• برنامه ریزی تجهیز کارگاه

برنامه­ریزی تجهیز کارگاه یکی از موضوعات خطیر در رابطه با مدیریت سایت اجرای پروژه می­باشد که تاثیر چشمگیری در موفقیت کلی پروژه خواهد داشت. به کمک سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان، مدیر پروژه و پیمانکار می­توانند در مورد بررسی وسایل کمکی موجود و پیشنهادی، مسیرهای دسترسی، روشهای تخلیه کارگاه در مواقع اضطراری و خطر، مسائل ایمنی، برنامه­ریزی گودبرداری و شمع بندی، تعیین موقعیت جرثقیل و بالابرها، تعیین محلهای دپوی مصالح، نحوه جمع­آوری آبهای سطحی و بسیاری از موارد دیگر بطور همزمان تصمیم­گیری نمایند.

  • برنامه زمان بندی و توالی عملیات ساخت

برنامه­ریزی و زمان­بندی عملیات ساختمانی یکی از مهمترین موضوعات فرآیند کنترل و مدیریت ساخت در پروژه­های عمرانی می­باشد. این تلاشها در حین فرآیند ساخت ادامه می­یابد و بطور مداوم در تمام مراحل تحت نظر قرار می­گیرد تا پروژه از مسیر صحیح خارج نشود. با اضافه کردن داده­های برنامه زمان­بندی به مدل اطلاعات ساختمانی سه بعدی، بعد چهارم که زمان می­باشد، به آن اضافه می گردد. این مزیت، سیستم BIM را به ابزاری قدرتمند جهت طراحی بدل کرده است.
بدین ترتیب، بعد چهارم مدل یعنی زمان به دست اندرکاران پروژه این امکان را می­دهد که قادر به تجسم برنامه زمان­بندی پروژه شوند و عملاً متوجه گردند که توالی صحیح عملیات ساخت، تا چه حد در موفقیت کلی پروژه موثر است.
برنامه زمان­بندی چهار بعدی یک ابزار توانمند برای مرحله بندی، هماهنگی و تبادل عملیات برنامه ریزی شده با پیمانکاران جزء، طراحان، کارفرمایان و سایر دست اندرکاران پروژه می­باشد. تعیین برنامه زمان­بندی با سیستم BIM باعث بهینه شدن توالی عملیات ساخت و مدیریت تدارکات پروژه می­گردد [۲۹].

  • تخمین هزینه ساخت

یکی از ویژگیهای اصلی سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) این است که هر جزء تعریف شده در آن، دارای اطلاعات مربوط به طول و عرض و ارتفاع و هر چیز دیگری که برای تخمین کمی پروژه لازم است، می­باشد. بنابراین با بیرون کشیدن مصالح و اجزاء مدل و مرتبط کردن اطلاعات کمی آنها با برنامه­های تخمین مالی در یک سیستم BIM، می­توان برآورد دقیقی از قیمت پروژه بدست آورد. در این سیستم، طرح و تخمین کمی پروژه به نحوی به هم وابسته می­باشند که با اعمال کوچکترین تغییری در طراحی، اثرات کمی و مالی آن به راحتی برای تمام دست اندرکاران پروژه در همان لحظه قابل رویت است. بنابراین، به کمک سیستم BIM احتمال بررسی جلو افتادن طرح از هزینه پروژه و نهایتاً ورشکستگی پروژه بعید است .

  • یکپارچه سازی[۱] اطلاعات پیمانکاران جزء و تامین کنندگان 
    برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

در پروژه­های عمرانی کشورهای توسعه یافته بسیار متعارف است که پیمانکاران جزء و تامین کنندگان مصالح، گونه­ای از سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) مخصوص به خود را ایجاد نمایند. این مدلها نسبت به مدل ایجاد شده توسط پیمانکار اصلی، از جزئیات بیشتری برخوردار بوده و مشتمل بر اطلاعاتی هستند که در اختیار پیمانکار اصلی نیست. اطلاعات مزبور، شامل مشخصات محصولات، جزئیات ساخت و روشهای نصب می­باشند. نهایتاً این مدلها، جهت مرورکامل هماهنگی­ها و تحلیل سیستم­ها با جزئیات کامل، قابلیت یکپارچه شدن با مدل پیمانکار اصلی را در بر دارد. صرفه­جویی زمانی و هزینه­ای این یکپارچه­سازی زود هنگام، بسیار زیاد است.

  • هماهنگی بین سیستم ها

یکی از مهمترین ویژگیهای سیستم مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) توانایی تشخیص تصادم یا تداخل[۲] اجزای ساختمانی است. این ویژگی، مشابه عملکرد غلط­یابی نرم­افزارهای ویراستار متن می­باشد. ویژگی، تشخیص تصادم، شناسایی، مشاهده و گزارش­دهی تداخل بین اجزاء و سیستم­های مختلف را در مدل سه بعدی امکانپذیر می­سازد. یک مثال در این مورد، گزارش عبور یک تیر سازه­ای از کانال و لوله­های تاسیساتی، توسط سیستم BIM است. با این قابلیت، هرگونه تداخل بین اجزای تاسیساتی و سازه­ای با یکدیگر یا با بخش معماری قبل از کارگاه و در مدل BIM شناسایی می­شوند. گزارشات بسیاری از پیمانکاران در رابطه با شناسایی این تداخل­ها قبل از اجراء ثبت شده است. بدیهی است شناسایی تداخل اجزاء قبل از شروع عملیات ساخت، منجر به صرفه­جویی زمانی و هزینه­ای بسیاری در انجام پروژه خواهد شد. به عنوان یکی از نتایج ملموس هماهنگی بین سیستم­ها توسط BIM، کاهش شدید تقاضای اطلاعات، داده­ها و نامه­نگاری بین پیمانکار و طراح به دلیل اشکالات نقشه­ها در حین اجرا یا به اختصار RFI تا حدود ۸۰ درصد می­باشد .