شاخص توده بدنی، پلایومتریک

۲-۲-۲-۵- اهمیت سرعت… ۲۷
۲-۲-۲-۶- بهبود سرعت… ۲۸
۲-۲-۲-۶-۱- فراخوان توان در مقابل عصبی- عضلانی.. ۲۸
۲-۲-۲-۶-۲- تمرین پلایومتریک… ۲۹
۲-۲-۲-۶-۳-تمرین کمکی سرعت… ۲۹
۲-۲-۲-۷- عوامل بهبود دهنده سرعت… ۳۰
۲-۲-۳- چابکی.. ۳۰
۲-۲-۳-۱- بهبود چابکی و تعادل.. ۳۱
۲-۲-۵-ترکیب بدن.. ۳۱
۲-۲-۴-۱- شاخص توده بدنی (BMI) 33
2-2-4-2- ارزیابی محیط بدن.. ۳۳
۲-۲-۴-۳-  اندازه ­گیری ضخامت چین پوستی.. ۳۴
۲-۲-۵-۴- چگالی سنجی.. ۳۴
۲-۲-۵-۵- دیگر روش­ها ۳۴
۲-۲-۶- ارتباط بین توان هوازی واجرای فعالیت­های سرعتی.. ۳۵
۲-۲-۷-  فوتسال.. ۳۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *