عارضه یابی زنجیره تامین با استفاده از استاندارد CSCMP- قسمت ۱۲

انتخاب تامین کننده
برنامه ریزی مواد و لجستیک – موافقتنامه / دستورالعمل
ارتباط
بسته بندی و برچسب زنی
حمل و نقل
دریافت مواد
ارزیابی تامین کننده

همان طور که اشاره شد هریک از فصل‌های این متد شامل تعدادی سوال کیفی از وضعیت سازمان است. این سوالات بر حسب اهمیت به سه دسته‌ی F1، F2 و F3 تقسیم شده‌اند.
F3: اگر این نیازمندی‌ها در سازمان برطرف نشود، هزینه‌های زیادی به دنبال خواهد داشت.
F2: اگر این نیازمندی‌ها در سازمان برطرف نشود، رضایت مشتری و عملکرد سازمان به شکل جدی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
F1: اگر این نیازمندی‌ها در سازمان برطرف نشود، قدرت رقابتی سازمان کاهش خواهد یافت.
همان طور که مشخص است در این طبقه بندی، نیازمندی‌های F3 از بیشترین اهمیت (وزن ۳) برخوردار هستند و به دنبال آن‌ ها نیازمندی‌های F2 (با وزن ۲) و F1 (با وزن ۱) حائز اهمیت می‌باشند. در کل به تعداد ۲۰۶ نیازمندی در این متد معرفی شده است که هر نیازمندی در قالب یک سوال پرسشنامه مطرح می‌شود. در صورتی که آن نیازمندی در سازمان وجود داشته باشد، یک ‘X’ در کنار آن تایپ می‌شود. هر ‘X’ برای نیازمندی‌های F3، F2 و F1 به ترتیب ۳، ۲ و ۱ امتیاز برای سازمان به ارمغان خواهد آورد. در نهایت با جمع امتیازهای به دست آمده، سازمان در یکی از سه سطح A، B و یا C قرار خواهد گرفت.
سطح A: می‌توان سازمان را در زمره‌ی سازمان‌های کلاس جهانی در نظر گرفت. این مرحله در صورت کسب حداقل ۹۰% امتیازها حاصل می‌شود. همچنین تمامی نیازمندی‌های F3 بایستی برآورده شده باشد و بیش از ۶ مورد عدم انطباق در نیازمندی‌های F2 وجود نداشته باشد.
سطح B: سازمان در چندین حوزه دچار مشکلات به نسبت جدی است و برنامه‌های اقدامی مناسب جهت بهبود اوضاع موردنیاز است. این مرحله در صورت کسب امتیازی بین ۷۵-۹۰ درصد حاصل می‌شود. همچنین لازم است تمامی نیازمندی‌های F3 رعایت شده باشد و بیش از ۱۲ مورد عدم انطباق در نیازمندی‌های F2 وجود نداشته باشد.
سطح C: سازمان در این مرحله دچار مشکلات بسیار جدی می‌باشد. هر یک از سه وضعیت زیر، سازمان را در این مرحله قرار می‌دهد:
عدم برطرف شدن نیازمندی‌های F3، حتی یک مورد
عدم برطرف شدن بیش از ۱۳ مورد از نیازمندی‌های F2
کسب امتیاز کمتر از ۷۵%
در فایل اکسل علاوه بر مشاهده‌ی امتیاز کلی سازمان، امکان مشاهده و تحلیل وضعیت سازمان در هر یک از فصل‌های شش گانه وجود دارد. همچنین گرائِمل و پینادو[۷۷] (۲۰۱۱) در مقاله‌ی خود به بررسی اثربخشی متد MMOG/LE در صنعت خودروسازی پرداخته‌اند. نتیجه‌ی تحقیق آن‌ ها کارآمد بودن ابزار MMOG/LE در اندازه‌گیری عملکرد فرایندهای لجستیکی را نشان می‌دهد.
از نقاط قوت این متد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
روش به صورت کیفی و در نتیجه با سرعت بالایی قابل اجرا است.
تمامی روابط بین شاخص‌ها و فرایندها به شکل کاربرپسندی در نرم افزار اکسل کدنویسی شده است.
فرایندها منطبق با استاندارد ISO/TS طراحی شده است.
امکان بهینه کاوی و مقایسه‌ی جایگاه سازمان با شرکت‌های پیشرو میسر است.
خود ارزیابی می‌تواند توسط شخص سومی حتی برای سازمان‌های دیگر نیز صورت پذیرد.
همچنین از جمله نقاط ضعف این متد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
عدم توجه به داده‌های کمی سازمان که منجر به کاهش دقت نتایج می‌شود.
عدم ارائه‌ روابط علت و معلولی بین عارضه‌ها و علل بروز آن‌ ها.
اگرچه ادعا شده است برای سازمان‌های گوناگون قابل اجرا است، اما در عمل بیشتر خاص صنعت خودروسازی طراحی شده است.
بروزرسانی متد هر ۳ سال یکبار اتفاق می‌افتد و دسترسی به داده‌های بهینه کاوی بروز نمی باشد.

روش لامبرت

لامبرت در سال ۲۰۰۶ به ارائه‌ یک مدل جامع فرایندی در جهت مدیریت زنجیره تامین پرداخته است که بخشی از این مدل به خودارزیابی زنجیره تامین سازمان می‌پردازد. این خودارزیابی بر مبنای مراحل ۱۰ گانه‌ی زیر صورت می‌پذیرد:
ایجاد تعهد برای ارزیابی؛
انتخاب فرایند موردنظر جهت ارزیابی؛
انتخاب شرکت کنندگان در ارزیابی؛
زمان بندی ارزیابی؛
آشنا کردن شرکت کنندگان با چارچوب و فرایندهای مدیریت زنجیره تامین که مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت؛
تکمیل چک لیست‌های ارزیابی؛
خلاصه سازی نظرات برای به بحث گذاشتن در جلسه‌ی اجماع؛

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.