مفاهیم مقدماتی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

مفاهیم مقدماتی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان

سیستم‌ برنامه ریزی منابع سازمان قادر است اطلاعات موجود در سازمان را در تمام حوزه های فعالیت سازمان به طور یکپارچه و منسجم جمع آوری کرده و این اطلاعات و نتایج حاصل از آن را در اختیار ذی نفعان و استفاده کنندگان آن در سطوح مختلف سازمان قرار دهد. هدف اصلی این فناوری، نفوذ فناوری اطلاعات در تمامی مراحل فعالیت های یک سازمان یا بنگاه اقتصادی است تا منابع مختلف بتوانند با تبادلات منطقی میان خود، خروجی یکپارچه ای را ارایه کنند. سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، سیستم اطلاعاتی پیکره بندی شده ای می باشد که جهت خودکارکردن وظایف و فعالیت ها وکارآمد کردن فرایندهای سازمان در سه سطح فرایندهای استراتژیک، کنترل های مدیریتی و کنترل های عملیاتی پدیدآمده است و راه حل داده ای (اطلاعاتی) یکپارچه ای را در سرتاسر زیر ساخت سازمان ارائه می دهد (Raschke,2010). این راه حل به سازمان ها اجازه می‌دهد تا بتوانند منابع خود را موثرتر اداره کرده و به واسطه یکپارچگی تمام اطلاعات در میان فرایندهای کاری مختلف، هزینه ها را در بلند مدت کاهش داده و کارایی را افزایش ‌دهند. این سیستم امکان مقابله با رقابت و پاسخ گویی به نیازمندی های روزافزون مشتریان سازمان را از طریق تسهیل مدیریت موثر واحدهای مختلف سازمان، افزایش سرعت ارائه خدمات و کالاها، بهبود ارائه خدمات به مشتریان، افزایش چابکی و بهره وری، افزایش کیفیت محصولات و هماهنگ نمودن تقاضا، عرضه و تولید و استاندارد سازی فرایندهای سازمان فراهم آورده و متعاقبا منجر به بهبود قابلیت رقابت سازمان می گردد (Pham, 2008; Yeh et al., 2007; Motwani et al., 2005; Liao et al., 2007; Karsak and O¨ zogul, 2009; Kwahk and Lee, 2008; Dey et al., 2010; Al-Mashari et al., 2003;  Sanchez et al., 2009; Grabski and Leech, 2007;). این سیستم همه نیازهای سازمان را با نگرشی فرایندی (در جهت نیل به اهداف سازمان و یکپارچه سازی تمام عملیات) برآورده کرده و منجر به تغییر فعالیت های سازمان از حالت وظیفه گرایی به فرایند محوری می گردد. این سیستم مجموعه فرایندهای عملیاتی و جریان اطلاعاتی یکپارچه ای را جهت بهره برداری بهینه از منابع سازمان و برقراری ارتباط بین طرف های تجاری با اتکا به تغییرات مداوم ارائه می نماید و از این طریق سبب افزایش بهره وری منابع سازمان می گردد. بنابراین سیستم برنامه ریزی منابع سازمان می تواند نیازهای هر یک از واحدهای کاری و عملیاتی سازمان ها، نظیر حسابداری ، خرید، برنامه ریزی و کنترل موجودی، توزیع(پخش)، تولید، و … را برآورده سازد (Sanchez et al., 2009; Nikookar et al., 2010; Karsak and O¨ zogul, 2009).

سیستم برنامه ریزی منابع سازمان حول تفکر برنامه های کاربردی پیش ساخته تکامل یافته است. به عبارت دیگر فروشندگان این سیستم، برنامه های کاربردی را برای هر بخش خاص صنایع تولید کرده و سازمان ها برنامه های کاربردی را مطابق با نیازهای خود خریداری می کنند. هر یک از این برنامه های کاربردی در بردارنده داده ها و اطلاعاتی می باشند که به واسطه آن ها امکان کنترل فرایندهای سازمانی را فراهم می آورند. در واقع هسته اصلی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان که بخش نرم افزار آن است،  بر مبنای این برنامه های کاربردی قرار دارد. هر یک از این برنامه های کاربردی، فعالیت های عملیاتی بخشی از سازمان را شبیه سازی می کند. برنامه های معمول نرم افزاربرنامه ریزی منابع سازمان شامل مدیریت تولید، مدیریت تدارکات، مدیریت وکنترل موجودی، مدیریت لجستیک، مدیریت فروش، و حسابداری می باشد که منجر به مدیریت بهینه کل چرخه تولید سازمان از مرحله سفارش تا محصول نهایی     می گردد. سیستم عامل های مورد استفاده برای نرم افزارهای ERP به طور معمول شامل سیستم عامل Windows NT  وUNIX  می باشد. از سال 2000 میلادی که سیستم های اطلاعات مبتنی بر وب ایجاد گردیدند، زیر ساخت تشکیل دهنده این سیستم باید بر اساس پروتکل ارتباطی TCP/IP  طراحی شده و قابلیت استفاده همزمان چند کاربر را فراهم آورد. همچنین سیستم برنامه ریزی منابع سازمان مشتمل برمجموعه فرایندهای سازمانی است که بر اساس RDBMS[1] ها تهیه و تنظیم شده است و از آنجا که این فرایند ها تقریبا در سازمانها و صنایع مشابه به صورت استاندارد و یکسان هستند، کمک بسزایی جهت ارتباط سازمان ها به سیستم های برون سازمانی از قبیلSCM  و CRM  می کنند.

 

[1] Rational Data Base Managament System