منابع مقالات علمی : عارضه یابی زنجیره تامین با استفاده از استاندارد CSCMP- قسمت ۱۰

مزایا و معایب روش تعیین ارزش مشتری
نقاط قوت‌:
استفاده از سلسله مراتب ارزش
استفاده از ساختار درخت تصمیم‌گیری برای تهیه پرسش‌های مورد نظر
ساختار استفاده شده در طراحی پرسشنامه دو قسمتی که یک قسمت آن دربرگیرنده سلسله مراتب ارزش و قسمت دوم آن لیستی از سوالات طراحی شده در رابطه با لجستیک است.
انعطاف پذیری پرسشنامه‌های طراحی شده
استفاده از تم‌ها برای دسته بندی عارضه‌ها
استفاده از ساختار ماتریسی برای شناسایی رابطه بین علت‌ها و معلول‌ها
نقاط ضعف:
عدم استفاده از داده‌های کمی
در روش توسعه داده شده برای سطح سوم سلسله مراتب ارزش، یعنی ارزش‌‌های مورد نظر مشتری، تعریف جدیدی ارائه نشد و عملاً از سلسله مراتب ارزش حذف شده است.
مبنای مشخصی برای طراحی سوالات پرسشنامه در نظر گرفته نشده است.
در این روش هیچ گونه اشاره‌ای به اینکه چگونه و بر چه اساسی سازمان بخش بندی شود نشده است.
در این روش در قسمت ارائه راهکار هیچ اشاره‌ای به چگونگی دسته بندی راهکارها و رتبه بندی آن‌ ها با توجه به محدودیت‌های موجود نشده است.

روش MMOG/LE

برنامه ریزی و لجستیک مواد، فرایند برنامه ریزی، اجرا و کنترل موثر و کارای جریان و انبارش کالاها، خدمات و اطلاعات مرتبط از نقطه مبداء تا نقطه مصرف با هدف برآورده کردن نیازهای مشتری صورت می‌گیرد. این راهنما به منظور کمک به سازمان‌ها در جهت ایجاد و پیاده سازی سیستم مدیریت برنامه‌ریزی و لجستیک مواد در کلاس جهانی تهیه شده است.
این متد نتیجه همکاری مشترک میان گروه های کاری در شرکت بین المللی Odette (با مسئولیت محدود) و گروه کاری صنعت خودرو برای ایجاد یک سیستم ارزیابی از برنامه ریزی و لجستیک مواد (MP&L) می باشد که در مقیاس جهانی قابل استفاده باشد. تلاش گروه‌های کاری، مبتنی بر مدرک ارزیابی لجستیک شرکت Odette (OLE) و راهنمای عملیات مدیریت مواد شرکت AIAG (MMOG) بود.
متد ارزیابی لجستیک شرکت Odette که به منظور ایجاد یک ابزار ارزیابی مشترک و قابل کاربرد در صنعت منتشر گردید، برای ارزیابی سیستم‌های لجستیکی و برنامه ریزی مواد مورد استفاده قرار می‌گیرد و بطور گسترده در اروپا کاربرد دارد. ارزیابی لجستیک Odette در هر دو صنعت خودرویی و غیر خودرویی کاربرد داشته است. هر چند این روش برای صنعت خودرو ایجاد گردید اما می تواند در سازمان‌های دیگر صنایع که هدفشان فعالیت کلاس جهانی در زمینه برنامه ریزی و لجستیک مواد است، موجب بهبود گردد.
تا قبل از سال ۱۹۹۹، سازندگان تحت بررسی برنامه ریزی‌های صورت گرفته از طرف چند سازنده دیگر قرار داشتند. به همین دلیل، شرکت AIAG اقدام به تشکیل یک گروه کاری با ماموریت زیر نمود :
تهیه یک راهنما که اجزای یک سیستم برنامه ریزی توانمند را تعریف نماید و جریان مواد تولیدی و اطلاعات را در صنعت اتومبیل سازی آمریکای شمالی مدیریت کند.
ایجاد یک زبان کاری مشترک که در سرتاسر زنجیره تامین مورد استفاده قرار گیرد.
نتیجه تلاش‌های صورت گرفته، معرفی MMOG در جولای سال ۱۹۹۹ بود.
این متد شامل ممیزی برنامه ریزی و لجستیک مواد، همراستا با استاندارد نظام کیفیت ISO/TS می باشد که می‌تواند بعنوان یک ابزار اجرایی عالی برای بهبودهای مستمر در تمامی فرایندهای برنامه‌ریزی و لجستیک مواد داخل سازمان نیز مورد استفاده قرار گیرد.
این متد، فعالیت‌های تجاری توصیه شده برای فرایند برنامه ریزی و لجستیک مواد در داخل تسهیلات کاربران را فرآهم کرده و یک تعریف مشترک از فعالیت‌های مواد برای تسهیل در ارتباط موثر مابین شرکای تجاری را ارائه می نماید.
تولید کنندگان اصلی خودرو (OEM) و تامین کنندگان می توانند این متد را در زمینه‌های بسیاری مورد استفاده قرار دهند:
ارزیابی‌های داخلی
ارزیابی فرایندهای داخلی موجود
بهین گزینی وضع موجود / بهترین عملکرد
هدایت فعالیت‌های بهبود مستمر
ارتقاء تامین کنندگان از طریق ارزیابی و یا بهبود عملکرد آنها
این متد ارزیابی به منظور ایجاد یک سیستم ارزیابی برنامه ریزی و لجستیک مواد که بتواند در طول چرخه عمر محصول، هم توسط سازنده و هم بوسیله مشتری مورد استفاده قرار گیرد، طراحی می‌شود؛ بنابراین هدف از این متد دستیابی به اهداف زیر می‌باشد:
ایجاد یک سیستم ارزیابی برنامه‌ریزی و لجستیک مواد که بتواند به توسط تمامی شرکای تجاری، هم داخلی و هم خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
امکان ایجاد و اولویت‌بندی طرح‌های بهبود مستمر در سیستم برنامه‌ریزی و لجستیک مواد، تا “زمان” را صرف آن دسته از فعالیت‌هایی نمائیم که بیشترین منفعت را برای سازمان دارند.
ایجاد اجزای یک سیستم برنامه‌ریزی و لجستیک مواد برای تامین کنندگان کالاها و خدمات در سازمان به منظور هدایت بهبود مستمر ویا بهبود عملکرد تحویل در زنجیره
ایجاد مبنایی برای فعالیت‌های بهین گزینی و تعیین “معیار بهترین عملکرد” در فرایندهای برنامه‌ریزی و لجستیک مواد به منظور هدایت طرح‌های بهبود مستمر
متد به شش فصل تقسیم شده است. با کاربرد سوالات ارائه شده در هر یک از این فصول، امکان ارزیابی عملکرد برنامه ریزی و لجستیک مواد و حرکت در مسیر «بهترین عملکرد» در صنعت، برای شرکت‌ها فرآهم می آید. هدف سهولت استفاده از متد برای تمامی شرکا در زنجیره تامین است.
به منظور دستیابی به یک امتیاز ارزیابی جامع از قابلیت سیستم برنامه ریزی و لجستیک مواد، تمامی فصول این متد بایستی تکمیل گردند. درحالیکه تمرکز این متد روی فعالیت‌های مرتبط با مواد در داخل سازمان است، مدل تجاری «مدیریت لجستیک / مواد» ارائه شده بیانگر این موضوع است که این فعالیت‌ها در محیط کاملا مجزا اجرا نمی شوند و سازمان از نظر ارتباط با شرکای زنجیره تامین خود، در یک وضعیت پایدار قرار دارد.
فصل‌های ۱ و ۲ به ساختار کلی برنامه ریزی و لجستیک مواد در داخل سازمان می پردازند. فصل‌های ۳ تا ۶ روی حوزه‌های خاصی از برنامه ریزی و لجستیک مواد تمرکز دارند. فصل‌ها به همراه موضوعات ارائه شده در هر فصل در جدول ‏۲‑۵ آورده شده است.
جدول ‏۲‑۵: فصل ها و موضوعات ارائه شده در هر فصل مربوط به مدل MMOG/LE

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.