رویکرد مشارکتی:/پایان نامه درباره یادگیری مشارکتی

رویکرد مشارکتی

در این محیط دانش‏آموزان از طریق همکاری و مشارکت در قابل گروه‏ها به یادگیری می‏رسند و در قبال یادگیری احساس مسئولیت می‏نمایند. زمانی که همکلاسی شان نیاز به کمک داشته باشد به کمک او می‏شتابند و موفقیت دیگران، موفقیت آن‏ها و شکست دیگران شکست آنها محسوب می‏شود. شعار کلاس همیاری این است: یا همه نجات  می‏یابیم یا هم غرق می‏شویم در کلاس همبازی دانش‏آموزان به جای این که معلم را مرجع اصلی بدانند به هم کلاس‏های خود به عنوان مرجع مهم و باارزش دانش نگاه می‏کنند (قلتاش، 1383).

 

 

 

ویژگی‏های یادگیری مشارکتی

سیف (1379) ویژگی‏های روش یادگیری مشارکتی را به شرح زیر معرفی می‏نماید:

 

تشکیل گروه‏های کوچک نامتجانس:

یادگیری مشارکتی معمولا از گروه‏های 4 الی 6 نفری تشکیل می‏شود که از جهات مختلف یادگیری، میزان پیشرفت، نژاد و غیره نامتجانس هستند.

 

داشتن هدف‏های روشن

یادگیری مشارکتی باید دارای هدف‏های روشن و قابل دسترسی باشد و همه اعضای گروه بدانند که باید برای رسیدن به آنها بکوشند.

 

وابسته بودن اعضای گروه به یکدیگر

جانسون و جانسون[1] (2011) و اسلاوین[2] (2011) می‏گویند که وقتی موفقیت دانش‏آموزان به کمک و مشارکت سایر اعضای گروه وابسته است بیشتر به صورت مشارکتی فعالیت می‏کنند.

معلم به عنوان هدایت کننده و منبع اطلاعات

نقش معلم در روش یادگیری مشارکتی باید عمدتا به صورت هدایت کننده باشد همچنین زمانی که گروه نیاز به اطلاعاتی دارد که نمی‏توان به دست آورد معلم می‏تواند آن اطلاعات را در اختیار گروه قرار دهد.

مسئولیت فردی

برای جلوگیری از وضعیتی که در آن بعضی اعضای گروه بیشترین مقدار کار را انجام دهند و بعضی از زیر بار شانه خالی می‏کنند، همه افراد گروه باید نقش‏هایی را در یادگیری بپذیرند.

 

پاداش دادن به توفیق گروهی

پس از آنکه گروه به هدفش دست یافت و به موفقیت رسید همه اعضای گروه باید به پاس این موفقیت پاداش دریافت کنند به عنوان مثال وقتی در امتحان مربوط به کار گروهی همه‏ی اعضاء موفق شدند تک تک آنان مستحق دریافت پاداش خواهند بود.

 

ارزشیابی خود

پس از آنکه فعالیت‏های گروهی به پایان رسیدن و هدف‏های پیش بینی شده تحقق یافتند گروه به تحلیل عملکرد خود می‏پردازند و نقاط قوت و ضعف کار را مشخص می‏کنند و به ارزیابی از فعالیت‏های انجام شده اقدام می‏نمایند در صورت لزوم با کمک معلم صورت می‏پذیرد.

 

دیدگاه‏های عمده در یادگیری مشارکتی

قدرتی (1392) به نقل از اسلاوین (1992 و 1995 و 1998) چهار دیدگاه علمی مهم را که عامل اثر بخش روش یادگیری مشارکتی اند را به این شرح بیان می‏دارد:

الف) دیدگاه انگیزشی

ب) دیدگاه انسجام اجتماعی

ج)دیدگاه شناختی

د)دیدگاه رشدی

 

[1] – Jansoon & Jansoon

[2] – Slavin

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تأثیر یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر مهارت‏های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش ‏آموزان دختر پایه هفتم شهرستان جم