مقاله رایگان درباره افغانستان، دانشجویان، طلاق، قانون اساسی

ه تلویزیون های خصوصی یکی پی دیگری به وجود آمد و در حال حاضر بیش از بیست شبکۀ تلویزیونی خصوصی در افغانستان فعالیت می کنند که در مقایسه با شبکه های دولتی از مخاطبان زیادتری برخوردار اند، در میان رسانه های موجود در افغانستان طبق تحقیقی که توسط خانم مژگان مصطفوی صورت گرفته است تلویزیون بیشترین مخاطب را از میان سایر رسانه ها داشته و میزان تأثیر گذاری آن نیز زیاد بوده است، به نظر می رسد امروزه تلویزیون های خصوصی در افغانستان در تحولات سیاسی نقش عمده ایی را بازی می کنند و توانسته اند در مدت کمی از آغاز فعالیتشان از محبوبیت و اعتماد فراوانی در میان مردم برخوردار شده و تلویزیون دولتی را در تمامی عرصه ها به مبارزه بطلبند.‬‬
به نظر می رسد با افزایش تعداد شبکه های خصوصی تلویزیون در افغانستان این شبکه ها نقش موثری در روند توسعۀ سیاسی افغانستان داشته اند، آنها به طور مشخص در دوره انتخابات، چه انتخابات ریاست جمهوری و چه انتخابات پارلمانی، نقش موثری را در کشاندن مردم به پای صندوق های رأی بازی کرده اند و نمی توان نقش آنها را در افزایش آگاهی های سیاسی جامعه نادیده گرفت، افغانستان امروزی را نمی توان بدون تلویزیون های خصوصی تصور کرد، در زمانی که تلویزیون دولتی قادر نبود که بتواند اکثریت جامعه افغانستان را تحت پوشش برنامه های خود قرار بدهد این تلویزیونهای خصوصی بودند که بسرعت وارد میدان شدند و در روند اطلاع رسانی موثر واقع شدند.
به نوشته سایت بی. بی. سی۱ تا سال ۲۰۱۰ میلادی بیست شبکه تلویزیون خصوصی مجوز فعالیت گرفته اند که بیشتر آنها نیز فعالیت خود را آغاز کرده اند که این تعداد در سطح منطقه کم نظیر است. این افزایش شبکه های تلویزیون های خصوصی در افغانستان به نظر می رسد که بر روند توسعۀ سیاسی در این کشور تأثیرات مثبت گذاشته است از این رو نگارنده در این تحقیق سعی نموده است که نگرش دانشجویان دانشگاه هرات را در مورد نقش تلویزیون های خصوصی در توسعۀ سیاسی افغانستان بررسی نماید. با توجه به این که سیاست مداران با توسعۀ تلویزیون سعی داشته اند که از این رسانه به نحو احسن در جهت پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده نمایند، در افغانستان نیز مردم شاهد هستند تعداد زیادی از شبکه های تلویزیون های خصوصی در این کشور از سوی سیاستمداران و سران احزاب سیاسی ایجاد شده اند که آنها با تاسیس این شبکه های تلویزیونی سعی دارند اهداف سیاسی خود را به پیش ببرند.با توجه به این که تلویزیون پر مخاطب ترین رسانه مدرن است و در تمامی دنیا هر ثانیه حجم عظیمی از اطلاعات توسط تلویزیون انتقال می یابد، در این پژوهش نگارنده سعی دارد تا به بررسی نقش شبکه های تلویزیون خصوصی در توسعۀ سیاسی افغانستان از دیدگاه دانشجویان دانشگاه هرات بپردازد و به این مسئله یا سوال پاسخ دهد که از نظر دانشجویان دانشگاه هرات شبکه های تلویزیونی خصوصی در توسعۀ سیاسی افغانستان از چه جایگاهی برخوردار هستند.
ضرورت و اهمیت موضوع :
نقش ارتباطات در روند توسعه کشورها را نمی توان نادیده گرفت، رسانه های جمعی در این میان نقش محوری را بر عهده دارند. عصر کنونی عصر اطلاعات نامیده شده است و اطلاعات امروز یکی از عوامل مهم توسعه به شمار می رود. قانون اساسی افغانستان آزادی اطلاعات و رسانه ها را به رسمیت شناخته و به نظر می رسد که دولت افغانستان نیز تلاش جدی دارد که از این آزادی حمایت نماید. در پناه قانون اساسی و حمایت دولت، افغانستان شاهد رشد قارچ گونه رسانه ها بوده است ، در این میان تلویزیون به علت اینکه می تواند مخاطبان فراوانی را جلب نماید از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار شده است، رادیو و تلویزیون در جوامعی چون افغانستان که سطح سواد در آن بسیار پایین است می تواند نقش مهمی را بازی کند و در مقابل مطبوعات به علت سطح پایین سواد نمی تواند نقش مهمی را ایفا نماید از این رو فضا برای رادیو و تلویزیون کاملأ باز است و از میان این دو، تلویزیون به علت چند بعدی بودن نسبت به رادیو مخاطبان زیادتری را به سوی خود جلب می کند در نتیجه می تواند نقش موثری را در توسعۀ افغانستان داشته باشد، البته اگر به درستی و کار آمد به کار گرفته شود.
شبکه های تلویزیونی خصوصی زیادی در افغانستان فعالیت می کنند و مردم افغانستان نیز از میان سایر رسانه ها وقت زیادتری را صرف تماشای این شبکه ها می کنند، لذا مطالعه و تحقیق در مورد این شبکه ها و مخاطبان آنها ما را در مسیر شناخت هر چه بیشتر چگونگی تأثیرات این شبکه ها کمک خواهد کرد، شبکه های تلویزیونی نقش مهمی در نگرش مردم نسبت به جامعه و تحولات سیاسی بازی می کنند و تبلیغات سیاسی که از طریق این شبکه ها صورت می گیرد تأثیر فراوانی در نگرش سیاسی مخاطبان دارد، از این رو می توان تلویزیون های خصوصی را از مهم ترین عوامل شکل گیری نگرش سیاسی و در نهایت رفتار سیاسی جامعه افغانستان دانست. همانطوری که اشاره شد اهمیت موضوع زمانی زیادتر می گردد که رهبران سیاسی افغانستان در جامعۀ چند قومی عمدتا با ایجاد یک شبکۀ تلویزیونی سعی در اشاعه افکار سیاسی خود دارند. از جانب دیگر نیز دولتهای ذینفع در نظام سیاسی افغانستان نیز به نحوی در تلاش هستند که حداقل با حمایت از یکی از این شبکه ها سعی در تثبیت برنامه های استراتژیک خود در افغانستان داشته باشند، با توجه به این مسائل بررسی نقش تلویزیون های خصوصی در جامعه ای چند قومی که تازه از بستر جنگ برخاسته است می تواند ما را در شناخت هر چه بیشتر نقش این شبکه ها در توسعه سیاسی یاری رساند. تلویزیون در کسب و حفظ قدرت سیاسی و ایجاد رابطه بین حکومت و مردم و تأثیرگذاری بر افکار عمومی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، به ویژه جایگاه خبری تلویزیون بسیار مهم است.
افغانستان کشوری است دارای منابع غنی زیر زمینی، اما توسعه نیافته، زیرا سالهای متمادی جنگ مانع آن شده است که مردم این کشور طعم پیشرفت و آبادانی را بچشند، رسانه ها با کارکردهای نوین خود در افغانستان یک پدیده جدید محسوب می شود، نخستین روزنامه افغانستان در سال ۱۲۵۲ خورشیدی انتشار یافت و اولین تلویزیون افغانستان در سال ۱۳۵۷ خورشیدی تاسیس گردید، اما این رسانه ها دولتی بوده اند و مردم آنها را نه به عنوان صدای خود بلکه صدای دولت می شناختند، در دوران طالبان نیز افغانستان کشوری بدون تصویر بود. بعد از سقوط طالبان رسانه ها با رویکرد جدید و با مالکیت های خصوصی به وجود آمدند.
پژوهش حاضر می تواند بر شناخت هر چه بیشتر تلویزیون در جامعه کمک نماید و نقش این رسانه را در روند توسعه کشور روشن تر نماید و از سویی می تواند خلاًهای پژوهشی که در این زمینه در افغانستان وجود دارد را پر نماید، زیرا تا کنون چنین پژوهش هایی در افغانستان خیلی کم صورت گرفته است.
هدف اصلی تحقیق :
با گسترش روز افزون شبکه های تلویزیونی خصوصی در افغانستان این مسئله مطرح می شود که این شبکه های تلویزیونی چه اندازه توانسته اند در توسعۀ سیاسی افغانستان نقش داشته باشند، بدین منظور پژوهش حاضر به شناسایی نگرش دانشجویان دانشگاه هرات در مورد نقش تلویزیونهای خصوصی مورد بررسی در توسعه سیاسی پرداخته است.
اهداف فرعی تحقیق :
در این تحقیق علاوه بر هدفی که در بالا ذکر شد به اهداف جزیی تری نیز پرداخته شده است که به صورت فهرست وار ارائه شده است :
اهداف فرعی این تحقیق عبارتند از :
۱ – شناخت میزان استفاده دانشجویان دانشگاه هرات از شبکه های تلویزیون های خصوصی.
۲- شناخت ویژگی های شبکه های تلویزیون های خصوصی مورد بررسی از نظر دانشجویان دانشگاه هرات.
۳- شناخت میزان اعتماد دانشجویان دانشگاه هرات نسبت به شبکه های تلویزیون های خصوصی مورد بررسی.
۴- شناخت میزان سرمایۀ فرهنگی دانشجویان دانشگاه هرات و رابطه آن با دیدگاه آنها نسبت به شبکه های تلویزیونی مورد بررسی.
فصل دوم
مباحث نظری
مقدمه
در مورد نقش ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی در توسعۀ سیاسی بحث های فراوانی صورت گرفته است و عموم محققان حوزۀ توسعه و رسانه ها به این امر باور دارند که نقش ارتباطات در توسعه خصوصا توسعۀ سیاسی را نمی توان در این عصر نادیده گرفت.
دراین فصل به بررسی منابع و مرور ادبیات نظری موضوع مورد مطالعه خواهیم پرداخت و به دنبال این هستیم تا مبانی نظری و چارچوب نظری مرتبط با موضوع تحقیق را بر اساس منابع و پژوهش های انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق ارائه کنیم. از این رو، این فصل در پنج بخش تنظیم شده است که در بخش اول به تاریخچه مختصر افغانستان و سیر تاریخی تلویزیون در جهان و افغانستان پرداخته ایم و در فصل دوم به مفاهیم اصلی پژوهش مثل تحول و نقش تلویزیون و مفهوم توسعۀ سیاسی و توسعۀ سیاسی در افغانستان توجه شده است و در بخش سوم به نظریۀ های ارتباطاتی با تأکید بر توسعۀ سیاسی پرداخته شده است، بخش چهارم نیز مرور تجربی و پیشینه تحقیق این موضوع را در بر دارد و در نهایت در بخش پنجم چارچوب نظری موضوع تحقیق و سوالات و فرضیه های تحقیق بیان شده است.
بخش اول
تاریخ مختصر افغانستان
برای آشنایی مخاطبان، خصوصا مخاطبان ایرانی با کشور افغانستان تاریخ مختصری از افغانستان آورده شده است تا مخاطبان ایرانی آشنایی دقیق تری با کشور همسایه خود افغانستان پیدا کنند و این تاریخچه بنا به ضرورت آن آورده شده است.
کشور افغانستان که از نگاه جغرافیایی در مرکز قاره آسیا قرار گرفته است و به صورت یک چهار راه میان مناطق بزرگ این قاره قرار گرفته است و در جریان تاریخ همواره مورد تهاجم جهانگشایان قرار گرفته است. از جانب شمال افغانستان در فاصله ای تقریباً یکهزار و هفتصد کیلومتراز پامیر در شرق تا دهنه ذوالفقار در غرب با خاکهای تاجیکستان ، ازبکستان، ترکمنستان هم مرز است، در غرب آن کشور جمهوری اسلامی ایران و در جنوب و شرق آن کشور پاکستان قرار دارد در گوشه شمال شرق افغانستان در فاصله هفتاد و چهار کیلومتر با کشور چین هم مرز است. مساحت افغانستان ۶۵۰۰۰۰ کیلومتر مربع است. افغانستان یک کشور کوهستانی است و اقلیم افغانستان روی هم رفته خشک و بری است( فرهنگ، ۱۳۸۰ : ۴ ).
قدیمی ترین نام افغانستان که از عهد اویستا ( هزارسال قبل از میلاد تا قرن پنجم میلادی ) بر این کشور اطلاق می شد آریانا بوده است، دومین نام نیز خراسان بوده است که بعد از قرن سوم میلادی کلمه خراسان که به معنای مشرق و مطلع آفتاب است از قرن پنجم تا قرن ۱۹ میلادی بر این سرزمین اطلاق می شد، و در قرن ۱۹ میلادی خراسان جای خود را به اسم تازه افغانستان داد، افغان نام قبایلی از اقوام پشتون افغانستان است که به تدریج این نام از این قبایل بر تمام این سرزمین اطلاق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *