دانلود پایان نامه شناسایی ریسکهای پروژه های ساخت

دانلود پایان نامه شناسایی ریسکهای پروژه های ساخت

اولین قدم برای شناسایی لیستها، تهیه ی یک لیست از ریسک های محتمل در هر صنعت می باشد
۱ـ امکان سنجی (Feasibility Study)
حوزه محیطی:
 
برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

 • در نظر نداشتن قوانین
 • در نظر نداشتن مسائل سایسی
 • وقوع جنگ
 • تغییرات در قوانین
 • تغییرات اجتماعی (داخلی ـ بین المللی)
 • تغییرات سیاسی (داخلی ـ بین المللی)
 • تغییرات اقتصادی (داخلی ـ بین المللی)

حوزه فنی و مدیریتی:

 • در دسترس نبودن نیروی انسانی
 • انتخاب تکنولوژی نامناسب
 • در نظر نداشتن قیمت تکنولوژی
 • ورود تکنولوژی رقابتی (جدید)
 • ضعف زیر ساختهای مدیریتی سازمان
 • ضعف مدیریتی

ریسکهای مالی:

 • برآورد غلط از توان مالی کل مجموعه و اسپانسرهای پروژه
 • تغییر نرخ بهره
 • تغییر نرخ ارز
 • تغییر تورم
 • تغییر قیمت سهام
 • تغییر نرخ مالیات
 • در نظر نگرفتن نرخ دوره بازگشت سرمایه (یا برآورد ناصحیح)

حوزه جغرافیای سایت:

 • در نظر نداشتن شرایط محیطی سایت
 • ناامنی منطقه سایت

حوزه اهداف استراتژیک سازمان

 • مغایرت پروژه با اهداف کلان سازمان

قرارداد (Contract)
حوزه مناقصه

 • تعریف غیر دقیق ساکوپ کار
 • عدم ملاحظه risk premium (صرف ریسک) در قیمت
 • تخمین ناصحیح زمان
 • تخمین ناصحیح قیمت

حوزه ارزیابی و انتخاب طرف قرارداد

 • نداشتن یا نادقیق بودن معیارهای مناسب برایارزیابی
 • خطا در ارزیابی
 • تبانی بین ارزیاب و طرف قرارداد
 • ملاحظات سیاسی

حوزه مستندات پیمان (قرارداد)

 • دقیق و کامل نبودن متن قرارداد
 • ثبت قانونی مستندات و مدارک (نزد مراجع ذیصلاح)
 • جا برای چانه زنی آتی

تدارکات (Procurement)
حوزه انتخاب تامین کنندگان

 • مناسب نبودن لیست تامین کنندگان
 • نبودن معیارهای مناسب ارزیابی
 • پروسه ناصحیح ارزیابی و انتخاب
 • عدم اجرای صحیح ارزیابی و انتخاب
 • تبانی بین خریدار و فروشنده

حوزه مشخصات فنی کالا (Material Specification)

 • خطا در انتخاب مشخصات صحیح
 • انتقال مشخصات ناقص به تامین کننده
 • تخمین اشتباه مقدار مورد نیاز کالا
 • اشتباه در تعیین مشخصات با موجودی بازار

حوزه روش تامین کالا

 • انتخاب صحیح اقلام جهت تولید در مقابل Out sourcing
 • خطا در ارزیابی و انتخاب Out source
 • تاخیر ساخت توسط Out source

حوزه تکمیل کالا

 • عدم کنترل کیفیت و کمیت مواد دریافتی با مشخصات کالای ارسالی
 • پروسه کنترل کیفیت در درون سازمان
 • زمانبندی نامناسب برای تامین کالا
 • تاخیر در حمل
 • خرابی مواد و مصالح در زمان حمل

طراحی (Design)
حوزه طراحی کلی (Basic Design)

 • تعریف ناقص اسکوپ طراحی
 • گرفتن مشخصات ناکافی به نحوی که همه نیازمندی های کارفرما بیان نشده باشد.
 • تغییر اسکوپ پروژه
 • انتخاب تکنولوژی نامناسب طراحی
 • فهم نادرست پروژه
 • طراحی نادرست پروژه

حوزه طراحی تفصیلی (Detail Design)

 • خطا یا نقصان در طراحی کلی
 • انتقال ناقص الاعات از طراحی کلی به طراحی تفصیلی
 • تغیر حوزه پروژه
 • انتخاب متدولوژی نامناسب طراحی
 • درک نادرست کار
 • طراحی نادرست کار
 • تغییرات در طراحی کلی

ساخت (Construction)
حوزه زیر ساخت ها

 • نبودن فرهنگ کار پروژه ای در سازمان
 • نبود رویه های سازمانی
 • ضعف سیستمهای برنامه ریزی
 • ضعف سیستمهای آموزشی
 • ضعف سیستمهای حقوق و دستمزد و پاداش
 • ضعف سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطی
 • نداشتن ارتباطات ویژه (رانت)

حوزه عملیاتی

 • وقوع شرایط بد جوی
 • مشکلات مربوط به زمین خاک
 • در دسترس بودن سایت (کار شرکتهای همکار در محل سایت، بالا آمدن آب و …)
 • سختی در تهیه تجهیزات (در دسترس نبودن تجهیزات)
 • خرابی تجهیزات
 • حوادث برای نیروی انسانی و تجهیزات
 • در دسترس نبودن کالا، مصالح و مواد
 • کیفیت پایین کالا، مصالح و مواد
 • زمانبندی غلط در حمل کالا، مصالح و مواد
 • مشکلات حمل کالا، مصالح و مواد
 • تغییر در اسکوپ کار
 • تغییر در طراحی و نقشه ها
 • کارفرمای ضعیف
 • عدم هماهنگی شرکا (Joint Ventures)
 • پیمانکاران دست دوم یا گروه های کاری ضعف
 • زمانبندی غلط در اجرا
 • تغییر در روش (Procedure) اجرا
 • اجرای غلط کار
 • تداخل کاری با سایر پیمانکاران

حوزه مالی:

 • تاخیر در پرداخت از سوی مسوولین تامین مالی پروژه (کارفرما، sponsor و …)
 • سوء استفاده های مالی
 • سرریز هزینه
 • تغییر نرخ ارز
 • تغییر تورم
 • تغییر نرخ بهره
 • وقوع هزینه های غیر منتظره
 • ورشکستگی یکی از طرفین پروژه

حوزه قوانین و مقررات:

 • تغییر در قوانین محلی و دولتی
 • وقوع حوادث سیاسی
 • وقوع حوادث فرهنگی، اجتماعی
 • اعتصابات
دانلود متن کامل پایان نامه ها در سایت zusa.ir
Share