگ که میزان گسترده ای از محصولات را تولید می کند ، یک تجمع از مراکز سود دهی یا واحدهای تجاری شروع به تولید دستی میزان محدود از تولیدات کردند . این دلالت می کند که کارکردهای تکنیکی مجبور است تمرکز زدایی شود . عقیده های مشتری های درونی ، روابط مشتری تأمین کننده بین گروهها ظاهر می شود .
3-9-3- TQM :
کیفیت یک مزیت رقابتی است . کیفیت فقط به عنوان عملکرد کنترل کیفیت در انتهای مسیر تولید دیده نمی شود ، بلکه به عنوان عملکردی که به سوی ارتقای کل بخش های کارخانه هدایت می شود .
3-9-4- JIT :
JIT فلسفه مدیریت عملکردها است که بر اساس کاهش تأخیر در هر قسمت از تولید است به منظور اینکه نتایج بهینه حاصل می شود . این حصول خواهد شد اگر سیستم به هر اپراتور ، در هر مرحله عملکرد ، ارائه شود .نتیجه عملکردی یک کاهش از محصولات نیمه پایان یافته ، فهرست مواد خام یا بخش ها است . برای توضیح این نتایج ، فقط در مورد یک خط مونتاژ اتوماتیک فکر کنید . در گذشته ، یک سم از صندلی ها وجود داشت در حالیکه صندلی ها بر طبق ترتیب مشتری انتخاب شده بود که دو ماه قبل تر در اداره فروشنده استقرار شده بود . اکنون ماشینی که به وسیله فروشنده در روز X سفارش داده می شود در روز X+20 وارد خط مونتاژ می شود . ردیف مجموعه ای که آن را تعیین می کند ، خوانده می شود و سفارشی برای صندلی مورد نیاز به تأمین کننده صندلی فرستاده می شود که چند کیلومتر از کارخانه قرار دارد . این تأمین کننده چند ساعت وقت دارد تا صندلی را پوشش دهد تا آن را بفرستد و آن را به خط مونتاژ حمل کند درجائیکه آن نباید مونتاژ شود . فقط ردیف محدودی از صندلی وجود دارد ، اما یک جریان مداوم از کامیون ها بین تأمین کننده و کارخانه اتوماتیک سازی وجود دارد . بنابراین ، ارتباط با کل کنترل کیفیت به نظر ضروری می آید . در انتها ،روشن است که تأمین کننده ها نمی توانند این شراکت را با یک تخمین از سطح تولیدشان شروع کنند . دلیل اینکه چرا JIT بیش از یک تئوری کنترل عملکردها است ، این است که چون آن شامل جنبه های متفاوتی است . در نتیجه ، هدف در تنظیم کردن زمان تولید کالا به نزدیکی هر چه ممکن است هنگامی که نیاز ظاهر می شود . پیامدهای افزایش رقابت و کاهش قیمت عبارت است از :
• نیازهای مشتری به دلیل حقیقی که آنها میزان گسترده ای حق انتخاب تولیدات در دوره کمتر دارند ، آسانتر برآورده می شود .
• راندمان ، انعطاف پذیری و حداکثر بهره وری
• تقویت کار صنعتی
• کاهش ضایعات
همان طور که ما اشاره کردیم ، JIT یک روش مدیریت عملکردها نیست حتی اگر آن به مفهومی مثل KANBAN مربوط باشد . کان بان فقط یک عملکرد زمان بندی بر اساس مفهوم زیر است :
در یک ترتیب تولید ، کارها در طول مرحله X بر طبق نیازهای مرحله بعدی X-1 شروع می شوند و در انتها بر طبق سفارشات مشتری ، این سیستم برای یک تولید مداوم یا منظم اجرا می شود که زمان اصلی مطالعه شده است . در این موقعیت ، که چند تغییر پذیری وجود دارد ، کان بان می تواند حصول شود تا سیستم را به وسیله خودش منظم کند . در موقعیت های دیگر ، کان بان مجبور است با یک شرایط طولانی و متوسط ترکیب شود . در نتیجه ، سیستم که اغلب با JIT ترکیب می شود ، MRP است .
3-9-5- WCM :
شناسایی این 3 مفهوم در سازمان دهی ها یک تغییر فرهنگی ضروری است تا WCM حصول شود . این تغییر فرهنگی به کل مفاهیم بالا و کاهش نیروی انسانی ، یک طرح ریزی دوباره از طرح و روشها ، نیاز دارد . در مثال ، برای خریدن یک نرم افزار که عملکرد تولید مثل یک MRP را کنترل می کند و اعتقاد به اینکه این به طور مستقیم یک بهبود را ارائه خواهد داد اگر شما یک صورتحساب مواد ، ترتیب عملکردهای خوب و زبان اصلی درست را نداشته باشید ، این فقط هزینه ها را تغییر خواهد داد . چند سال بعد از معرفی JIT , TQM مفهوم ژاپنی کایزن یا پیشرفت همیشگی در اروپا ظاهر شد . قاعده این است که هر کسی باید شغل اش را بهبود ببخشد . عقیده اساسی این است که حتی اگر مفهوم تولید یک کیفیت خوب باشد ، مقدار افزایش یافته نیز در طول تولید در کارگاه عملی حصول می شود . در نتیجه مردمی که روزانه عملکرد تولید را اجرا می کنند ، بهترین مردمی هستند که طرح ها را می سازند . مدیریت باید به طور کامل در طول این مرحله شامل باشد و توانایی هایشان ارزیابی شود تا مردم تحریک شوند تا عملکردشان را بهبود ببخشند . طرحها مجبورند محقق شوند . برای انجام این ، شیوه های تمرکز زدایی شده مورد نیاز هستند ، بودجه ، شیوه های تکنیکی و نیمه مقاطعه کاری .
3-9-6- تکنولوژی تولید بهینه شده روش OPT :
ارزشمند است تا روش OPT کنترل شود حتی اگر آن کم استفاده شود . این شیوه OPT متشکل از تمایز بین منابع اساسی از انواع غیر اساسی و زمان بندی جریان های اساسی با بالاترین ارجحیت است . این فلسفه می تواند در 10 نقش ساده خلاصه شود و در هر نرم افزار بسیار پیچیده که متشکل از یک معیار طرح ریی و معیار منابع است .
نقش ها عبارتند از :
1. ظرفیت بغرنج به سیستم و نه به خود ظرفیت مربوط است . ظرفیت بغرنج به منابع دیگر بستگی دارد .
2. فعالیت سودمند کاوری مشابه نیستند
3. یک ساعت کم و بیش بر مسئله بغرنج برای کل سیستم حصول شده یا از دست می رود .
4. یک ساعت اضافی صرف کردن بر روی منبع غیر اساسی سودمند است
5. مسئله بغرنج به سوی جریان تولید و درون سطح Stock هدایت می شود.
6. ترانزیت مجبور نیست با عملکرد متعادل باشد .
7. اندازه بسته می تواند متفاوت باشد و متغیرها بر ماشین های اساسی و غیر اساسی .
8. ظرفیت و ارجحیت باید به طور همزمان به حساب آیند .
9. هدف متوازن کردن جریان و نه ظرفت است .
10. مجموع عملکردهای جداگانه با عملکرد سیستم مساوی نیست .
فصل چهارم
مکانیزم mrp
4-1 مقدمه
برنامه ریزی احتیاجات مواد اولین سیستم موجودی بود که امکان استفاده متفاوت از اجزاء، قطعات ، مواد اولیه وکالای ساخته شده را مطرح کرد. بنابراین پیاده سازی سیستم MRP تحت شرایط صنعت موثر خواهد بود. MRP شامل برنامه ریزی اولویت می باشد. از جمله ورودیهای کلیدی وموثر فرآیند MPS MRP(سربرنامه تولید) است . MPS (سربرنامه تولید) به صورت بیانی است از آنچه شرکت قصد دارد تولید کند به عبارت دیگر یک برنامه زمانبندی شده برحسب مقدار وموعد تحویل برای اقلام سطح بالا ست . که این اقلام سطح بالا همان محصولات نهایی هستند. MPS باید در اهدافی که برای واحد تولیدی تنظیم می نماید می بایستی واقع بینانه عمل نماید. داده برنامه ریزی در کوتاه مدت دقیق تر می باشد زیرا داده ها متاثر از سفارشات واقعی مشتری ، نیازهای انبار توزیع واحتیاجات قطعات تعیین می گردد. بنابراین ما در این تحقیق طول دوره برنامه ریزی را یکساله در نظر گرفتیم . پس بنابراین تخمین دقیق MPS بواسطه تعیین میزان تولید بهینه محصولات شرکت از طریق مدل برنامه ریزی خطی منجر به تولید بهینه محصولات و تخمین دقیق تر مقدار وزمان تحویل می شود و مقدار سفارشات دریافتی وموجودی این محصولات نیز بهینه خواهد شد. و در عین حال مقدار زیر مونتاژ ها وقطعات مورد نیاز برای تولید این محصولات برمبنای لیست مواد نیز بهینه خواهد بود. چون MRP سیستمی محصول گرا است بنحوی که برای محاسبه احتیاجات قطعات وزیر مونتاژهای مورد نیاز برای تولید محصول نهایی برمبنایی لیست مواد عمل می کند. بنابراین احتیاجات مرحله بندی شده در طی عملیات پردازش برای هر قطعه به طور دقیق تر محاسبه شده وموعد نیاز به قطعه مزبور مشخص می گردد. که این موارد اهداف نهایی فرآیند MRP4 وبرنامه ریزی تولید است . در این تحقیق ما شرکت صنایع روشنایی در استان همدان که تولید کننده انواع چراغ های روشنایی است، را مورد بررسی قرار دادیم.
هر محصول به تنهایی ممکن است فقط از چند قطعه و یا از هزاران جزء و قطعه تشکیل شده باشد که هر جزء خود ترکیبی از یک قلم و یا مجموعه ای از اقلام باشد. ارتباط این اقلام می تواند به صورت تصویری نشان داده شود. (شکل 3) دیاگرام ساختار محصول را شرح می دهد. محصول یا قلم نهایی در سطح صفر قرار گرفته و اجزاء و زیر مونتاژهای بعدی در سطح یک قرار گرفته اند. هر سطح به طور مشابه به سطوح متوالی پایین تر تقسیم می شود تا نهایتاً به اجزاء اساسی که قطعات خریدنی و یا مواد خام هستند، خاتمه یابد.
مدل سازی مساله:
مدلی که در این مقاله مورد استفاده قرار می گیرد مدل برنامه ریزی خطی است که در پی آنست که با توجه به محدودیتهای موجود، تعداد