دانلود پایان نامه تعیین انتخاب بهترین رویکرد اکتساب تکنولوژی با توجه به شرایط موجود در صنعت پتروشیمی

مرحله سوم: بدست آوردن ارزیابی تصمیم گیرندگان و میانگین آن‌ ها. به منظور اندازه گیری روابط بین موجود بین معیارها  باید از یک گروه تصمیم‎گیری متشکل از  متخصص، به منظور انجام مقایسات دو به دو از اصطلاحات زبانی سوال به عمل آید. پس از این، P ماتریس فازی  متناظر با یک متخصص و با اعداد فازی مثلثی عناصر آن، بدست می‌آیند. سپس از فرمول‌های ۱و ۲ به منظور محاسبه میانگین ماتریس‌های  استفاده      می شود.

داریم در نتیجه خواهیم داشت:

 

 

ماتریس فازی ، ماتریس فازی رابطه مستقیم نامیده می‌شود. برای سادگی کار ماتریس  بدین ترتیب می‌باشد:

 

همانطوریکه فرمول ۱و۲ نشان می‌دهد،  اعداد فازی مثلثی می‌باشند. همچنین در صورت لزوم، عناصر  به عنوان یک عدد فازی مثلثی قلمداد می شوند.

مرحله چهارم:تعیین و تحلیل مدل ساختاری. تبدیل مقیاس خطی که در اینجا استفاده شده است، به عنوان یک فرمول نرمالیزه کردن به منظور تبدیل مقیاس‌های معیار به مقیاس‌های قابل مقایسه   می‌باشد.

داریم

and

 

در نتیجه، ماتریس رابطه فازی نرمالیزه شده که با علامت   مشخص می‌شود، برابر است با :

where    

روش نرمالیزه سازی استفاده شده در بالا، شبیه روش استفاده شده در TOPSIS فازی می‌باشد(Chen, 2000). برای محاسبه ماتریس فازی ارتباط جمعی ، باید از همگرایی  در مسیر پیشرفت، مطمئن باشیم. در محاسبه ، باید تقریب فرمول زیر را برای ضرب دو عدد فازی مثلثی بکار گیریم.

از این رو عناصر  نیز، اعداد فازی مثلثی هستند.

داریم  و سه ماتریس را که عناصر آن‌ ها از   استخراج شده‌اند، به صورت زیر تعریف می‌کنیم:

مطابق با موقعیت قطعی، ماتریس فازی ارتباطات جمعی  بدین ترتیب تعریف می‌شود:

; که

 

حال که  را بدست آورده‌ایم، محاسبه  و ، آسان می‌باشد. زیرا  به ترتیب مجموع سطرها و مجموع ستون‌های  می‌باشد.

به منظور فازی زدایی داده‌ها، از روش BNP[1] که مطابق فرمول زیر می‌باشد، استفاده گردید (الی و ورانا، ۲۰۰۸).

سپس دیاگرام سببی با محور مختصات افقی ، “برتری نامیده می‌شود و محور مختصات عمودی ،” وابستگی نامیده می‌شود. محور مختصات افقی “برتری” چگونگی اهمیت معیارها را نشان می‌دهد، در حالیکه محور مختصات عمودی “وابستگی” معیارها را به دو گروه علت[۲] و معلول[۳]تقسیم می‌کند. به طور کلی، اگر مقدار  مثبت شود، معیار به گروه علت تعلق دارد

[۱].  Best non-fuzzy performance

[۲].  Cause

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

متن کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *