پایان نامه طبقه بندی تغییرات در بخش های اصلی حوزه ساخت و ساز

پایان نامه طبقه بندی تغییرات در بخش های اصلی حوزه ساخت و ساز

  • طبقه بندی تغییرات در بخش های اصلی حوزه ساخت و ساز

بر پایه زمان، تغییر می تواند برنامه ریزی شده یا اورژانسی، فعال یا واکنشی، از پیش مشخص شده یا پس از اتفاق افتادن تشخیص داده شود. بر اساس نیاز، تغییر می تواند مفید، خنثی یا مخل باشد. با این حال از زمانی که صنعت ساخت و ساز مبتنی بر پروژه شده است، بهترین طبقه بندی ، بحث پیرامون طبقه بندی تغییرات در چهارچوب مراحل / فازهای پروژه های ساخت است. جدول زیر خلاصه ای از مراحل ،منابع و اثرات تغییر را نشان می دهد.
 
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید
 

  • مراحل، منابع و اثرات تغییر
خلاصه ای از مراحل تغییر در صنعت ساخت ذینفعان انواع تغییر اثرات اقدامات
امکان سنجی مالک /کارفرما/ کاربر و یا معمار تغییر در نیازها شامل خصوصیات محدوده پروژه، وظایف طراح و … تغییر در فرآیند طراحی ،ساخت و ساز دقت در ارائه اسناد و مشخصات دقیق قبل از مناقصه
طراحی طراح / مهندس مشاور نقشه های ناقص ، ناسازگاری ،نقص ،خطا در طراحی ،تغییر طراحی ،تغییر در کدها و قوانین ساخت ،حذف شرایط سایت و قابلیت ساخت دوباره کاری در طراحی و ترسیم ،دوباره کاری در اجرا ،دستورات تغییر کنترل بهتر مدارک طراحی،ترسیمات ،بررسی سایت ،توجه به قوانین ساخت و ساز در طراحی
ساخت سازنده / پیمانکاران جزء سازندگان شرایط طراحی، نقص کیفیت ،شرایط سایت پیش بینی نشده ،مهندسی ارزش ،مواد و تجهیزات غیر قابل دسترس ،هوای نامساعد را قبول نمی کنند دوباره کاری ،دستورات تغییر، تغییر در طراحی کنترل کیفیت ،کنترل سایت عملیاتی ،هماهنگی اسناد و نقشه ها ،گزارشات روزانه
  • مدیریت تغییر در پروژه های ساخت

در پروژه های ساخت، یک تغییر به اصلاح یا تغییر وضع موجود، فرضیات یا خواسته های قبلی اشاره دارد، این را می توان ناشی از عوامل داخلی یا خارجی دانست. تغییرات مختلف می تواند اثرات مختلفی داشته باشد. هدف از مدیریت تغییر، پیش بینی تغییرات احتمالی، شناسایی تغییراتی که در حال حاضر رخ داده است، برنامه ریزی جهت اقدامات پیشگیرانه و هماهنگی تغییرات در تمام پروژه است.

  • تشخیص تغییر

یک نیاز برای سیستم مدیریت تغییر موثر است، که در پروژه های ساخت روابط مورد نیاز، علایم، عملکرد بد و دیگر جنبه های مختلف تغییر را شناسایی می کند. در سیستم مدیریت تغییر این بسیار شایع است که مرحله شناسایی تغییر را حذف می کنند و مستقیم با ارزیابی تغییر و روند پیشنهادی شروع می کنند، این به آن دلیل است که بررسی نقش شروع تغییر ،که به صورت خودکار توسط سیستم انتخاب شده انجام پذیرد بسیار دشوار است. با این حال به لحاظ علمی دانشمندان به دنبال رسیدن به یک هوش خلاق در طراحی سیستم ها هستند [۴۴].

دانلود متن کامل پایان نامه ها در سایت zusa.ir
Share