مفهوم زنا:/پایان نامه درباره کودک آزاری

حمایت از کودک در برابر آزار جنسی

برای غریزه جنسی نیز مانند هر غریزه و نیروی دیگر، شیوه های مختلفی در جهت ارضا و تأمین وجود دارد که برخی از آنها با طبیعت انسانی ، موافقت و همسویی دارد و پاره ای دیگر، مغایر با طبیعت بشر می باشد و به آن « انحراف جنسی» گفته می شود.[1]

اگر چه موارد سوء رفتار و بی توجهی نسبت به کودکان به مراجع قانونی گزارش نمی شود ، اما هر بار که موردی در مطبوعات منعکس می گردد، تبدیل به کانون توجه افکار عمومی می گردد و موارد بیشماری از کودک آزاری  که پنهان مانده آشکار می شود.[2]

به طور کلی آزار جنسی در کودکان به نحوی است که مرتکبان هوس باز عمدتاً به جهت ارضای شهوت خود از اطفال سوء استفاده می نمایند. در این شیوه اطفال به طور مستقیم و به صورت تماس فیزیکی و بدنی، مورد استفاده قرار می گیرند مانند جرایم زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه و…

دلایل زیادی در سوء استفاده یا آزار جنسی وجود دارد که می توان از مهم ترین آن ها به فقر، مشکلات آموزشی و مباحث فرهنگی اشاره کرد. اگر چه آمار دقیق  و رسمی در این خصوص وجود ندارد ولی بیشترین موارد این نوع کودک آزاری توسط افراد مورد اعتماد و نزدیک کودک صورت می گیرد و معمولاً قربانیان کودک و مجرمان مردان خانواده  هستند که قربانیان این نوع سوء استفاده، سالهای زیادی این مسأله را با خود به همراه دارند چرا که قربانیان و اعضای خانواده به دلیل ترس از خشونت و یا برای فروپاشی خانواده، این مورد کودک آزاری را عنوان نمی کنند بنابراین یکی از دلایل مهم شیوع این نوع کودک آزاری عدم تناسب مجازات و پایین بودن میزان مجازات است. در حالی که در مورد آزار جنسی بزرگسالان مجازات سنگین تری وجود دارد، از کودک آزاری جنسی حمایت آن چنانی نشده است که در این راستا حمایت بیشتر قوه قضائیه را می طلبد.

البته در برخی موارد اطفال به جهت مقاصد شوم تجاری، اقتصادی مورد سوء استفاده نامشروع اشخاص دیگر در فعالیت های جنسی قرار می گیرند. بنابراین مقنن در این خصوص آن چه که توقع می رفت حمایت آن چنانی از اطفال ننموده است که در ادامه به برخی از موارد آزار جنسی کودکان اشاره خواهیم کرد.

مبحث اول: زنا

زنا عبارت است از ارتباط غیرقانونی و نامشروع مرد و زن که در قرآن کریم از آن به عنوان «فاحشه» یاد شده است که خداوند در آیه 32 سوره اسراء می فرماید:

« ولا تقرَبوُا الزّانی انّهُ کانَ فاحشه وساءِ سبیلا»

و به زنا نزدیک نشوید چرا که آن همواره زشت و بدراهی است.

ماده 221 قانون مجازات اسلامی اشاره دارد به این که  « زنا عبارت است از جماع مرد و زن که علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد و طی به شبهه  نیز نباشد.»

با توجه به تعریف یاد شده، زنای با طفل عبارت است از جماع شخص مذکر و مونث (یکی بالغ و دیگری نابالغ) صورت می گیرد. اگر چه تبصره 1 ماده 221 قانون مجازات اسلامی تصریح می دارد که جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می شود. پس می توان زنا را جماع شخص مذکر با دختر صغیر دانست، اما به طفل مذکر هم می توان آسیب جنسی رساند یعنی فرد بزرگسال مؤنث از صغیر مذکر برای عمل زنا استفاده نماید.

البته محققان و روان شناسان معتقدند زمانی که یک شخص خاص در طول مدت زمان معین، یک فرد خاص را مورد آزار جنسی قرار دهد، سوء استفاده جنسی واقع شده است . بنابراین در سوء استفاده جنسی، شخص آزار دهنده و کودک مورد‌آزار جنسی، یک فرد ثابت هستند و این آزار جنسی در طول مدت زمان تکرار می‌گردد.

به نظر نگارنده در قوانین کیفری ایران متأسفانه  نسبت به موضوع کودک آراری جنسی جرم انگاری خاصی نشده است و تحت عنوان کودک آزاری جنسی، قانون یا مورد خاصی مشاهده نمی شود و حمایت ویژه یا افتراقی از کودکان در مقابل اعمال منافی عفت و جرایمی از جمله زنا، لواط، تقبیل و مضاجعه و هر نوع سوء استفاده جنسی یا آزار جنسی دیگر یا اساساً وجود ندارد و یا در برخی موارد حتی حمایت کیفری کمتری هم از آن‌ها به عمل آمده است.

[1] – شرفی، محمدرضا، دنیای نوجوان، تهران، انتشارات تربیت، چاپ چهارم، 1380 ، ص 146

[2] – معظمی، شهلا، بزهکاری کودکان ونوجوانان ، ص 225

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

کودک آزاری در نظام کیفری ایران