علل تغییر در پروژه ممکن است منشا خارجی داشته و یا متاثر از فشارهای داخلی که بر پروژه در حال اعمال است باشد. علل خارجی تغییر در پروژه مانند تغییرات تکنولوژیکی ،تغییر در نیازها و سلیقه مشتری، تغییر در فعالیتهای رقبا ،تغییر در دولت و سیاست ها ،تغییر در اقتصاد و در نهایت تغییرات اجتماعی است. علل داخلی ممکن است از تغییر در خط و مشی مدیریت ،تغییر اهداف سازمان ،تغییر در استراتژی دراز مدت بقاء سازمان و … بوجود آید.
در سطح جزئیات بیشتر ،علل تغییر در پروژه های ساخت معمولا از هر دو سطح طراحی و اجرا نشات می گیرد. سطح طراحی مانند تغییر در طراحی ،اشتباهات طراحی ،حذفیات و پیشرفت عملیات است. علل ساخت محور اغلب مربوط به نامطلوب بودن سایت و شرایطی که مانع از انجام کار خوب می شود، تغییر در مواد و عملیات است. در تعیین نوع مدیریت تیم، طراحی و مسائل مربوط به ساخت و ساز باید در نظر گرفته شوند [۴۳].

 • علل خارجی
 • مسائل اقتصادی
 • مسائل زیست محیطی
 • مسائل فن آوری
 • مسائل قانونی

 
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 • علل داخلی
 • سطح سازمان
 • فرهنگ سازمانی
 • تصمیمات بی تاثیر
 • سطح پروژه
 • بهبود طراحی
 • دانش و مهارت ناکافی بین اعضای تیم پروژه
 • آب و هوای مساعد
 • تغییرات دیر هنگام از سمت کارفرما
 • تغییر تفکر طراح
 • خطاهای طراحی
 • اطلاعات ناکافی از شرایط ساخت
 • پارامترهای اصلاح شده طراحی
 • اختلافات قراردادی
 • ابهام در اهداف ،ابعاد و منابع پروژه

هر یک یا ترکیبی از عوامل فوق ممکن است باعث ایجاد تغییر در طراحی و یا ساخت پروژه شوند.