پژوهش – عارضه یابی زنجیره تامین با استفاده از استاندارد CSCMP- قسمت ۴

چارچوب گاناسکاران

بر مبنای فرایند

با در نظر گرفتن فرایندهای مرتبط با زنجیره تامین به تعیین شاخص‌ها و سیستم‌های سنجش عملکرد می‌پردازند.

انواع چارچوب‌های دسته بندی فرایند نظیر چارچوب‌های APQC و SCOR

مدل مرجع عملیات زنجیره تامین (SCOR)

مدل مرجع عملیات زنجیره تامین ابزاری جهت نمایش و تحلیل زنجیره‌های تامین است. مدل یاد شده توسط انجمن زنجیره تامین[۴۰] (SCC) که یک سازمان غیرانتفاعی است به عنوان یک استاندارد صنعتی برای مدیریت زنجیره تامین تهیه شده است. این انجمن در سال ۱۹۹۶ با حضور ۶۹ شرکت عضو تشکیل شد و امروزه از سراسر جهان شرکت‌های علاقمند به بهبود دانش زنجیره تامین در این انجمن عضو هستند. SCOR به عنوان اولین چارچوب کلی برای ارزیابی و بهبود مدیریت و عملکرد زنجیره تامین به شمار می‌رود. این مدل بر خلاف مدل‌های بهینه‌سازی در آن هیچ شرحی از فرمول‌های ریاضی یک زنجیره تامین ارائه نشده است و در عوض از یک سری واژگان و فرایندهای استاندارد در آن استفاده شده است. به عبارت دیگر مدل SCOR دارای تعاریف استاندارد، واژگان و معیارهای اندازه‌گیری بسیار وسیعی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین می‌باشد (هندفیلد و نیکولاس[۴۱]، ۱۹۹۹).
این مدل شامل تشریح فرایندهای استاندارد مدیریتی، چارچوبی برای بیان ارتباط مابین این فرایندهای استاندارد، سنجه‌های استاندارد برای اندازه‌گیری عملکرد این فرایندها و تجربه‌های مدیریتی با بهترین عملکردها در این فرایندها است. مدل SCOR تعادلی مابین دو دیدگاه افقی (بین فرایندی) و عمودی (سلسله مراتب مابین فرایندها) ایجاد نموده و استفاده از آن به سازمان‌ها این اجازه را می‌دهد که با بهره گرفتن از یک رویکرد مشترک و فرایندهای استاندارد، در بهبود عملکرد کلی زنجیره نقش مهم و مؤثری داشته باشند و اولین مدلی است که می‌توان از آن در شکل‌دهی یک زنجیره تامین بر مبنای استراتژی کسب و کار[۴۲] (BS) استفاده نمود. این مدل مفاهیم شناخته شده‌ای از رویکردهای مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار[۴۳] (BPR)، الگوبرداری و اندازه‌گیری عملکرد را در یک چارچوب یکپارچه بکار گرفته و با مشخص نمودن وضعیت موجود هر فرایند، حالت بهبودیافته‌ای برای آن پیشنهاد داده و با توجه به سنجه‌های عملکرد در شرکت‌های مشابه، اهداف عملیاتی را برای هر فرایند برقرار می‌سازد.
مدل SCOR یک مدل مرجع بوده و چارچوبی را برای مشخص نمودن فعالیت‌های کارا و مؤثر در طول زنجیره تامین ارائه می‌دهد. محدوده بکارگیری این مدل از تامین‌کنندگانِ تامین‌کنندگان تا مشتریِ مشتریان است.
دامنه متدولوژی SCOR شامل موارد زیر می‌باشد:
تمام ارتباطات و تعاملات شرکت و مشتری از دریافت سفارش تا صدور صورت حساب
تمامی کارهای انجام شده بر روی محصول و یا خدمات از تامین کنندهِ تامین‌کنندگان تا مشتریِ مشتریان که شامل تجهیزات، منابع، قطعات یدکی، مواد فله‌ای، نرم‌افزار و خدمات می‌باشد.
تمامی تعاملات شرکت و بازار از پیش‌بینی و تعیین تقاضا تا تکمیل و تحویل هر سفارش
لازم به ذکر است SCOR در رابطه با فرایندهای فروش و بازاریابی، تحقیق و توسعه فن آوری، توسعه محصول و خدمات پس از تحویل توضیحی نداشته و آن‌ ها را تشریح نمی‌کند. همچنین SCOR دربرگیرنده موارد آموزش، کیفیت و فناوری اطلاعات است اما در مدل صریحاً به آن اشاره نمی‌شود.
سطوح اصلی در مدل SCOR
مدل SCOR دارای چهار سطح است که از شرکت یا زنجیره تامین شروع می‌شود و به سمت جریان مواد و فعالیت‌های جریان کار و اطلاعات در لایه‌های پایین‌تر حرکت می‌کند و در نهایت با اجرای این شیوه‌ها باعث ایجاد مزیت رقابتی و تغییر در شرایط تجاری سازمان می‌شود. این سطوح به شرح ذیل می‌باشد:
سطح ۱: تعریف وسیعی از انواع فرایندهای برنامه‌ریزی، منابع تامین، ساخت، تحویل و برگشت ارائه می‌کند و در این مرحله است که شرکت اهداف رقابتی زنجیره تامین خود را شکل می‌دهد. فرایندهای سطح ۱ معروف به فرایندهای SCOR هستند و در رابطه با هر یک از مراحل یا سطوح زنجیره تامین قابل تعریف می‌باشند و به پنج طبقه کلی مطابق حلقه‌های شکل ‏۲‑۱ تقسیم می‌شوند (گوناسکاران[۴۴] و همکاران، ۲۰۰۲).
شکل ‏۲‑۱: فرایندهای سطح یک مدل SCOR
این مدل چهار فعالیت اصلی مدیریتی ذیل را در بر می‌گیرد:
برنامه‌ریزی PLAN)‌(؛
منبع‌یابی (SOURCE
ساخت (MAKE
تحویل (DELIVER).
به عبارت دیگر، این مدل یک زبان فرایندگرای مشترک و استانداردی را در چهار حوزه تصمیم فوق‌الذکر مابین شرکا و ذینغعان یک زنجیره تامین فراهم می‌سازد. البته از ویرایش پنجم این مدل به بعد، حوزه بازگشت (RETURN) نیز جهت در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی و بازیافت مواد به چهار حوزه قبلی اضافه شده است که بیانگر اهمیت موضوع لجستیک معکوس[۴۵] در سیکل کلی زنجیره تامین است.
سطح ۲: تعداد ۲۷ حالت فرایند ممکن را از زنجیره تامین تعریف می‌کند. یک شرکت می‌تواند هم زنجیره تامین حقیقی و هم مطلوب خود را به وسیله انتخاب از این فرایندهای هسته‌ای طراحی نماید.
فرایندهای سطح ۲ معروف به نوع فرایندهای SCOR هستند و در رابطه با هر کدام از فرایندهای SCOR قابل تعریف می‌باشند. بنابراین می‌توان فرایندهای سطح ۲ را به صورت جزیی‌تر و مشخص‌تر مطابق جدول ‏۲‑۱ تعریف کرد (گویندو و چینام[۴۶]، ۲۰۰۷):
جدول ‏۲‑۲: فرایندهای سطح ۲ مدل SCOR

R D M S P
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.