مقایسه ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش در گروهی از معلمان و پرستاران- قسمت 8

مردان

 

28/12

 

77/6

 

1

 

30

 

25

 

 

 

زنان

 

88/9

 

91/4

 

2

 

22

 

25

 

 

 

معلمان

 

مردان

 

68/16

 

27/8

 

3

 

30

 

25

 

 

 

زنان

 

24/18

 

25/7

 

2

 

30

 

25

 

 

 

جدول 6ـ4. نتايج t مستقل براي مقايسه ميانگين میزان سابقه شغلی
در دو گروه پرستاران و معلمان

 

 

متغیر

 

گروه

 

میانگین

 

انحراف معیار

 

بررسی برابری واریانسها

 

بررسی برابری میانگینها

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

No Related Post