سایت مقالات فارسی – عارضه یابی زنجیره تامین با استفاده از استاندارد CSCMP- قسمت ۹۷

تا کنون در رابطه با تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره روش‌های مختلفی ارائه شده است که هر کدام با مکانیزم خود سعی در اولویت‌بندی گزینه‌ها دارند. در این میان بدلیل سهولت استفاده برای کاربر، امکان تفسیر پارامترها (دسته‌بندی شاخص‌ها و گزینه‌ها)، پایداری نتایج در مقایسه با اغلب روش‌های دیگر، امکان تحلیل حساسیت به صورت ساده و سریع، امکان استفاده از طرح گرافیکی مدلسازی و امکان در نظر گرفتن محدودیت‌های مختلف در بهینه‌سازی تصمیم (اصغری‌زاده، نصراللهی، ۱۳۸۶)، در این پژوهش از روش پرومتی[۸۹] برای اولویت‌بندی طرح‌ها استفاده شده است. این روش بدون نیاز به اطلاعات بیش از اندازه و با کاربردی آسان، نتایجی پایدار و قابل فهم ایجاد می‌کند.
پرومتی یا روش ساختاریافته رتبه بندی ترجیحی برای غنی سازی ارزیابی‌ها جهت انجام رتبه بندی، نخستین بار توسط برنز[۹۰] در سال ۱۹۸۲ ارائه شد (پرومتی I) و سپس توسط برنز و همکارانش توسعه داده شد (پرومتی II). روش پرومتی در زمینه‌های گوناگونی از جمله بانکداری، مکان‌یابی، برنامه‌ریزی نیروی انسانی، منابع آب، سرمایه‌گذاری، پزشکی، شیمی، مراقبت‌های بهداشتی، گردشگری به طور موفقیت‌آمیزی به کار گرفته شد. موفقیت این روش به دلیل خواص ریاضی و سادگی خاص استفاده از آن می‌باشد.
پرومتی از جمله روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره است که برای رتبه‌بندی یک مجموعه متناهی از گزینه‌ها بر اساس معیارهای معمولاً متضاد کاربرد دارد. در این روش هر دو گزینه بر اساس یک معیار مقایسه شده و سپس گزینه‌ها در بازه [۰,۱] رتبه‌بندی می‌شوند. این روش بدون نیاز به اطلاعات پیچیده و با کاربردی آسان نتایجی پایدار و قابل فهم ایجاد می کند.
پرومتی برای مسائلی به صورت زیر طراحی شده است (اصغری‌زاده، نصراللهی، ۱۳۸۵):

(۴-۳)

که در آن A یک مجموعه متناهی از گزینه‌های و مجموعه معیارهای ارزیابی می‌باشد. ممکن است هدف، ماکزیمم کردن برخی معیارها و مینیمم کردن سایر معیارها باشد اما در نهایت هدف تصمیم‌گیرنده انتخاب بهترین گزینه در قیاس با تمامی معیارها خواهد بود. بایستی توجه کرد که در بسیاری از وضعیت‌های تصمیم‌گیری، پیدا کردن چنین گزینه‌ای کار بسیار مشکلی می‌باشد (فیگویرا[۹۱] و همکاران، ۲۰۰۵).
حل یک مسأله چند معیاره نه تنها به داده‌های جدول ارزیابی بلکه به تصمیم‌گیرندگان نیز وابسته است. بهترین راه‌حل، به اولویت‌های فردی تصمیم‌گیرندگان که در ذهن آنها وجود دارد وابسته است. بنابراین اطلاعاتی در تعیین اولویت‌ها برای کمک به تصمیم‌گیری تصمیم‌گیرندگان مورد نیاز است. به همین منظور روابط اولویت مرتبط با مسأله چندمعیاره از نوع فوق به صورت زیر تعریف می‌شود:

(۴-۴)
(۴-۵)
(۴-۶)

که P، I و R به ترتیب نشان‌دهنده ارجحیت، بی‌تفاوتی و غیرقابل مقایسه بودن است. در مورد اطلاعات هر معیار بایستی اذعان کرد که روش پرومتی یک مطلوبیت مطلق حقیقی به هر گزینه اختصاص نمی‌دهد. بلکه بر مبنای مقایسات زوجی می‌باشد و اختلاف میان ارزیابی دو گزینه بر روی هر معیار را مورد بررسی قرار می‌دهد. بنابراین برای هر معیار تابع ترجیح به صورت زیر تعریف می‌شود (برنز و مارچال[۹۲]، ۱۹۹۴):

(۴-۷)

که

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.