این که زبان شعر برنده تر و با نفوذ تر و مؤثرتر از تیر زخمی کننده است. (همان:82)
2-7- قرآن و شعر
قرآن کریم به شاعران در پنج آیه و به شعر تنها در یک آیه اشاره کرده است و مقصود از این اشارات دقیقاً درباره شعر نبوده است بلکه مقصود آن رد تهمت ها و افتراهایی بوده که قریش به پیامبر اکرم نسبت داده است هنگامی که پیامبر را شاعر یا ساحر یا کاهن می خواندند و آنچه را که بر ایشان نازل شده بود را شعر می دانستند که از طرف شیطان،وحی شده است.به دنبال اعتقادات عجیب و غریبی که در عصر ما قبل اسلام درباره ی شاعران داشتند مبنی بر اینکه شاعران دچار جنونی می شوند که با شیاطین ارتباط پیدا می کنند وشیاطین شیوه های گفتن شعر را به آن ها الهام می کنند دشمنان پیامبر اکرم(ص) نیز این اعتقاد را گسترش دادند و ادعا کردند که پیامبر شاعر است و گمان هم می کردند که این ادعا به سادگی در بین مردمی که به این حقیقت ایمان داشتند که شاعر با جن و شیطان ارتباط دارد رواج می یابد.اینجاست که قرآن کریم بر نفی این ادعای دروغین در این آیات حرص می ورزد. (مغنیه:1421ه.ق،46)
در این جا فهرست وار به آدرس آیات و مضمون آن ها اشاره می کنیم تا دقیق تر با موضع قرآن کریم آشنا شویم.
1:در آیات224 تا 227سوره شعراء قرآن کریم بیان می دارد که از شاعران کافر جز گمراهان تبعیت نمی کنند برای این که آن ها غرق در باطل و بیهود گی هستند و از سنت های حق پیروی نمی کنند که در صدر این شاعران:أبوعزّه الجُمَحی و عبدالله بن زبعری ومسافح بن عبد مناف و أمیّه بن ابی صلت قرار دارند.
(قرطبی:1379ه.ق،13/152)
در مقابل افرادی نیز هستند که به خدا و پیامبر او ایمان دارند و از حق و هدایت پیروی می کنند و نام خدا ورد زبان شعر هایشان است و در راه اسلام با برهان حق در رد و ابطال کافران پیروز می شوند واز جمله ی این شاعران مومن:حسان بن ثابت و کعب بن مالک وعبدالله بن رواحه است. (همان منبع:13/152)
2:در آیات 69 و 70 سوره یاسین قرآن کریم این که قرآن شعر است و رسول(ص) دانای به نظم شعر را نفی می کند بلکه آن چه که تلاوت می کند همان قرآن است که برای هدایت بشر و هشدارشان نازل شده است.
3:در آیات 36 و37 سوره صافات اتهام کافران درباره ی پیامبر اکرم(ص) که “ایشان شاعر مجنون است با تاکید بر این که آن چه که بر ایشان(کافران) تلاوت می شود همان حق و توحید است.” وارد شده است.
4:آیه 5 سوره انبیاء: در این آیه قرآن کریم حیرت کافران و پراکندگی و تشویش فکری و روحی آن ها و ناتوانیشان در تمرکز کردن بر روی یک اتهام را تصویر می کند.پس یک بار می گویند که آنچه که محمد(ص)آورده چیزی نیست مگر رویای دروغین و یک بار می گویند که سحر و جادو است بار دیگر تهمت و بار دیگر می گویند که محمد(ص) شاعر است.
5:در آیات 29 تا 31 سوره طور و آیات 41 و 42 سوره حاقه قرآن کریم ادعاهای آشفته و دروغین کافران را با برهان قاطع و برنده رد می کند.پس وحی قرآن با همه ی انواع شعر تباین و تفاوت دارد. پس پیامبر نه شاعر است که منتظر مرگ ایشان باشند و نه کاهن که سخن ابداع کند و از خود حرف بیافریند بلکه او شیاطین را لعنت می کند و به آن ها دشنام می دهد.
پس قرآن همه ی گونه های شعر را حرام نمی داند همچنان که همه ی افراد شاعر را مجرم .ایمان وعمل صالح و بسیار ذکر خدا را آوردن و پیروزی حق بر باطل معیارهای مورد نظر قرآن کریم هستند که در سایه ی آن شاعر اسلامی مورد رضایت قرآن از غیر تعیین می شود واین معیارها در شاعران نبی(ص) مهیا شده بود که توانستند رضایت خداوند را به دست آورند. (مغنیه:1421ه.ق،77)
2-8- غدیریه سرایی
غدیریه به قصیده و سروده ای گفته می شود که پیرامون قضیه غدیر خم یعنی ولایت و جانشینی حضرت علی(ع) توسط حضرت رسول(ص) به امر الهی،سروده شده است ودر آن به یاد کرد حادثه ی غدیر خم و امامت حضرت علی(ع) و ذکر مناقب و فضایل آن حضرت و آیات و روایاتی که در شأن اوست می پردازند.اولین کسی که غدیر خوانده است حسان بن ثابت است که به محض پایان یافتن خطبه پیامبر در غدیر خم از پیامبر اجازه خواست تا سروده خویش را بخواند و این غدیریه سرایی از همان روز غدیر خم شروع شد و این روند تاکنون نیز ادامه دارد قبل از آشنا شدن با تنی چند از غدیریه سرایان،ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد.
-انگیزه سرودن غدیریه ها چه بوده است؟ به طور قطع یک انگیزه تنها نمی تواند باشد و شاید به اندازه سروده ها،انگیزه وجود داشته باشد ولی آنچه به طور اشتراک می توان بیان کرد آنست که حقیقت غدیر خم غیر قابل انکار است و شاعران ادبیات و شعر را برای اثبات این حقیقت غیر قابل انکار و اثبات حقانیت علی(ع) و ولایت او و گسترش علی دوستی و علی شناسی به کار گرفتند و از این راه حادثه غدیر را زنده نگه داشتند.
– از همان روز واقعه غدیر خم،غدیریه سرایی آغاز شده و در تمام قرون و دهه ها بصورت پیوسته تا به امروز ادامه داشته است واین خود حقانیت آن چیزی است که در روز واقعه ی غدیر خم اتفاق افتاده است چرا که در هر عصری،هر مطلبی که در میان مردم وجود داشته باشد شاعران آن را منعکس می کنند،شعرا منعکس کننده ی آن چیزی هستند که در زمان خودشان هست اگر مسئله ی غدیر مسئله ای بود که مثلاً در قرن 4 بوجود آمده بود دیگر در قرن اول و دوم و سوم شاعران این همه شعر درباره اش نگفته بودند در هر قرن ما می بینیم که مسئله غدیر جزء ادبیات آن قرن است.
(مطهری:1365ه.ش،101)
– در بیان غدیریه سراها همه نوع طیفی وجود دارد هم شیفتگان امامت و ولایت که به دفاع از آن نه تنها شعر سروده اند بلکه سرو خون داده اند و هم شعرا و اهل سنت این واقعه را ذکر کرده اند و حتی مخالفین امام علی(ع) در عصر امام حقانیت آن روز را به زیبایی بیان کرده اند. از آن جمله است عمروعاص که تمام عمر خود را بعد از حضرت رسول(ص) به مخالفت با حضرت علی(ع) پرداخت.نه تنها مسلمانان این واقعه را در سروده های خویش ذکر کرده اند که عده ای از شاعران نصرانی نیز این واقعه را بیان و بر آن صحه گذاشته اند مثل وامق نصرانی.
2-9- معروفترین شاعران غدیریه سرای عرب در قرون ابتدایی
قرن اول:امام علی(ع)، حسان بن ثابت،محمد بن عبدالله حمیری،قیس بن سعد انصاری.
دوستی کردن،یاری دادن،همبستگی،به دست گرفتن کاری،فرماندهی داشتن،حق تصرف ودخالت در کاری داشتن از جمله معانی است که ذیل لغت ولایت در فرهنگ ها19 نوشته شده است.آنچه در کاربرد شیعی و کلامی از آن فهمیده می شود داشتن حق سرپرستی و اولویت در تصرف نسبت به کسی یا چیزی و نوعی حق حاکمیت و اداره ی امور است.صاحب این حق را “ولی” و “مولی” می گویند و طبق این تعریف،لزوم اطاعت از حرف ها و اوامر صاحب ولایت نیز روشن است.(مطهری:1377،56)حق ولایت در درجه نخست از آن خداست او ولی و مولای اهل ایمان است”واللهُ وَلیُّ الّذین آمنوا”(بقره:257)یعنی”خدا سرپرست کسانی است که ایمان آورده اند” در درجه بعد ولایت از آن پیامبر خداست و قرآن او را از خود مومنان نسبت به خودشان سزاوارتر می شمارد”النَّبیُّ أولی بالمُومنینَ من أنفُسِهِم”(احزاب:6) یعنی پیامبر نسبت به مومنان از خودشان اولویت دارد.”در نوبت بعد این ولایت به امامان معصوم می رسد که جانشینان پیامبرند و اطاعت آنان به عنوان”اولوالاَمر” در کنار اطاعت خدا و رسول واجب است.20(محدثی:1386،594)
اما وصایت در اسلام،همان خلافت و جانشینی پیامبر اکرم(ص) است که امیرمومنان وائمه دیگر این نقش و سمت را داشتند و از حضرت علی(ع) در روایات به عنوان سیدالاوصیاء،سید الوصیین،وصی النبی و… یاد شده است “إنّ أفضلَ الأوصیاءِ وَصِیُّ محّمدٍ”(کافی:1385ه ش،1/450)خود علی(ع) در شورای انتخابات خلیفه به آنان فرمود:شما را به خدا قسم آیا برای پیامبر خدا جز من”وصیّ” می شناسید؟ گفتند:نه (مجلسی:1429ه ق،1/38)
3-2-1 ضرورت ولایت
با بررسی اجمالی کتاب قرآن و سیر در احادیث رسول(ص) به این نکته پی می بریم که پیرامون احکام حلال و حرام هم چنین فرائض حدود 300 آیه نازل شده و نیز در حدود 400 حدیث از پیامبر گرامی اسلام در این زمینه وجود دارد.حال باید دید که جامعه اسلامی بعد از حضرت رسول(ص) زمانیکه با مسائل جدید مواجه می شود چگونه باید پاسخ آن ها را بیابد.به عبارت دیگر چه کسی می تواند از آیات و احادیث حضرت رسول(ص) احکام را استنباط کند؟ آیا مگر نه این است که باید فردی لایق با تعلیم الهی و غیبی،احکام این نوع حوادث را از آن ادله محدود استخراج کرده و در اختیار امت بگذارد و نیز علاوه بر چنین علم وسیع و گسترده باید از گناه وخطا مصون و پیراسته گردد یعنی معصوم باشد تا به بیراهه و خطا نرود و جامعه را مبتلا به آن ها نگرداند.
ضمناً برای شناسایی چنین فردی که بتواند علم امامت را از پیامبر بگیرد و خود نیز معصوم باشد نمی توان از طریق به آراء گذاشتن و یا توسط شورایی تعیین گردد بلکه باید از طرف خداوند باشد که عالم به درون سینه هاست و به همین دلیل است که آیه ی اکمال دین به نقل از علمای شیعه و سنی بعد از واقعه ی غدیر خم و برای اعلان جانشینی و امامت حضرت علی(ع) توسط حضرت رسول(ص) از جانب خداوند می باشد.واقعه ی غدیر خم خود به تنهایی برای اثبات امامت حضرت علی(ع) و فرزندانش کفایت می کند. (علامه حلی،فاضل مقداد:1379ه.ش،222ـ247)
3-2-ولایت وامامت در سنت پیامبر
جانشینی امام علی(ع) در احادیث حضرت رسول(ص) بسیار فراوان بیان شده است و پیامبر از ابتدای رسالت تا انتهای آن در هر شرایط و موقعیتی که برایش فراهم می شد آن را بیان می فرمودند و جالب توجه این که این احادیث را نه تنها علمای شیعه بیان کرده اند بلکه علما و بزرگان اهل سنت نیز تایید و نقل کرده اند وما به شمه ای از آن‌ها اکتفا می کنیم:
3-2-2-1 حدیث سفینه
“إِنّما مثلَ اهلَ بیتی فیکم کَمثلِ سفینه نوح،مَن رَکَبَها نَجی و من تَخَّفَ عنها هَلَکَ” “و بدرستیکه مثل خاندان من در میان شما مانند کشتی نوح است هر کس در آن سوار شد رستگار گردید وهر کس که از آن روی گرداند هلاک گردید. (ترمذی:بی تا،5/565)
از دلایل شیعه در توسل به اهل بیت پیامبر و حقانیت آن ها و صلاحیت داشتن آن ها بر جانشینی پیامبر این حدیث است.
3-2-2-2 حدیث ثقلین
“إنی تارکٌ فیکُمُ الثَّقَلینَ کتابَ اللهِ و عِترَتی و اهلَ بیتی لن یفترقَ حتیّ عَلَیَّ الحَوضَ.” “بدرستیکه دو چیز گرانبها در میان شما باقی می گذارم کتاب خدا و عترتم و خاندانم و آن دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا بر من در حوض کوثر وارد شوند.”
(همان:5/663)
3-2-2-3 حدیث منزلت
“علیٌّ مِنّی بمنزلهِ هارون من موسی ألا أنَّه لا نبیَّ بَعدی” “علی نسبت به من مانند هارون نسبت به موسی است جز این که بعد از من پیامبری نیست”.
(مجلسی:1429ه ق،37/206)
این حدیث دقیقاً جانشینی پیامبر را بیان می کند با صحت تمام و بصورت متواتر از طرف شیعه و سنی نقل شده است.
3-2-3دلایل امام بودن حضرت