مولین [1] (1983) برای اولین بار از ورزش به عنوان یک صنعت یاد کرد. او اشاره داشت هر گونه فعالیت ورزشی آماتوری و حرفه­ای که موجبات افزایش ارزش افزوده کالا و خدمات ورزشی را فراهم کند، صنعت ورزش محسوب می­شود(61).

پیتز، فیلدینگ و مایلر[2] (1994) در تأیید تعریف مولین، همه­ی محصولات، کالاها، خدمات، اماکن و افراد مرتبط با ورزش را اجزای صنعت ورزش معرفی می­کنند(64). در جای دیگر، پیتز و استاتلر[3] (1996) در رابطه با تعریف صنعت ورزش بر بازارهای مرتبط با ورزش، آمادگی و تفریحات سالم تأکید دارند(11). در کل صنعت ورزش به مجموعه فعالیت­های مرتبط با تولید و بازاریابی کالاها و خدمات ورزشی گفته می­شود که در ارتقای ارزش افزوده نقش داشته باشند(61).

برخی از متخصصین مدیریت ورزشی صنعت ورزش را به چند قسمت عمده زیر تقسیم می­کنند:

1- صنعت ورزش غیرحرفه­ای و آماتور (ورزش­های آموزشگاهی، دانشگاهی، باشگاهی و  بین­المللی)

2- صنعت ورزش حرفه­ای (رشته­های ورزش حرفه­ای)

3- صنعت ورزش­های روزمره و شرکت کردنی (مراکز آمادگی جسمانی و بدنسازی،  مکان­های تفریحی ورزشی، گردشگری ورزشی)

3- صنعت­ ورزش­های روزمره و شرکت کردنی (مراکز آمادگی جسمانی و بدنسازی،  مکان­های تفریحی ورزشی، گردشگری ورزشی)

4- صنایع و بخش­های پشتیبانی ورزش (مدیریت امکانات و تسهیلات ورزشی، مدیریت رویدادها و مراسم ورزشی، ارتباطات و صنعت اطلاع رسانی، صنعت کالاهای ورزشی)(72).

پیتز، فیلدینگ و مایلر (1994) نیز اجزای صنعت ورزش را بر اساس انواع محصولات و مشتریان به سه بخش عملکرد، تولیدات و توسعه­ی ورزشی تقسیم نموده­اند :

– عملکرد ورزشی در برگیرنده­ی امور مربوط به شرکت­کنندگان و تماشاگران ورزشی است.

– بخش تولیدات ورزشی، کلیه­ی کالاها و خدمات مورد نیاز جهت ایجاد و یا تسهیل بخش عملکرد ورزشی را فراهم می­کند.

– بخش توسعه­­ی ورزشی به کالاها و خدماتی که به پیشبرد تولیدات و عملکرد ورزشی یاری می­رساند اطلاق می­شود(64).

 

2- 1-11- عوامل مؤثر بر رشد و توسعه‌ی صنعت تجارت ورزش

«صنعت تجارت ورزش[4]» وسیع ، متمایز و گوناگون است . در‌این صنعت انواع و شکل‌های بی‌شماری از تجارت‌ها و سازمان‌ها وجود دارد. اگر بتوانید بفهمید که چرا صنعت ورزش تا ‌این حد بزرگ و متمایز و گوناگون بوده و چه چیزی رشد آنرا به حرکت در می‌آورد، در کارتان به شدت ارتقا خواهید ‌یافت. برای دستیابی به ‌این آگاهی، فهم عوامل مؤثر بر رشد و توسعه‌ی ‌این صنعت در گذشته، عواملی که در حال حاضر بر آن اثر می‌گذارند، و آن‌هایی که در‌آینده بر آن اثر خواهند گذاشت، بسیار مهم است.

یک فرد حرفه‌ای در «تجارت ورزش» بایستی با توانایی هر چه بیشتر، آنچه که بر صنعت ورزش تأثیر می‌گذارد را تجزیه و تحلیل کند. چرا که ‌اینگونه تأثیرها ممکن است برموفقیت ‌یا شکست ‌یک محصول‌یا تجارت اثر بگذارند.

اگر «تاجر ورزش» تحقیق کرده و دریابد که چگونه عوامل بر محصول‌یا تجارت او اثر می‌گذارند، می‌تواند استراتژی‌ها و تصمیم گیری‌های خود را آنگونه انتخاب کند که او را به سوی موفقیت رهنمون شود(11).

این عوامل به اختصار عبارتند از:

1 . مردم (افراد)

الف :تمایل همیشگی انسان‌ها به ورزش و اوقات فراغت ؛

ب: افزایش تجارت ورزش در بین بخش‌های متمایز بازار؛

2 . فعالیت‌ها و رویدادهای ورزشی

( ورزش‌ها ، تفریح ،آمادگی جسمانی ، اوقات فراغت وتوریسم ورزشی)

الف . افزایش بی وقفه در تعداد ورزش‌های جدید و مختلف ، فعالیت‌های تفریحی و تناسب اندام و رویدادها؛

ب . رشد روز افزون ارائه‌ی ورزش‌های تجاری ؛

ج . افزایش پایدار در تعداد و نوع ورزش ها ،تناسب اندام و فعالیت‌های تفریحی به صورت حرفه‌ای؛

د. رشد توریسم ورزشی و محصولات مورد نیاز مسافرت‌های ماجراجویانه ؛

3 . کالاهای ورزشی

الف . افزایش کالاهای ورزشی و پوشاک طراحی شده برای بازارهای متنوع و نیازهای‌آنها؛

ب  . نفوذ تکنولوژی در کالاهای مربوط به ورزش و خدمات ورزشی و تمرینات ورزشی ؛

4 . تسهیلات ، داروهای ورزشی و تمرینات تناسب اندام

الف . افزایش تعداد و نوع تسهیلات ورزشی و رویدادها ؛

ب . حرکت تسهیلات از تک منظوره به چند منظوره و تسهیلات خدمات کامل؛

ج  . رشد ثابت در مقدار و نوع داروهای ورزشی و خدمات مربوط به تمرینات تناسب اندام؛

5 . تجارت و بازاریابی ورزش

الف  . بسته بندی ورزش بعنوان‌ یک محصول تفریحی ؛

ب  . افزایش بازاریابی و جهت بازار صنعت ورزش ؛

ج  . افزایش آگاهی و درک مشتریان صنعت تجارت ورزش؛

د  . اولویت ‌یافتن ترویج به عنوان هدف بازاریابی ورزشی حرفه‌ای؛

ه  . رشد شرکت‌های حمایت کننده مالی؛

و . موافقت‌های افزون تر؛

ز . رشد اهمیت مجوزها؛ و

ح . تجارت؛

6 . مشاغل خدمات حرفه‌ای صنعت ورزش

– رشد خارق العاده در مشاغل خدماتی برای صنعت ورزش؛

7 . صنعت ورزش رسانه و رسانه‌ی ورزش

الف. صنعت ورزش به شدت از پخش‌های فراوان رسانه‌ای سود می‌برد.

ب . فعالیت‌های ورزش‌ها و رویدادها به عنوان ‌یک محصول تفریحی عمومی شناخته  می ­شوند.

ج . پوشش رادیو و تلویزیونی بی وفقه به رشد خود ادامه میدهد.

د . افزایش تعداد و تنوع مجلات ، مجلات تجاری و مجلات دانشگاهی وابسته به ورزش؛

ه . وب جهان گیر؛

8 . تحصیلات صنعت ورزش

الف. افزایش تحصیلات در ورزش‌ها و تجارت ورزش در بخش‌های اجرایی، مدیران ، ورزشکاران و سایر افراد؛

ب. افزایش رقابت ، بین حرفه‌ای‌های مدیریت ورزش؛

ج. افزایش شیوع مدیریت ورزش به عنوان‌یک نظام دانشگاهی و به عنوان‌یک شغل.

2-3) دلایل رشد صنعت ورزش

در ذیل فاکتورهای اثرگذار بر رشد و توسعه جهانی صنعت ورزش آورده شده است(22).

1-     افزایش تعداد فعالیتهای ورزشی، آمادگی جسمانی، تفریحی

2-     افزایش تعداد رویدادهای ورزشی

3-     افزایش تعداد و تنوع مجلات ورزشی و بازرگانی

4-     رشد اوقات فراغت

5-     افزایش حجم رسانه­ها

6-     جهش عظیم در توجه به ورزش به عنوان یک عامل سلامتی

7-     افزایش امکانات و شرکت­کنندگان ورزشی

8-     افزایش و گسترش کالاها و خدمات ورزشی برای گستره متنوعی از تقسیمات بازار

9-     افزایش و تنوع ورزش، آمادگی جسمانی و تفریحات در سطح حرفه­ای

10- تبدیل تسهیلات و امکانات ورزشی تک منظوره به چند منظوره

11- افزایش در حمایت مالی و سرمایه­گذاری ورزشی از بین ارتباطات تجارت عمومی

12- افزایش تعلیم و تربیت و آموزش در زمینه ورزش

13- رشد فرصت­­های سودآور خلق شده به وسیله ورزش

14- رشد تکنولوژی خدمات کالا و تمرینات ورزشی

15- رشد ورزش به عنوان یک محصول برای مشتری

16- رشد بازاریابی در صنعت ورزش

17- افزایش شایستگی برای مدیریت ورزشی

18- جهانی شدن ورزش و افزایش در اندازه بازارهای جهانی ورزش

[1] – Mullin

[2] – Pitts, Fielding, Miller

[3] – Pitts & Stotlar

[4] Sport Business Industry